lördag, september 30, 2006

EUs direktiv för kosttillskott - förtydligande

Den 12 juli 2005 kom EG-domstolens dom i målet om EUs direktiv om kosttillskott. Det har varit ganska tyst i medierna om den saken och många vet nog inte vad som gäller. Eva Lindgren försöker reda ut begreppen. Hon har mailat oss ett förtydligande:

Det var ANH - Alliance for Natural Health - som drivit målet till Luxemburg efter att först ha tagit upp ärendet i Högsta Domstolen i London. I det finstilta kan man läsa tre viktiga beslut tagna av EG-domstolen, se särskilt punkt 3!

Det har nu visat sig att flera länders myndigheter inte har läst hela domslutet och därför inte har tagit med dessa punkter i sina lagar. ANH måste därför återigen ta upp detta ärende i Högsta Domstolen i London, för att få ett förtydligande av domen och säkra att myndigheterna ska införa direktivet på det sätt som EG-domstolen beslutat och inte hitta på en egen variant.

Det är därför viktigt för oss alla att ANH kan göra detta arbete åt oss.

De 3 viktiga punkterna:

 1. Direktivet kommer inte att gälla naturliga former av vitaminer och mineraler som normalt finns i mat.
 2. När ett ämne behöver komma med på den så kallade Positivlistan kommer godkännandeproceduren att bli enklare, mindre tidsödande och mindre kostsam.
 3. När läkemedelsverket menar att ett kosttillskott är ett läkemedel, måste de först bevisa detta i rätten. Tidigare har bevisbördan legat på den som säljer produkten.
Tidigare inlägg i ämnet

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

tisdag, september 26, 2006

Stoppa alliansens försäkringsreform!

Jag håller med Rolf Jonsson i dagens insändare i UNT. Försäkringsreformen måste stoppas. Personskaderegleringen fungerar inte i dag, vilket jag har skrivit om flera gånger tidigare. Hur ska det då bli om försäkringsbolagen får ett ännu större ansvar?

Bolagen har i dag ingen riktig tillsynsmyndighet. Finansinspektionen granskar inte enskilda fall och försäkringsbolagen kan i stort sett göra som de vill. Inte heller bolagens handplockade konsultläkare, som i princip bestämmer om de skadade får någon ersättning, har någon tillsynsmyndighet. Vem betalar sjukpenning och sjukersättning om bolagen även med de borgerliga partiernas försäkringsmodell vägrar betala ersättning med hänvisning till försäkringsläkarens "ej samband"? Blir det då ännu fler trafikskadade som får gå till socialen? Hela skaderegleringen kontrolleras hårt av bolagen. Det är de som äger Trafikskadenämnden och har utarbetat all praxis kring personskaderegleringen. En praxis som även domstolarna oftast okritiskt rättar sig efter.

Det är försäkringsbolagen själva som bestämmer om de skadade har råd att stämma dem i domstol, genom utformningen av rättsskyddet som är så lågt att det inte räcker långt i en process. Som kund har du ingen möjlighet att få ett bättre försäkringsskydd genom att byta bolag, för alla har liknande villkor.

Försäkringsbolagen har en oligopol-liknande ställning och det är märkligt att vare sig EU eller Konkurrensverket ingriper. Företagen samarbetar i dag helt öppet. Varför anser inte myndigheterna att det är konkurrenshindrande verksamhet som skadar de försäkrade?

Det är oansvarigt av alliansen att lägga ett förslag om en ny trafikförsäkring innan man har gjort något för att kraftigt förbättra rättssäkerheten och konsumentskyddet för de trafikskadade och övriga personskadade.

Läs även: Utlämnade till försäkringsbolagen GP Debatt

Kraftigt höjd trafikförsäkring Göteborgs-Posten

Ta efter Finlands modell för trafikförsäkringar

Brottslingar får rättshjälp - men inte sjuka

Orimliga påståenden om trafikförsäkringen

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

fredag, september 22, 2006

Kosttillskottsdirektivet

Eva Lindgren har skickat en rapport från ANH, Alliance for Natural Health, och kan i sammanhanget inte låta bli att förundras över hur måna EU-kommissionen är när det gäller att skydda oss mot för höga intag av kosttillskott, samtidigt som det inte finns något direktiv som begränsar ämnen som alkohol, nikotin, aspartam, socker och kvicksilver.
För att avgöra om kosttillskottsdirektivet verkligen införs på rätt sätt i England, enligt det domslut som togs av EG-domstolen 2005, kommer ANH att ta upp ärendet i Högsta domstolen i London. Detta kommer sedan att ge riktlinjer för hur andra medlemsländer inför direktivet i sina lagar. Det är alltså av stor vikt för oss alla att ANH kan göra detta.

Planer på att förbjuda terapeutiska doser av kosttillskott

EU-Kommissionen vill sätta maxdoser för varje typ av vitamin och mineral som ett kosttillskott får innehålla. De säger sig vilja skydda medborgarna genom att använda sig av säkerhetsargument tagna ur luften. Tillverkare av kosttillskott har bjudits in av EU-Kommissionen, via varje lands myndighet, för att diskutera detta viktiga ärende den 30 september. I dagsläget har inga svenska tillverkare blivit inbjudna.

ANH fortsätter sitt arbete, bland annat via mötet hos EU-kommissionen och genom information till en arbetsgrupp för riskanalysmetoder för Codex Alimentarius, som innehåller internationella riktlinjer för näringsämnen. Förutom detta arbetar ANH med 14 andra stora projekt.

Riskanalysmetoder
ANH har hela tiden påpekat och visat på den bristfälliga vetenskap som ligger bakom de metoder som de europeiska beslutsfattarna använder sig av, för att reglera användandet av näringsämnen.

I ANH’s ögon är det dessa undermåliga vetenskapliga metoder som är det största hotet mot att kunna använda terapeutiska doser av kosttillskott, som så många av oss behöver. Om vi inte ändrar detta nu kommer framtida generationers möjlighet att använda sig av vitaminer, mineraler och örter att kraftigt begränsas.

Det är inte många som har satt sig in i denna invecklade, som det verkar, vetenskapliga gåta. Men vad det handlar om är detta: De nuvarande riskanalysmetoderna är baserade på försiktighetsprincipen och de överskattar kraftigt riskerna för många former av vitaminer och mineraler. De använder sig av godtyckliga tvivelaktiga faktorer och överdriver känslighet. De samlar även olika näringsformer i så kallade näringsgrupper, tex vitamin A, D och E i en grupp och zink, selen, krom och järn i en annan grupp. På så sätt gäller samma maxgräns för alla ämnen i en grupp.

Exempelvis anses Vitamin D3 (cholecalciferol), mer och mer vara ett kraftfullt anticancer-prehormon om det ges i dagliga doser om 2000 IU (50 mcg) eller mer. Då ska man också tänka på att kroppen själv framställer 20 000 IU när du solar en timme i baddräkt. Vitamin D2 (ergocalciferol), som finns i många kosttillskott, anses vara mer riskfyllt att ta. Om man använder sig av de nuvarande riskanalysmetoderna så kommer man att sätta samma gräns för vitamin D3 som för D2. Det kan ju tyckas att det gör detsamma för lekmannen, det kanske till och med bara står vitamin D på burken. Men i praktiken innebär det att den troliga gränsen för D3 kan bli runt 200 IU. Det är den gräns som det tyska riskanalysinstitutet BfR-German Risk Assessment Institute vill sätta. De är en av de ledande som driver på arbetet med att sätta dessa gränser. Detta kommer att allvarligt minska möjligheten att använda D3 på ett nyttigt sätt. Och samma problem kan kopplas till en rad andra ämnen.

Vad är ANH?
ANH är en liten grupp av passionerade och dedikerade experter, men de är vanliga människor och inga miljonärer. De behöver hjälp och har därför en speciell hemsida för alla som vill donera pengar till deras projekt. ANH arbetar med många projekt samtidigt, bland annat med att ta kosttillskottsdirektivet till Högsta domstolen.
Senaste listan över de former av vitaminer och mineraler som tillverkare har sänt in så kallade dossiers på till EU. (pdf-dokument, engelsk text)

Relaterade artiklar: Seger för folkhälsan trots negativt EG-domslut

EU-direktiv om hälsopåstående

Andra bloggar om: , , , , , , ,

onsdag, september 20, 2006

Trettiotalet i repris

Kerstin Berminge kan tyvärr inte kommentera i bloggen eftersom länkarna inte fungerar i hennes dator. Därför publicerar jag hennes mail här:

Du har helt rätt i att det offentliga Sverige har gjort sjuka och arbetslösa till accepterade mobboffer. Även det är trettiotalet i repris, för föraktet för svaghet var ett utmärkande drag i nazismen, men även hos konservativa på den tiden, liksom hos konservativliberaler under senare delen av 1800-talet, exempelvis Herbert Spencer. Socialdarwinismen som var dominerande trend då innebar att de svaga inte var värda något, tvärtom utgjorde de en alldeles för stor belastning på samhällsekonomin. Därav förslag om till exempel steriliseringar. Det var de friska, sunda och starka som skulle segra enligt naturen. Biologismen har ju också en rennässans just nu, och alltmer förklaras biologiskt, precis som då.

Relaterade inlägg: Är detta yttrandefrihet?

Sverigedemokraterna

Läs också: Tunt och fladdrande som tyllgardiner

Nazisternas propagandakrig mot sjuka och funktionshindrade Whiplashinfos blogg

I sammanhanget vill jag passa på att påminna om namninsamlingen för de sjukas rätt.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

tisdag, september 19, 2006

Krishantering efter valet

...inget att oroa sig för Nisse - allt kåmmer att fortsetta precis lika jevlitt såm förut allså!

ISMAILS KRISCENTER

PS. Teckningarna på hemsidan byts ut varje dag, så om du inte hittar bilden med texten ovan finns säkert annat att skratta åt.

Andra bloggar om: , , ,

Kategori: Humor

söndag, september 17, 2006

Sjukvårdspartiet i Stockholm

Sjukvårdspartiets ordförande Kenneth Backgård fanns på plats vid partiets möte i Vasaparken i Stockholm i går för att informera om politiken. Majoriteten av landets sjukvårdspartier har bildat ett gemensamt parti som i år ställer upp i riksdagsvalet. Med på mötet i Stockholm var även Erica Sahlin, Härnösand, Susanne Aronssson, Kungshamn och kandidaterna i Stockholms län, Bertil Engfeldt och Kjell Brenesjö. Partiet siktar inte på att klara riksdagens 4-procentsspärr, men det räcker att uppnå 12 procent i en valkrets för att få plats i riksdagen.

Några stora kampanjinsatser fanns det inte resurser för och medierna har också varit dåliga på att förklara Sjukvårdspartiets inriktning för väljarna. Över huvud taget har de små partierna nästan helt hamnat i medieskugga i årets val. Sjukvårdpartiet anser att dagens blockpolitik och ideologiska låsningar minskar möjligheten till fungerande lösningar inom vården. Förutom i sjukvårdspolitiken tar man även ställning i arbetsmarknads-, socialförsäkrings- och energifrågor.

Några av partiets viktigaste punkter:
 • Minst 10 procent av BNP ska gå till hälso- och sjukvården.
 • Stopp för nedläggningar av sjukhus och fungerande verksamheter.
 • Stopp för centraliseringar och stordrift inom sjukvården.
 • Öka tillgängligheten och bort med vårdköerna.
 • Vården av äldre samt multisjuka ska bli bättre.
 • Hälso- och sjukvård samt tandvård ska omfattas av samma högkostnadssykdd.
 • Vården av psykiskt sjuka måste förbättras.
 • Vården ska vara offentligt finansierad men också innehålla en störe mångfald av utövare, alltifrån personalkooperativ till privata entrepenörer.
 • Slå ihop socialförsäkringssystemen.
 • Sänkta el-, värme- och drivmedelspriser, bort med moms på skatt.
Det fanns gott om tid i går att tala med partiets representanter och själv försökte jag förklara hur dålig vården fungerar för nackskadade och patienter med kronisk värk, problemet med försäkringsläkarna etc. Jag hoppas att olika patientföreningar etablerar kontakter med Sjukvårdspartiet, för här finns helt klart en större vilja att lyssna på våra frågor än bland de etablerade partierna, som inte alls har uppmärksammat våra problem i denna valrörelse.

Läs också: Vilka kommer in i riksdagen?

"Patienter styckegods i modern sjukvård"

Tidigare inlägg i ämnet: Backgård toppar Sjukvårdspartiets rikslista

Trött på etablerade partier

Andra bloggar om: , , , , , ,

lördag, september 09, 2006

Valet i färg

Svårt att bestämma dig för vem som ska få din röst? Hans Lindströms färgteckningar kan kanske hjälpa dig på traven:
Har du nån sista önskan Olle, nu när läkarna säger att du har högst en månad kvar?

Att folkpartiet åker ur riksdagen!
Tja, vi i folkpartiet har ju en himla liberal syn på dataintrång!
...men vilka tror du förlorar valet då?

Väljarna!
Frågan om jobben är den absolut viktigaste frågan för alla politiker över alla partigränser. Får vi bara behålla våra jobb så är vi nöjda.
Det värsta med att vara politiker är att man måste tycka vad man säger i stället för att säga vad man tycker!
Numera har ord som "liggsår", "uttorkning" å "vanvård" en så himla negativ klang!
Jaha, då känner ni kanske Fredrik Reinfeldt då - han är också från en annan planet.
Gärna arbete - men först en rejäl tandbrygga.
Hans Lindströms teckningar byts ut varje dag.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Kategori: Humorsidan

fredag, september 08, 2006

Trött på etablerade partier

Jag tycker att sjukvårdsfrågorna nästan helt kommit i skymundan i valrörelsen. Och skandalen med folkpartiets dataintrång gör det ännu svårare att få uppmärksamhet för spörsmål som hamnar längst ner på partiernas och mediernas agendor. Många långtidsjuka och skadedrabbade är mycket missnöjda med den politik som förs och om inte politikerna intresserar sig för våra problem nu, när tänker de då göra det?

Kanske dags att rösta på nya partier? Jag letade efter sjukvårdspartiets hemsida, men hittade inte någon information som handlar om Stockolms län. Så jag mailade till en representant för Stockholm:

Hej!

Hur har ni det med valsedlar i Stockholms Län? På mitt filialbibliotek i Järfälla ligger valsedlar från flera nya partier, men inte några från sjukvårdspartiet. Och jag har inte sett någon info om ert program.

Jag är trött nu på alla etablerade partier. Landstinget skär ner på vård, färdtjänst och annan service till funktionshindrade, men byråkratin bara växer och skatterna har höjts kraftigt.

I dag fick jag en kallelse till mammografi. Avgift 140 kronor, frikort gäller inte. Varför gäller inte frikort, undrar man? Är inte det diskriminering? För en hörselapparat har jag fått betala 600 kronor själv, räknas inte heller in i högkostnadsbeloppet. Remisskrångel vid besök hos sjukgymnast och ÖNH-läkare. Och tandvården orkar jag inte ens nämna här.

Jag har en nackskada, men någon egentlig vård får man inte i Sverige. Sjukvården här lyckas inte ens ställa en riktig diagnos på våra skador. Jag känner flera patienter som åkt utomlands och betalat operationer ur egen ficka. Själv har jag stora kostnader för komplementärmedicinska behandlingar. Kan inte bara knapra på vanliga värktabletter på grund av alla biverkningar.

På min vårdcentral, där det är svårt att få tid, träffar jag nya läkare varje gång jag går dit. Jobbigt att ständigt behöva upprepa sin story för nya doktorer. Många talar dessutom dålig svenska.

Jag och många med mig anser också att sjuka ska ha rätt till ett fritt juridiskt ombud om vi behöver överklaga ett myndighetsbeslut eller stämma försäkringsbolag vid personskador. Sjuka och skadade med försvagad ekonomi har inte råd att anlita advokat. Behöver man intyg av specialistläkare för att kunna bevisa sin skada så kostar det också extra, räknas inte heller in i högkostnadskortet. Vissa intyg är numera momsbelagda.

Försäkringsläkare (både kassans och försäkringsbolagens konsultläkare) har ingen tillsynsmyndighet och kan kränka och skada patienter utan att de kan ställas till svars. De träffar ju inte patienterna. Innan jag skadades i en olycka trodde jag aldrig att det kunde gå till så här i ett land som kallar sig för en rättsstat.

Inte många politiker intresserar sig för våra frågor, inte ens nu när det är val. Det behövs alternativ.

Gå gärna in på Förkränkningskassans forum och läs.

Tacksam om Du kan maila mig lite information om sjukvårdspartiets program - eller länka till någon sida.

Vänliga hälsningar

Hannelore

Jag fick svar nästan omgående:

Sjukvårdspartiet i Stockholms län är nystartat och vi har ännu inte hunnit arbeta fram ett lokalt program. Vi har gått ut med ett flygblad. Jag själv jobbar med färdtjanst och den går att effektivisera. Jag finns på telefon xx eller mobil xx och du är välkommen att ringa. Du kan också se vad det nationella partiet tycker på deras hemsida. Jag ska se om det finns möjlighet att valsedlar kommer till din ort, men vi har små resurser. Om Du inte hittar våra valsedlar, var noggrann när du skriver på en blank valsedel. En bokstav fel och den är ogiltig. Den blå: "Sjukvårdspartiet Stockholms län", den gula enbart "Sjukvårdspartiet".

Med vänlig hälsning

Bertil Engfeldt

Bilagan "Vågar du bli sjuk?" som Bertil Engfeldt har skickat har jag lagt ut här (Word-dokument)

Jag lämnar inte ut telefonnumren här, men du kan själv maila till sjukvårdspartiets lokala representant om du är intresserad. Kontaktinformation finns på nationella sjukvårdspartiets hemsida. Har själv inte hunnit ringa ännu, men jag lägger ut fler svar här om jag får veta mer som kan vara intressant för dig som bloggläsare.

Andra bloggar om: , , , , , , ,