tisdag, april 24, 2007

Flummigt om whiplash

Hur många gånger ska man behöva upprepa att whiplash inte är någon riktig diagnos utan en beskrivning av en skademekanism som kan läka ut, men även ge ett helt symtomkomplex av allvarliga besvär?

I Lena Holms doktorsavhandling, artikel i Svd Positiv attityd snabbar på läkning av whiplashskador, upprepar forskaren Lena Holm misstaget att bunta ihop alla typer av whiplash- och nackskador. Nu har jag inte läst själva avhandlingen, men det som refereras i tidningen blir jag inte mycket klokare av.

Nog är det bra men en positiv attityd, fast om man nu har skador så kanske det behövs effektiva behandlingar också. Whiplashskadade kan ha nervskador och nervinklämningar, avslitna och skadade ligament och andra mjukdelsskador. Och med tanke på att det fortfarande inte finns bra diagnosmetoder är det ganska oansvarigt att skuldbelägga patienter för ”överdriven rädsla” att röra sig.

Vem har egentligen nytta av alla dessa rapporter som bagatelliserar whiplashrelaterade besvär?

Vore bra att veta vem som sponsrat denna studie.

Jag har tidigare kommenterat rapporten här samt en liknande flumstudie, "Förbättrad behandling" påstås ge ekonomiska vinster.


Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,

torsdag, april 19, 2007

En modern ättestupa

Ännu en artikel där författarna lägger ut dimridåer om socialförsäkringarna. På Svd Brännpunkt, Modern socialförsäkring brådskar, skriver Svenskt Näringslivs Jan-Peter Duker och Sofia Bergström:
Utredaren Anna Hedborg fick i september 2004 i uppdrag att göra en genomgripande analys av socialförsäkringarna i ett brett perspektiv, som ett första steg av två i en reformering av socialförsäkringarna.

Resultatet presenterades i oktober 2006. Den väl genomförda analysen visade att en fungerande försäkring kräver stabilitet i tid och rum, lägre ersättningsnivåer och vad beträffar sjukförsäkringen kortare sjukfallstider.

Hedborg pekar på bristerna i dagens system i form av otrygghet, rättsosäkerhet, höga frånvaronivåer, långa sjukfallstider samt en stor utslagning från arbetsmarknaden.
Varför kräver en fungerande försäkring lägre ersättningsnivåer? Sanningen är ju att sjukförsäkringen gått med överskott i många år. Man har tagit vinsterna från sjukpenningskontot för att finansiera andra samhällsprojekt. De sjuka har bestulits på sina rättmätiga ersättningar.

Och vem är det som har orsakat dagens rättsosäkerhet om inte Anna Hedborg själv? Det var under hennes tid som gd för Riksförsäkringsverket som klappjakten på de sjuka startade. Det var då man i stor skala började missbruka systemet med försäkringsläkare.

Att en ”modern socialförsäkring” kräver lägre ersättningsnivåer är bara nys. Det finns i andra länder exempel på socialförsäkringar, med en mix av privata och allmänna sjukkassor, där ersättningen vid sjukdom är mycket högre än i Sverige.

Den verkliga orsaken till det ständiga petandet i socialförsäkringarna är att man vill pressa ner lönenivåerna, eftersom socialförsäkringssystemen fungerar som ett underförstått golv för lönerna. Med ”man” menas i det här fallet politiker som agerar på uppdrag av näringslivet.

I artikeln betonas att ”skillnaden mellan förvärvsinkomst och försäkringsersättning bör vara markant.”

Som om den skillnaden inte redan skulle vara markant för långvarigt sjuka och arbetslösa. I kombination med den nästan obefintliga rättssäkerheten för sjuka samt alla merkostnader, som sedan början av 90-talet inte längre är avdragsgilla, så medför skillnaden att många sjuka redan i dag tvingas leva under socialbidragsnorm. Alla har inte ens råd att hämta ut sina mediciner på apoteket.

Många ledar- och debattskribenter försöker blanda bort korten genom att klassa alla försäkringar som sjuka har finansierat själva som bidrag. Men slutklämmen i artikeln är rätt tydlig: Den som inte arbetar ska inte heller äta. Den ”moderna socialförsäkringen” blir en modern ättestupa.

Tidigare inlägg i ämnet: Människor till lågpris

"Osakligt och tendentiöst om attityder och sjukskrivning"

Sjukförsäkring på egna ben

Det verkliga försäkringsfusket

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,