söndag, september 17, 2006

Sjukvårdspartiet i Stockholm

Sjukvårdspartiets ordförande Kenneth Backgård fanns på plats vid partiets möte i Vasaparken i Stockholm i går för att informera om politiken. Majoriteten av landets sjukvårdspartier har bildat ett gemensamt parti som i år ställer upp i riksdagsvalet. Med på mötet i Stockholm var även Erica Sahlin, Härnösand, Susanne Aronssson, Kungshamn och kandidaterna i Stockholms län, Bertil Engfeldt och Kjell Brenesjö. Partiet siktar inte på att klara riksdagens 4-procentsspärr, men det räcker att uppnå 12 procent i en valkrets för att få plats i riksdagen.

Några stora kampanjinsatser fanns det inte resurser för och medierna har också varit dåliga på att förklara Sjukvårdspartiets inriktning för väljarna. Över huvud taget har de små partierna nästan helt hamnat i medieskugga i årets val. Sjukvårdpartiet anser att dagens blockpolitik och ideologiska låsningar minskar möjligheten till fungerande lösningar inom vården. Förutom i sjukvårdspolitiken tar man även ställning i arbetsmarknads-, socialförsäkrings- och energifrågor.

Några av partiets viktigaste punkter:
  • Minst 10 procent av BNP ska gå till hälso- och sjukvården.
  • Stopp för nedläggningar av sjukhus och fungerande verksamheter.
  • Stopp för centraliseringar och stordrift inom sjukvården.
  • Öka tillgängligheten och bort med vårdköerna.
  • Vården av äldre samt multisjuka ska bli bättre.
  • Hälso- och sjukvård samt tandvård ska omfattas av samma högkostnadssykdd.
  • Vården av psykiskt sjuka måste förbättras.
  • Vården ska vara offentligt finansierad men också innehålla en störe mångfald av utövare, alltifrån personalkooperativ till privata entrepenörer.
  • Slå ihop socialförsäkringssystemen.
  • Sänkta el-, värme- och drivmedelspriser, bort med moms på skatt.
Det fanns gott om tid i går att tala med partiets representanter och själv försökte jag förklara hur dålig vården fungerar för nackskadade och patienter med kronisk värk, problemet med försäkringsläkarna etc. Jag hoppas att olika patientföreningar etablerar kontakter med Sjukvårdspartiet, för här finns helt klart en större vilja att lyssna på våra frågor än bland de etablerade partierna, som inte alls har uppmärksammat våra problem i denna valrörelse.

Läs också: Vilka kommer in i riksdagen?

"Patienter styckegods i modern sjukvård"

Tidigare inlägg i ämnet: Backgård toppar Sjukvårdspartiets rikslista

Trött på etablerade partier

Andra bloggar om: , , , , , ,