lördag, september 30, 2006

EUs direktiv för kosttillskott - förtydligande

Den 12 juli 2005 kom EG-domstolens dom i målet om EUs direktiv om kosttillskott. Det har varit ganska tyst i medierna om den saken och många vet nog inte vad som gäller. Eva Lindgren försöker reda ut begreppen. Hon har mailat oss ett förtydligande:

Det var ANH - Alliance for Natural Health - som drivit målet till Luxemburg efter att först ha tagit upp ärendet i Högsta Domstolen i London. I det finstilta kan man läsa tre viktiga beslut tagna av EG-domstolen, se särskilt punkt 3!

Det har nu visat sig att flera länders myndigheter inte har läst hela domslutet och därför inte har tagit med dessa punkter i sina lagar. ANH måste därför återigen ta upp detta ärende i Högsta Domstolen i London, för att få ett förtydligande av domen och säkra att myndigheterna ska införa direktivet på det sätt som EG-domstolen beslutat och inte hitta på en egen variant.

Det är därför viktigt för oss alla att ANH kan göra detta arbete åt oss.

De 3 viktiga punkterna:

  1. Direktivet kommer inte att gälla naturliga former av vitaminer och mineraler som normalt finns i mat.
  2. När ett ämne behöver komma med på den så kallade Positivlistan kommer godkännandeproceduren att bli enklare, mindre tidsödande och mindre kostsam.
  3. När läkemedelsverket menar att ett kosttillskott är ett läkemedel, måste de först bevisa detta i rätten. Tidigare har bevisbördan legat på den som säljer produkten.
Tidigare inlägg i ämnet

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,