torsdag, mars 30, 2006

HSAN inte till för patienten?

Jorma Styf, försäkringsläkare och docent, som nu hamnat i blåsväder på grund av en kontroversiell skrift om whiplash, har tidigare fått flera anmälningar på sig. HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) har dock inte brytt sig om anmälningarna. I den del som avser patientbemötande prövas inte ens fallen, i övrigt har klagomålen lämnats utan åtgärd.

Nu ingår det visserligen inte i nämndens uppgifter att pricka läkare för att patienter blir nonchalant bemötta eller rentav kränkta, men nog är det märkligt att man inte vill befatta sig med ärenden där patienter riskerar att bli helt rättslösa på grund av en läkares extrema syn på vissa diagnoser. Jormas Styfs åsikt är att pisksnärtsskador läker inom tre månader, att långvariga besvär främst beror på psykosociala faktorer eller skadeståndsanspråk mot försäkringsbolagen. Trots att motsatsen har bevisats i en rad forskningsrapporter.

Nu riktar även en rad välrenommerade experter och forskare skarp kritik mot Jormas Styfs ensidiga uppfattning om whiplash-skador. Åsikter som han tillsammans med en kollega har försökt sprida i debattskriften "Besvär efter stukad halsrygg". Har HSAN ingen kompetens för att granska om läkarnas bedömningar överensstämmer med de senaste forskningsrönen? Eller är ansvarsnämnden - precis som försäkringskassan - en myndighet där de politiska direktiven väger tyngre än etik och medicinska fakta?

Även i andra ärenden verkar nämnden sakna patientperspektiv. Statistiken talar sitt tydliga språk. Bara runt fem procent av patienternas anmälningar leder till att sjukvårdspersonal varnas eller får erinran. Vad gäller de anmälningar som Socialstyrelsen lämnar in ser resultatet annorlunda ut. Där leder mellan 85 till 90 procent till att sjukvårdspersonal prickas.

HSAN:s yttrande kan läsas på Whiplashgruppens blogg. Observera att Jorma Styf alltså blivit anmält i egenskap av undersökande läkare, inte som kassans konsultläkare. Mot försäkringsläkare är det inte ens värt besväret att framföra klagomål, då det inte finns någon myndighet som prövar deras bedömningar.

Frågan är vilken instans patienten ska vända sig till när läkarna uppenbart inte följer de etiska spelreglerna? Jo, det finns patientnämnder, men de har inga som helst sanktionsmöjligheter mot doktorer som inte sköter sig. Där är patienternas chanser att få upprättelse minimala.

Flera patienter har redan råkat illa ut på grund av Jorma Styfs och andra läkares överdrivna och missriktade nit att spara pengar åt staten. Om en whiplash-skadad som mist livräntan kan man i dag läsa i Göteborgs-Posten.

Se även mitt tidigare inlägg: Kassans läkare pratar strunt om whiplash

Andra bloggar om: , , , , ,

6 Comments:

At 9:53 fm, Anonymous Elizabeta said...

Jag hänvisade en person till HSAN för en tid sedan, hon är invandrare och hade blivit rejält kränkt i sjukvården - varit tvungen att b.l.a. ligga i sin egen urin på akuten under flera timmar. Hon blev förkyld efteråt.

Nu vet jag inte om hon kontaktat dom ännu. Men det känns hemskt att det inte finns någon plats här i Sverige där patienten kan få hjälp och bli tagen på allvar. Omänskligt!
Jag funderar på att ta bort min länk till HSAN.....

 
At 10:40 fm, Blogger Hannelore said...

Det finns nog ett stort mörkertal. Många som känner sig kränkta och felbehandlade orkar inte göra en anmälan eller har svårt att bevisa vad som egentligen har hänt.

 
At 10:08 fm, Anonymous Anonym said...

Jag har nyligen fått svar från HSAN angående två anmälningar om tandläkare som i ena fallet raderade journalanteckningar och i andra fallet lämnade ut sekretessbelagda uppgifter- mot min uttryckta vilja - till den första (som ursprungligen vållat mig en allvarlig käkledsskada). HSAN avvisar både anmälningarna och riktar ingen kritik mot tandläkarna. Jag är inte det minsta förvånad nu när jag med hjälp och statistiken förstått hur systemet fungerar: direktiv uppifrån (Socialstyrelsen) lyds, människorna nedanför i hierarkin (allmänheten) avvisas för att upprätthålla maktens struktur. Ironin i detta är att det är allmänheten som bekostar denna hyckleri.
Sveriges syn på problematiken verkar primitiv - hämnd och disciplin eller kallt avvisande. Sverige borde ta lärdom av synsättet i grannländer. I storbritanniens skrift "Making Amends" av The Chief Medical Officer står ex. följande: "the individual who has suffered harm as a result of the health care they have received MUST RECEIVE AN APOLOGY, a clear EXPLANATION OF WHAT WENT WRONG, treatment and care, and, where appropriate, financial compensation."
Genom sitt nonchalanta och ointresserade avvisande bidrar HSAN istället till ytterligare lidande för dem som blivit illa behandlade och söker upprättelse.

 
At 7:17 em, Blogger Linda Garbéns blogg said...

Utestängd från svenska tryggheten!
Jag är felbehandlad, en ung AT-läkare framkallade istället hjärtfel på mig. Läkaren är nu dömd men återstår att se om jag får vård. Jag är en marginaliserad ung kvinna som är utestängd från den svenska tryggheten pga. att jag är handikappad. Jag är fördömd och bortglömd av sjukvården! Jag nekas vård, nu för en hjärtsjukdom, därför att läkarna blandar ihop mina sjukdomar i journaler och skyller allt på nacken alltifrån urinvägsinfektion till bröstsmärtorna , för att jag är funktionshindrad?!!
Enkel infektion blev komplicerad inflammation :
För 6 år sedan fick jag en enkel urinvägsinfektion som utvecklade sig till svår njurbäckeninflammation för att jag inte fått vård. Jag hade rullstol för mitt handikapp när jag sökte läkaren! Han hade tydligen aldrig sett en rullstol och sa att jag var psykisk!? Trots att jag har Diagnos på min nackskada. Jag kissar ju inte med nacken.... Han har sedan skickat brev till alla sina kolleger att jag skall stoppas för vidare utredning.
Jag är tom nekad att komma till sjukhus för utredning trots remisser! Jag skulle äntligen få operation på underlivet nu i februari 2005 men 1 vecka innan drabbades jag av allergiutslag och sökte akuten för allergin. En ung AT-läkare som hade problem med svenska språket framkallade istället hjärtfel på mig! Hon satte in intravenöst Adrenalin direkt i ven så det kändes som hjärtat skulle sprängas och sprängande smärta ut i armen, jag skrek att hon skulle sluta och sköterskan sa att hjärtat slog i 200 men läkaren bara vek sig dubbel av skratt och sa att "jag var ung frisk kvinna, hade du varit gammal hade jag inte vågat då hade du fått hjärtinfarkt."
Jag försökte förklara att jag är mycket svag av sjukdom och försökte senare påtala för överläkaren att Adrenalinet gjort så jag hade svår krampande smärta i bröstet, hjärtat och ut i armen, han bara fnös åt mig och gick. På utskrivnings journalen står det att jag hade hög hjärtrytm och värk ut i armen och ändå gjordes inget åt det!
Nonchalerad överallt :
Jag har alltså sökt på olika håll och trots att det visar fel på EKG,samt st-förändring som betyder att hjärtat är belastat, snabb hjärtrytm på 165, blir jag bara utskrattad, klappad på huvudet, och nonchalerad som ung kvinna för att jag inte är gift och har familj! Det som skrämmer mig är att läkarna ser ST-förändringar,belastning på hjärtat, de ser att det är hög hjärtverksamhet, de ser att det är blåsljud, de ser att jag har nedsatt andningskapacitet(spirometriprov)de ser att jag segnar ner och får bröstkramper , de ser att jag får svår andnöd ändå skylls det på hysteriska fruntimmer. Fick råd av en sköterska att jag skulle åka hem och glömma sjukvården och tänka på annat. Börja lev ett normalt liv och inte söka sjukvård!? Verksamhetschefen tänker göra allt för att få bort Erinran, ändå gick han ut i pressen och påtalade att de inte kan vara ansvariga för patienters säkerhet med alla dessa at-läkare.

Har nu fått medicin för hjärtat, men bara svag dos som inte hjälpt! Läkaren erkände att Adrenalinet påfrestat hjärtat men menar att unga kvinnor inte får hjärtproblem,” aldrig hört talas om under sin 30-åriga läkarbana”! Hade en man blivit behandlad på detta sätt? Ligga hemma i svåra bröstsmärtor med kramp i bröstet, hjärtat och sprängande smärta ut i vänster arm, yrsel och svårt illamående utan ordentlig utredning som jag nu fått göra sedan at-läkaren felbehandlade mig, för de svåra bröstsmärtorna och orkar inte ens se på Tv utan att få svimningskänsla!
Även andra medicinare har erkänt att man inte ska sätta in Adrenalin intravenöst vid allergi utan bara vid hjärtstillestånd och medvetslöshet, på sjuka och svaga är det alldeles för påfrestande för hjärtat, och kan framkalla hjärtinfarkt men de vågar inte gå emot sina kollegor! En läkare förklarade för mig att man kan jämföra mitt hjärta med en förgasare som hängt sig och går på Turbo även i viloläge och han erkände att något hänt när at-läkaren påfrestade hjärtat med stresshormon Adrenalin men sedan han läst skvallerjournalerna så ändrade han uppfattning och skrev i journalen att hjärtfrekvensen är så lugn!?
Vård för alla bara en skröna?
Demokrati borde väl stå för att vård ska ges till alla medborgare som behöver vård, jag betalar också skatt. Är man ung och kvinna, och sjukpensionär,funktionshindrad, står man utanför samhället, jag blir bara utfrågad om jag är gift och har familj, utbildning, arbete, har jag inte det så räknas jag inte då är jag inget att satsa på. Jag har ju inte kunnat gifta mig och arbeta eftersom jag legat så svårt sjuk. Unga kvinnor nonchaleras med hjärtfel nonchaleras i vården, politiker, varför får inte sjukvården resurser till forskning om unga kvinnors hjärtan!
Allt detta för att en läkare har sådan makt för att det inte ska komma fram att han gjort fel så ska jag dumpas av sjukvården , det är väl myndighetsövertramp och psykiatriska bedömningar ”en masse”!
Jag sökte den läkaren när jag råkade ut för en njurbäcksinflammation för 6 år sedan men fick ingen vård, läkaren skyllde på ryggsmärtor, bara för att jag är sjukpensionär av en whiplashskada som jag var bättre ifrån, men jag kissar inte med nacken!? Har fruktansvärda smärtor i njurarna och när jag kissar hugger det tag i njuren. Tänk dig att ha 2 brännande klot,strykjärn, som bränner dag och natt i flanken , så har jag haft det i 6 år!
Äntligen provbehandling med medicin för njurbäcksinflammation :
En läkare i Stockholm fick höra talas om mitt fall och jag fick komma dit och provbehandlas,3 dagar, pröva Intravenöst antibiotika och kände radikal effekt, huggsmärtan , en fruktansvärd smärta som tillkommit när jag kissar minskade, likaså svullnaden över flanken.
Läkaren skrev intyg att det hade effekt och remitterade att det skulle fortsättas behandling i hemkommunen. Ändå nekades jag återigen vård! Nu blossade smärtan upp igen så jag såg ingen annan utväg än försöka få vård utomlands. Släpade mig då med hjälp av min assistent till flyget och reste till Spanien för vård. Vänner hämtade mig på flygplatsen och körde mig direkt till sjukhuset. Fick iv. antibiotika direkt på kvällen och blev bättre för var dag där jag låg och delade rum med kackerlackor och en ödla i taket som stirrade på mig rakt ovanför mitt huvud.
Läkarna i Spanien menade att det var viktigt att punktera vätskeblåsan i njuren för att få ut var men jag hade inte råd att vara kvar, så 3 veckor senare satt jag återigen på planet hem 5.000,00 euro fattigare men det var det värt för att slippa huggsmärtan i njurarna när jag kissar, om det så bara var för 3 veckor!
http://lindagarben.blogspot.com
/http://medlem.spray.se/lindagarben/

 
At 8:35 em, Blogger Hannelore said...

Hej!

Det är mycket värdefullt att ni förmedlar era erfarenheter här i kommentarerna, men samtidigt skrämmande att läsa hur det går till. Man undrar vad som har hänt med svensk sjukvård.

Talade nyligen med en sjuksköterska som själv är skadad nu och chockad av den plötsliga erfarenheten att möta sjukvården som patient.

Jag blir arg och upprörd över alla politiker som fortfarande påstår att vi har världens bästa sjukvård. Det är skandal att det får gå till så här och att aldrig de ansvariga politikerna får ta konsekvenserna för alla brister och felbehandlingar. Det blir ju inga förändringar om en at-läkare får en erinran.

Linda, jag vet inte exakt vad som gäller i ditt fall, men du borde försöka få ersättning för dina kostnader av försäkringskassan. Jag hoppas att du blir bättre.

 
At 12:07 em, Anonymous Linda Garbén said...

Hej igen! Cheferna i Socialstyrelsen missbrukar sin makt. Vill delge mina överklagande och Domar. Där framkommer att föregående Sjukhuschefen på Uddevalla hade känningar inom socialstyrelsen och såg till att Socialstyrelsen själva gjorde överklagan på HSANs beslut , ERINRAN, på at-läkaren som felbehandlade mig så jag fick hjärtproblem.

05-03 Jag anmäler at-läkaren Yi Xu för felbehandlingen som ledde till hjärtfel, till HSAN.

05-12-15 HSAN Dom. .(803/05) Yi Xu får DISCIPLINPÅFÖLJD:
Läkaren har nu fått erinran från HSAN , Ansvarsnämnden ålägger läkaren med stöd av 5 kap. 3§ Disciplinpåföljd, en Erinran. De skriver att läkaren av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter genom att ordinera Adrenalin Intravenöst, det fanns ingen indikation för denna behandling , som inte är riskfri! De skriver att läkarens fel är varken ringa eller ursäktligt.

05-12-22 Yi Xu överklagar till Länsrätten. Se stämpel HSAN 051223-051227- Länsrätten 051230

06-01-03 Socialstyrelsen Beslut över Min överklagan HSANs 803/05( jag ville även att överläkare Haglund skulle få dicsiplinpåföljd.)
De hänvisar till Hälso-och sjukvårdens område LYHS att Socialstyrelsen i tillsynsärenden med anledning av enskilda klagomål på Hälso-och sjukvården inte får överklagas????

Men själva går de, Socialstyrelsen, in och överklagar HSANs beslut. se nedan.

06-03-04 Socialstyrelsen överklagar HSANs beslut om läkaren Yi Xus prick, Erinran, till Länsrätten och har inkallat en Docent Hellman från Stenungsund som sin föredragande läkare.
Han skriver att Adrenalin intravenöst är oerhört påfrestande för hjärtat, rytmrubbningar kan uppstå och är hjärtinfarkframkallande. Han skriver: ”Den smärta Linda Garbén upplever kan mycket väl vara en ischemisk smärta i hjärtat framkallad av adrenalin och att Yi Xu borde ha gett adrenalinet muskulärt, den väg Yi Xu väljer är inte helt riskfri men Yi Xu oaktsamhet är inte av den karaktären att en disciplinpåföljd bör utdömas.”
( Denna överklagan kommer från Socialstyrelsen i samband med mitt besök på Uddevalla sjukhus, februari samma år när jag segnade ner i kylan i bröstkramper och andnöd med 185 i hjärtslag och då jag blev hotad av hjärtläkaren Viidas att sjukhuschefläkare Körner hade känningar i Socialstyrelsen och skulle kalla in en läkare som jag inte kände, citat: ” så det ska allt gå bra, sedan är det bra för vår del. Hoppas bara det inte är för sent.” Slut på citat )

06-04 Jag anlitar Advokat men utan min vetskap så sänder han ej in överklagan. Han glömmer det! Skyller på att den läkare han anlitade inte vågade gå emot sina kolleger när han fick reda på att det var ett mål ang. kollega. Han skriver: "när Socialstyrelsen vill fria har man inte en chans men naturligtvis borde jag delgett dig Docent Hellmans yttrande m.m."


06-06-28 Länsrättens Dom:

DOMSKÄL

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 2 kap. 1 § lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt.

I 5 kap. 3 § samma lag är bl.a. följande föreskrivet. Om den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör en sådan skyldighet enligt 2 kap. 1, 2, 2a, 4, 6, 8 eller 9 § eller någon annan föreskrift som är av direkt betydelse för säkerheten i vården, får disciplinpåföljd åläggas. Om felet är ringa eller om det framstår som ursäktligt får disciplinpåföljd underlåtas. Disciplinpåföljd är erinran eller varning.


Länsrättens bedömning

Med hänsyn främst till vad Socialstyrelsen och Anders Hellman har yttrat i målet finner länsrätten att det framkommit att behandling med adrenalin var indicerad, men att Yi Xu borde ha givit det intramuskulärt i stället för intravenöst. Hennes fel i detta avseende får dock bedömas vara ringa. Länsrätten finner mot bakgrund av vad som framkommit i målet att skäl föreligger att underlåta disciplinpåföljd. Ansvarsnämndens beslut skall därför upphävas såvitt gäller den erinran som ålagts Yi Xu för behandlingen av Linda Garbén.

07-11-29 Kammarrätten avslår min begäran om prövningstillstånd
07-12-25 Jag överklagar till Regeringsrätten. Sista komplettering går ut 9 februari.

06-07-14 PSR , Personskadereglerings beslut: Vi har funnit att det inte var korrekt att i aktuell situation ge adrenalin intravenöst men du kan inte få någon ersättning från patientförsäkringen för närvarande.
Enligt vår bedömning överstiger inte den ersättning som kan bli aktuell i nu läget karensbeloppet 1000kr.
Återkom gärna om dina anspråk eller inkomstförlust överskrider det fastlagda beloppet.

07-01-16 inkommer jag med anspråk på kvitton från patienthotell i samband med besök hos hjärtläkare samt röntgen.

07-01-17 PSRs Bedömning.
Såvitt vi kan bedöma finns inget övervägande sannolikt samband mellan vistelse på patienthotell 20061031-20061107 och patientskada, hjärtklappning, värk i bröstet samt ut i vänster arm efter intravenös adrenalin 050118
Den bedömning gör vi efter att sedan tidigare ha varit i kontakt med medicinsk rådgivare. Nämnde rådgivare anser att anmäld skada består av akuta besvär som förväntas ha klingat av inom ett dygn.
Bifogat utlåtande från medicinsk rådgivare.
Notering:
Är skadan orsakad av medicinering? JA
Har förskrivning skett i strid med föreskrifter eller anvisningar? JA

PSR Beslut. Ersättning kan inte lämnas.

Mygel och korrumption
hälsningar Linda
http://lindagarben.blogspot.com/

 

Skicka en kommentar

<< Home