torsdag, juli 31, 2008

Vilseledande om patientsäkerhet

För läsare som inte känner till sakfrågan närmare låter det så fint, att politiker vill värna patientsäkerheten. Se debattartiklen i DN, "Lagstifta för att stoppa de inkompetenta läkarna".

Varje dag hör man talas om grova felbehandlingar och diagnosmissar i sjukvården. Enligt statistiken ökar felbehandlingarna, men de avfärdas av hsan (hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) med att det är fler som anmäler och att vi patienter är allmänt gnälliga och har för stora krav. Nu är det inte dessa felbehandlingar som debattartikeln i DN handlar om. Birgitta Rydberg angriper i stället läkare som verkligen engagerar sig och är kompetenta. Som tar sig an förtvivlade patienter som bollats runt i den allmänna vården utan att ha fått adekvat hjläp.

Jag råkar nämligen veta vilka doktorer som Birgitta Rydberg främst syftar på. Det är läkare som är mycket populära bland patienterna och det är socialstyrelsen som anmält dem, inte patienterna. De har inte skadat en enda patient och all behandling har skett i samförstånd med patienterna.

I artikeln nämns edta. Den används bland annat som så kallad keleringsbehandling mot tungmetallförgiftning. Jag själv har inte fått denna behandling, men läst om internationell forskning som visar på dess positiva effekter. Det är socialstyrelsen som är negativ till edta-behandling och förföljer läkare som använt den, trots att terapin används i andra länder. Socialstyrelsen resonerar jämt som om bara den sjukvård som är etablerad i Sverige är vetenskaplig, som om alla andra länder befinner sig på u-landsnivå.

Birgitta Rydberg undviker att berätta hela sanningen, att man av politiska skäl motarbetar läkare som behandlar patienter som t ex är tandvårdsskadade eller har elallergi. Samhället vill inte erkänna dessa diagnoser, det skulle bli för dyrt. En stor portion prestige är också orsaken till att man förnekar många "nya" diagnoser.

Beträffande smittskyddsfall och överförskrivning av narkotiska preparat vet jag inte vilka läkare hon vill varna för. Hon mixtrar ihop en massa saker i artikeln och hennes anklagelser är mycket svepande och förvirrande. Bland annat verkar hon blanda hon ihop behandlingar mot en viss sjukdom med symtombehandlingar. Även en MS-sjuk person kan till exempel behöva insatser som lindrar, oavsett om symtomen har med sjukdomen att göra eller inte.

Det stora problemet för oss patienter är nog makthungriga och inkompetenta politiker som på allt fler områden vill bestämma över läkarna. Det värsta exemplet är ju när försäkringskassan (och försäkringsbolagen) med hjälp av försäkringsläkare kan göra bedömningar som går stick i stäv mot både behandlande läkares intyg och vetenskap. Försäkringsläkarna kan kränka och skada patienter utan att man kan anmäla dem. De har inte ens en tillsynsmyndighet. Varför ställs aldrig några krav på att deras legitimation kan dras in?

Även socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukskrivningar är ett resultat av politiska beslut, inte någon vetenskap, vilket socialstyrelsen själv har medgett.

Upprörande är också att nackskadade fortfarande inte kan få ordentliga diagnoser och nödvändiga behandlingar i Sverige. Även här finns politiska skäl till varför man från officiellt håll förnekar eller bagatelliserar dessa skador.

Svensk sjukvård kan ofta inte erbjuda den behandling som patienterna behöver. Många måste söka alternativa behandlingar här hemma eller åka utomlands. Varför tar Birgitta Rydberg eller Socialstyrelsen inte itu med detta, i stället för att skjuta budbäraren, i det här fallet läkare, som förargligt nog påminner oss om att det finns många patienter som den allmänna sjukvården har misslyckats att hjälpa?

Vi som är sjuka - och många av våra läkare – är vid det här laget ganska trötta på att ständigt bli omyndigförklarade av politiker och byråkrater. Många av oss har testat det mesta, vi vet vad som hjälper och vad som stjälper. Vi kan själva, i samråd med våra läkare och andra duktiga och engagerade terapeuter, avgöra vad som är bra för oss.

Uppdaterad 2008-08-15:

Kommentar till DN-artikeln av Ulf Brånell, Siems nyhetsbrev:

"Häxbålen tänds igen

Detta politiska initiativ handlar tydligen endast till liten del om att röja upp bland inkompetent personal. Dess främsta syfte tycks vara att stävja tendensen hos läkare att söka vägar utanför läkemedelsmaffians diktat och vad den "medicinska vetenskapen" stadgar. Vad "vetenskap" i själva verket är tycks landstingsrådet dock ha synnerligen dimmig uppfattning om. Hennes politiska instinkt säger tydligen att "vetenskap" bör utgöra ett maktinstrument, underställt den som på något sätt kunnat tillskansa sig den politiska makten."

Relaterat: HSAN inte till för patienten?

”Amalgam är hälsovådligt, dyrt och dåligt" Aftonbladet Debatt

”Patienten är rättslös mot Försäkringskassan”

Ynkligt att inte hjälpa skadad få rätt diagnos

Diagnos som "inte finns" - finns i Arvika

Patient dog av för mycket läkemedel

3 000 dör av fel vård varje år AB Debatt

Varför undanhålles vi alternativ vård? DA Debatt

C-vitamin mot cancer Toxiska epistlar

Kan vi lita på våra tillsynsmyndigheter? Artikel från 1995

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 Comments:

At 12:40 fm, Anonymous Anonym said...

Tack för detta inlägg Hannelore. Så småningom blir det ett nytt valår, och då vet vi vilka vi ska välja bort.

 
At 11:29 fm, Blogger Hannelore said...

Eftersom EU numera bestämmer det mesta blir det inte lätt att välja "rätt".

 
At 11:31 fm, Anonymous Anonym said...

Utmärkt bra inlägg hannelore och tack för att du länkar till min blogg. En av de icke namngivna läkarna som Rydberg ondgör sig över i debattartikeln skrev jag om i 2000-Talets Vetenskaps juninummer. Det handlar om EDTA-behandling och läkaren vann på alla punkter mot Socialstyrelsen som jagat honom i 8 år. Rydberg har själv ingen kunskap om det hon skriver om. Artikeln är sannolikt ett beställningsjobb från tjänstemännen på Socialstyrelsen som misslyckades med att sno läkarlägget från doktorn.

 
At 12:35 em, Blogger Hannelore said...

Bo: Tack också för din kommentar.

Samma hätska debattartikel publicerades i City. Man undrar om det är lämpligt att en politiker försöker påverka en domstol på det viset?

Jag minns ett fall om en läkare som allvarligt skadat minst en patient, utsatt andra för stora risker och dessutom förfalskat sin legitimation. Visades i Uppdrag granskning förra året. Enligt en tjänsteman på Socialstyrelsen var det ingen idé att frånta läkaren legitimationen eftersom han åndå skulle få tillbaka den igen i domstolen. Man häpnar. Samtidigt processar Socialstyrelsen in absurdum mot läkare som inte har skadat en enda patient och inte gjort något olagligt. Var finns logiken? Tyvärr verkar Soc och Hsan inte tänka på patienternas bästa utan det är andra intressen som styr.

Har läst några artiklar i 2000-talets Vetenskap på nätet, men inte den artikel du hänvisar till. En mycket informativ tidning med unikt innehåll.

 

Skicka en kommentar

<< Home