onsdag, juli 09, 2008

Lagstiftningskaos

Sällan har ett brev från försäkringskassan väckt så upprörda känslor som i fallet Anna Olsson. Allt berorende på den nya sjukförsäkringslagen, som är slarvigt skriven och har stressats igenom i riksdagen i rekordfart. Regeringens taktik är tydligen att ha extra bråttom med "oanständiga" lagar, så att vi medborgare inte förstår konsekvenserna innan den personliga katastrofen är ett faktum. Skandal är ett slitet uttryck, men i det här fallet snarast en underdrift.

"Mindre än en vecka tog det innan det nya regelverket föll ihop som ett korthus, men det värsta och olyckliga är att det är svårt sjuka människor som drabbas av alliansregeringens så kallade välfärdspolitik", skriver Östran

Inte blir lagen mer lättolkad av allt orwellskt nyspråk, som att arbetsplikt, uppsägning och utförsäkring kallas för rehabiliteringskedja. Det är för många länkar som saknas i den kedjan för att man ska kunna tala om någon rehabilitering värd namnet.

Kritikerna - samtliga remissinstanser inklusive Försäkringskassan - har varnat för konsekvenserna, men när det nu blir uppenbart hur omänsklig lagen är skyller Husmark Pehrsson ifrån sig och påstår att Försäkringskassan har feltolkat den.

Anna Olssons fall är tyvärr bara toppen på ett isberg. Fler riskerar att råka mycket illa ut. När lagen inte ens är tydlig för personer med en dödlig cancersjukdom, hur blir det då med andra sjukdomsfall som är mer svårdiagnostiserade men minst lika handikappande? Vad händer till exempel med alla whiplashskadade? Några får allvarliga besvär flera år efter skadetillfället och den svenska sjukvården klarar fortfarande inte av att ställa exakta diagnoser.

Förvirrande blir det också när Försäkringskassan, som i flera år tjatat om att det är arbetsförmågan som räknas, inte hur sjuk du är, plötsligt ska fatta beslut igen med hänsyn till olika diagnoser.

Den största anledningen till den nuvarande lagstiftningsröran är förmodligen tolkningen av fortsatt respektive förlängd sjukpenning.

Resursbloggen har kommenterat tolkningsbryderierna:

Finns det eller finns det inte möjlighet till undantag från att sjukpenning inte ska betalas ut mer än maximalt 914 dagar. I förarbetena är det tydligt att ett sådant undantag bör finnas vid synnerliga skäl, såsom mycket allvarlig sjukdom (ALS, vissa cancer-sjukdomar och transplantation av vitalt organ). Men i lagtexten själv finns inget om "fortsatt sjukpenning". Det finns kvar en skrivelse om synnerliga skäl, men den garanterar inte tydligt att sjukpenning kan betalas ut mer än 914 dagar, utan bara att ersättningsnivån inte behöver sänkas till 75 procent om det finns synnerliga skäl.

Så här skriver Resurs juridiskt kunnige:

" Lagtext och dess formuleringar är en rättskälla som skall följas av domstolarna, förarbeten är rättskällor som bara bör följas av domstolarna."

"I detta sammanhang är det rent lagtekniskt intressant att lägga märke till bestämmelsen i 3 kap 4 § 1 st 4 p lagen (1962:381) om allmän försäkring.

"Enligt denna bestämmelse gäller följande efter dag 914 med sjukpenning, nämligen "att sjukpenning för de därpå följande dagarna inte lämnas". Det finns inget klart och tydligt i själv lagtextformuleringarna som ger stöd åt den nu omdiskuterade s.k. fortsatta sjukpenningen. För att en normkonflikt helt skall undanröjas borde även fortsatt sjukpenning, på samma sätt som förlängd sjukpenning, ha kommit till uttryck i lagtexten, t.ex. genom en formulering som enligt ovan hade inneburit följande efter dag 914 med sjukpenning, nämligen "att sjukpenning för de därpå följande dagarna inte lämnas, om inte synnerliga skäl såsom allvarlig sjukdom talar för fortsatt sjukpenning".
Det enda rätta är nu att socialförsäkringsministern tar sitt ansvar och river upp lagen eller avgår. Vi medborgare finner oss inte längre i att bli idiotförklarade när lagar stiftas som hotar välfärd och mänskliga rättigheter. Lagar som man förväntar sig i en bananrepublik och inte i ett land som vill kalla sig för rättsstat.

Vi är många som inte heller låter oss luras av socialdemokraternas falskspel. Vi nöjer oss inte med Mona Sahlins kritik av alliansregeringens politik, när hon samtidigt inte kan presentera ett tydligt alternativ. Det gäller både sjukförsäkringen och FRA-lagen. Hon har deklarerat att hon vill riva upp FRA-lagen. Sjukförsäkringslagen har hon protesterat mot, men vi har inte hört något om att hon vill skrota den. I båda fallen är hon inte trovärdig. Det är socialdemokraterna som skapat embryona till båda lagarna. Kräv klara besked nu av Mona Sahlin!


Relaterade länkar: Nya regler - Försäkringskassan

Traumatiskt att förlora sjukpengen Sydsvenskan

Cancersjuk för frisk för ersättning DN

”Jag hamnar hos socialen” AB

F-kassan backar från regeltolkning

Sjuk hantering av sjukskrivna HD

Svårt cancersjuk kvinna anses för frisk för sjukskrivning Dagens Medicin

Kommunen planerar säga upp långtidssjukskrivna DD

Man skjuter myggsvärmar med luftvärnskanon Ilsemaries blogg

Socialstyrelsens vägledning för sjukskrivning

Tidigare inlägg i ämnet: "Riksdagsbeslutet har öppnat dammluckorna"

Uppdaterat:

F-kassan backar – alla ska bedömas individuellt Sydsvenskan

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 Comments:

At 11:21 fm, Anonymous Kent said...

Jag skulle kalla det för nyliberal chockterapi.

http://etc.se/artikel/15688/regeringens-chockterapi

http://josefsson.net/artikelarkiv/36-artiklar/57-konsten-att-foerstoera-ett-land.html

 
At 6:32 fm, Anonymous m00ns said...

Hej!
Kanon impad av dina bloggar!
Haft mycket hjälp av dem.

Tycker vi borde ge Familjen Olsson
hjälte status.
Att orka gå ut och ta striden är fruktansvärt starkt gjort.
Det att dem gjorde det har nog hjälpt dem som inte orkar otroligt.

Det känsloladdade radio samtalet på P1 (sr.se ring 3/7 och 4/7) Kan nog ingen lämna oberörd.
(fam Olsson den cancer sjuke med mor)

"Må dina fingrar aldrig tröttna ty dem som läser skulle sakna dem orden du skriver"

 
At 1:52 em, Anonymous Anonym said...

Har själv skrivit om sjukförsäkringen och rehabkedjan som förvisso inte är vad namnet antyder. Hela den nya sjukförsäkringen är ett ihopakok som kommer att rasa som ett korthus.
Mitt lilla inlägg om rehabkedjan - inte starkare än sin svagaste länk kan läsas på:
http://annbookworm.wordpress.com/2008/06/05/en-rehabiliteringskedja-ar-inte-starkare-an-sin-svagaste-lank/

 
At 9:01 em, Blogger Hannelore said...

Tack för de vänliga orden, m00ms.

Jag ska kolla in alla kommentar-länkar när jag hinner.

Intressant inlägg, annbookworm. Länken funkar inte, men jag hittar ändå.

Svårt att lägga in långa länkar i kommentarerna. Lösningen är html-taggar eller tinyurl.se

 
At 3:31 fm, Anonymous Anonym said...

Räcker det nu ?

http://www.folkrorelsepartiet.org/Partiprogram.htm

 

Skicka en kommentar

<< Home