lördag, juni 14, 2008

Skriv på för nyval!

Resurs tar nya tag och startar en ny namninsamling, denna gång för att kräva nyval.

Regeringen Reinfeldt och alliansen har genom att driva igenom proposition 136 utan att ta hänsyn till de tunga remissinstanserna varningar eller allmänhetens protester visat att de inte är intresserade av att verka enligt demokratins spelregler.

Lagen, som innebär den största förändringen av sjukförsäkringssystemet på 15 år, har inte granskats av lagrådet med motiveringen att det var en "enkel beskaffenhet". Sanningen är nog snarare att regeringen fruktade att lagen var olaglig, det vill säga står i konflikt med andra viktiga lagar.

I pipeline har regeringen flera stora förändringar som ytterligare riskerar att hota den lilla människans rättigheter till god och rättvis sjukvård. Förändringar som nästan inga svenskar vill ha, men som regeringen planerar att göra allt för att driva igenom.

Vi inom Resurs ber därför om ditt stöd för att förhindra att denna regering ytterligare urholkar vår demokrati och det sociala skyddsnät som fortfarande finns kvar.

Resurs, Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället, är ett partipolitiskt obundet nätverk vars syfte är att försvara de sjuka och utsattas rättigheter.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,