onsdag, april 26, 2006

Utestängd från den svenska tryggheten

Av gästskribent Linda

Jag är felbehandlad, en ung AT-läkare framkallade hjärtfel på mig. Läkaren är nu dömd men återstår att se om jag får vård. Jag är en marginaliserad ung kvinna som är utestängd från den svenska tryggheten på grund av att jag är handikappad. Jag är fördömd och bortglömd av sjukvården! Jag nekas vård, nu för en hjärtsjukdom, därför att läkarna blandar ihop mina sjukdomar i journalerna och skyller allt på nacken. Alltifrån urinvägsinfektion till bröstsmärtorna , för att jag är funktionshindrad?!!

Enkel infektion blev komplicerad inflammation
För sex år sedan fick jag en enkel urinvägsinfektion som utvecklade sig till svår njurbäckeninflammation för att jag inte fått vård. Jag hade rullstol för mitt handikapp när jag sökte läkaren! Han hade tydligen aldrig sett en rullstol och sa att det var psykiskt!? Trots att jag har diagnos på min nackskada. Jag kissar ju inte med nacken....Han har sedan skickat brev till alla sina kolleger att jag skall stoppas för vidare utredning.

Jag är till och med nekad att komma till sjukhus för utredning trots remisser! Jag skulle äntligen opereras i underlivet i februari 2005, men en vecka innan drabbades jag av allergiutslag och sökte akuten för allergin. En ung AT-läkare som hade problem med svenska språket framkallade i stället hjärtfel på mig! Hon satte in intravenöst adrenalin direkt i ven så det kändes som hjärtat skulle sprängas. Sprängande smärta ut i armen, jag skrek att hon skulle sluta och sköterskan sa att hjärtat slog i 200, men läkaren bara vek sig dubbelt av skratt och sa att "jag var ung frisk kvinna, hade du varit gammal hade jag inte vågat då hade du fått hjärtinfarkt."

Jag försökte förklara att jag är mycket svag av sjukdom och försökte senare påtala för överläkaren att adrenalinet gjort så jag hade svår krampande smärta i bröstet, hjärtat och ut i armen. Han bara fnös åt mig och gick. På utskrivningsjournalen står det att jag hade hög hjärtrytm och värk ut i armen och ändå gjordes inget åt det!

Nonchalerad överallt
Jag har alltså sökt på olika håll och trots att fel syns på EKG, samt st-förändring som betyder att hjärtat är belastat, snabb hjärtrytm på 165, blir jag bara utskrattad, klappad på huvudet, och nonchalerad som ung kvinna för att jag inte är gift och har familj!

Det som skrämmer mig är att läkarna ser ST-förändringar, belastning på hjärtat, de ser att det är hög hjärtverksamhet, de ser att det är blåsljud, de ser att jag har nedsatt andningskapacitet (spirometriprov), de ser att jag segnar ner och får bröstkramper, de ser att jag får svår andnöd. Ändå skylls det på hysteriska fruntimmer. Fick råd av en sköterska att jag skulle åka hem och glömma sjukvården och tänka på annat. Börja lev ett normalt liv och inte söka sjukvård!? Verksamhetschefen tänker göra allt för att få bort erinran från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Ändå gick han ut i pressen och påtalade att de inte kan vara ansvariga för patienters säkerhet med alla dessa at-läkare.

"Unga kvinnor får inte hjärtproblem"
Har nu fått medicin för hjärtat, men bara svag dos som inte hjälpt! Läkaren erkände att adrenalinet påfrestat hjärtat men menar att unga kvinnor inte får hjärtproblem, ” aldrig hört talas om under sin 30-åriga läkarbana”! Hade en man blivit behandlad på detta sätt?

Ligger hemma i svåra bröstsmärtor med kramp i bröstet, hjärtat och sprängande smärta ut i vänster arm, yrsel och svårt illamående, utan ordentlig utredning, sedan at-läkaren felbehandlade mig. Orkar inte ens se på TV utan att få svimningskänsla!

Även andra medicinare har erkänt att man inte ska sätta in adrenalin intravenöst vid allergi utan bara vid hjärtstillestånd och medvetslöshet. På sjuka och svaga är det alldeles för påfrestande för hjärtat, kan framkalla hjärtinfarkt. Men de vågar inte gå emot sina kollegor! En läkare förklarade för mig att man kan jämföra mitt hjärta med en förgasare som hängt sig och går på turbo även i viloläge och han erkände att något hänt när at-läkaren påfrestade hjärtat med stresshormon adrenalin. Men sedan han läst skvallerjournalerna så ändrade han uppfattning och skrev i journalen att hjärtfrekvensen är så lugn!?

Vård för alla bara en skröna?
Demokrati borde väl stå för att vård ska ges till alla medborgare som behöver vård, jag betalar också skatt. Är man ung och kvinna, sjukpensionär, funktionshindrad, står man utanför samhället. Jag blir bara utfrågad om jag är gift och har familj, utbildning, arbete. Har jag inte det så räknas jag inte, då är jag inget att satsa på. Jag har ju inte kunnat gifta mig och arbeta eftersom jag legat så svårt sjuk.

Unga kvinnor med hjärtfel nonchaleras i vården: Politiker, varför får inte sjukvården resurser till forskning om unga kvinnors hjärtan? Allt detta för att en läkare har sådan makt, för att det inte ska komma fram att han gjort fel så ska jag dumpas av sjukvården. Det är väl myndighetsövertramp och psykiatriska bedömningar ”en masse”!

Jag sökte den läkaren när jag råkade ut för en njurbäcksinflammation för sex år sedan, men fick ingen vård. Läkaren skyllde på ryggsmärtor, bara för att jag är sjukpensionär av en whiplashskada som jag var bättre ifrån. Men jag kissar inte med nacken!? Har fruktansvärda smärtor i njurarna och när jag kissar hugger det tag i njuren. Tänk dig att ha 2 brännande klot; strykjärn, som bränner dag och natt i flanken, så har jag haft det i sex år!

Äntligen provbehandling
En läkare i Stockholm fick höra talas om mitt fall och jag fick komma dit och provbehandlas i tre dagar, pröva intravenöst antibiotika och kände radikal effekt. Huggsmärtan , en fruktansvärd smärta som tillkommit när jag kissar, minskade. Likaså svullnaden över flanken. Läkaren skrev intyg att det hade effekt och remitterade att det skulle fortsättas behandling i hemkommunen.

Till Spanien efter nekad vård
Ändå nekades jag återigen vård! Nu blossade smärtan upp igen. så jag såg ingen annan utväg än försöka få vård utomlands. Släpade mig då med hjälp av min assistent till flyget och reste till Spanien för vård. Vänner hämtade mig på flygplatsen och körde mig direkt till sjukhuset. Fick intravenöst antibiotika direkt på kvällen och blev bättre för var dag där jag låg och delade rum med kackerlackor och en ödla i taket som stirrade på mig rakt ovanför mitt huvud.

Läkarna i Spanien menade att det var viktigt att punktera vätskeblåsan i njuren för att få ut var. men jag hade inte råd att vara kvar. Så tre veckor senare satt jag återigen på planet hem. 5.000,00 euro fattigare, men det var det värt för att slippa huggsmärtan i njurarna när jag kissar, om det så bara var för 3 veckor!

Läs även Lindas blogg
Lindas hemsida

söndag, april 16, 2006

Rättvisa bra för hälsan

Den senaste forskningen visar att rättvisa är välgörande för hälsan.

Det finns enligt vetenskapen ett samband mellan livslängd och människors lycka. Hälsa bidrar till att positiva känslor uppkommer. Omvänt främjar frånvaro av ilska och stress hälsan. Tillfredsställelsen med livet och livslängden har i sin tur ett direkt samband med rättvisan i ett samhälle. Det skriver vetenskapsjournalisten Stefan Klein i boken "Lyckoformeln" och redovisar ett flertal undersökningar som stöder slutsatserna.

Det är inte människornas absoluta välstånd som skapar förutsättningar för ett långt och lyckligt liv utan en jämn fördelning av resurserna, poängterar Klein. Det visar sig även i i-länderna. Växande orättvisor hör statistiskt sett ihop med lägre medellivslängd. Människorna är också nöjdast i samhällen där inkomstutjämningen är störst.

Läs hela recensionen av Stefan Kleins bok Lyckoformeln. Artikeln är uppdaterad efter ett intressant inlägg på Motvallsbloggen, som refererar en bok av professorn i socialepidemiologi, Richard Wilkinson, om hur ekonomisk ojämlikhet påverkar människors hälsa.

Andra bloggar om: , , , , ,

onsdag, april 12, 2006

Sjukvårdens och politikernas diskriminering kan inte anmälas

Följande rader kan man läsa på Handikappombudsmannens hemsida:
Handikappombudsmannens (HO:s) uppgift enligt lag (SFS 1994:749) är att bevaka frågor som rör funktionshindrade personers rättigheter och intressen. Målet för verksamheten skall vara full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionshinder. Utgångspunkten för HO:s arbete är FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder.
Jag har försökt anmäla diskriminering av handikappade och kroniskt sjuka som förekommer inom sjukvården, folktandvården, färdtjänsten etc. Det gäller bland annat avgiftssystemet och att antalet färdtjänstresor som man kan få inte ens räcker till för det allra nödvändigaste.

Men jag kom inte speciellt långt, hann inte skriva någon detaljerad redogörelse på grund av att den typen av diskriminering inte kan anmälas. HO, DO, Jämo med flera verkar mest syssla med anmälningar mot arbetsgivare och högskolor. Efter att jag ställde en följdfråga, vad det är för vits med alla diskrimineringsombudsmän om inte den värsta diskrimineringen kan klandras, fick jag följande svar från Handikappombudsmannen:
Med anledning av din senaste skrivelse till Handikappombudsmannen, HO.

Som nämndes tidigare finns det idag inget skydd i diskrimineringslagstiftningen mot diskriminering som har samband med funktionshinder i hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet.

HO är medveten om att det förekommer negativ särbehandling av personer med funktionshinder inom hälso- och sjukvården och har därför uppmärksammat lagstiftaren om denna brist i lagen. HO:s synpunkter har resulterat i att detta område föreslås ingå i den nya diskrimineringslagstiftningen så att vi i fortsättningen ska kunna utreda fall där någon har blivit missgynnad på grund av sitt funktionshinder inom hälso- och sjukvård.

Missgynnande hos försäkringsbolag kan omfattas av 9§ i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering då det rör sig om köp av en tjänst hos en näringsidkare. Om personen i fråga har blivit missgynnad på grund av funktionshinder kan denne göra en anmälan till HO. Har personen däremot blivit missgynnad på grund av kön kan denne göra en anmälan till JämO.

Om diskrimineringen har skett hos Landstinget kan man vända sig till Socialstyrelsen som bland annat har tillsyn över området för hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen når du via http://www.socialstyrelsen.se/.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Med vänlig hälsning

Louisa Fidan
Jurist

Man får vara nöjd och tacksam för detta utförliga svar. Men jag har fler frågor. Undrar bland annat om HO:s intention är att även politiker, som ju är ansvariga för sjukvården, ska kunna anmälas för diskriminering. Sedan är jag inte säker på om förbudet mot försäkringsbolagens diskriminering bara gäller vid köp av tjänster eller även i samband med till exempel skadereglering. Det finns en del utlåtanden från bolagens försäkringsläkare som både Jämo och HO borde syna närmare. Jag får återkomma med, förhoppningsvis, svar på alla mina frågor.

Läs också: Samband kränkning och sjukdom SvD

JÄMO: svårt att bevisa diskriminering

måndag, april 10, 2006

Dr Bengt Johansson efterlyser försäkringsfall

Jag har i dag talat med Stig Orustfjord, vilken är näst högste person inom Försäkringskassan. Ärendet rörde frågan om kassan har beslutat avslå framställning eller indragning om livränta med hänvisning till att whiplashskador läker ut inom 3-4 månader.

Orustfjord är mycket intresserad av att få exempel på faktiska fall där försäkringskassa med hänvisning till utläkningstiden har avslagit framställningen.

Jag önskar därför att Du i fall som Du har kännedom om, sänder kopia av sådant beslut till mig för vidare befordran till Orustfjord. Det gäller alla sådana fall i hela Sverige och således inte bara i Göteborgsregionen.

mail: drbengt@bostream.nu

Bengt Johansson
Vasavägen 10
182 78 STOCKSUND

PS: Gäller alla fall av traumatiska nackskador där kassan avslagit framställning med motivering att skadan läker ut.

söndag, april 09, 2006

"Suck, alltför väntade synpunkter"

Massage Nu har även Smärtguidens doktor Björn Bragée recenserat SBUs rapport om långvarig smärta. Precis som vi här på Ryggraden verkar han vara måttligt imponerad. Tycker att resultatet mest är gammal skåpmat.
"Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har tagit sig an att söka vetenskapliga svar inom området kronisk smärta. Det låter ju spännande, äntligen skall vi få nya kunskaper och svar?

Ack nej, så går det inte till. Metoden är i stället att tålmodigt läsa och utvärdera vad andra har skrivit, det vill säga bedöma allt det som publicerats om kronisk smärta. Man söker i elektroniska databaser helt enkelt. Det har ju den stora nackdelen att behandlingar som inte så ofta beskrivs i vetenskapliga artiklar blir kraftigt missgynnade, och mycket riktigt känner SBU att det är rimligt att kasta ut en rad metoder som patienterna upplever väldigt värdefulla. Och naturligtvis kommer fokus helt bli på industrifinansierade läkemedelsstudier, helt enkelt för att de är många. Det är dyrt att forska."
Metoder som massage och blockader passar inte in i de vetenskapliga mallarna därför att det är så svårt att göra "sockerpillerbehandling" för kontrollgruppen, menar smärtläkare Bragée. Och vad gäller akupunktur så har man helt koncentrerat sig på den förenklade västerländska nålstickar-metoden.

Viktigt att förstå är att "effekt" inte är samma sak som "bra smärtlindring hos många". Ett exempel är gabapentin vid nervsmärta. Det hjälper ca var tredje patient och ger ungefär 30 procentig smärtlindring, vilket kan vara mycket värdefullt för dessa patienter. Men det normala är alltså att det inte hjälper, ens vid rätt diagnos. Läs hela recensionen.

Tidigare inlägg i ämnet: Rörig rapport om långvarig smärta Alternativmetoder mot smärta döms ut Bred behandling lindrar smärta Behandling av långvarig smärta – en litteraturöversikt

onsdag, april 05, 2006

Protest mot nekad smärtlindring

Kommunpolitiker Göran Hagberg i Ölme ska ha en eloge för att han engagerar sig för de smärtdrabbade i Värmland. Han protesterar nu mot landstingets beslutet att inte längre bevilja smärtpatienter botox-behandling och har skrivit till Socialstyrelsen för att, om det går, göra en anmälan enligt Lex Maria.
"Jag vill härmed anmäla samtliga toppar inom landstingspolitiken för detta sparobjekt att dra in mediciner för människor, med påföljd att dessa människor inte orkar med en normal livssituation utan måste genom galna politiska beslut behöva leva som andra klassens medborgare med ständiga smärtproblem. Sådant kan inte accepteras i dagens samhälle och inom sjukvården i Värmland."
Läs mer på Göran Hagbergs blogg.

Svar från landstinget om botox

Tidigare inlägg i ämnet: Kd vill ha smärtcenter

måndag, april 03, 2006

Över huvudet på de sjuka

I dag medverkar arbetslivsminister Hans Karlsson vid en nationell konferens om hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen. Man kan fråga sig om det blir en till i raden av konferenser där friska talar över huvudet på de sjuka. Jag misstänker att sammankomsten är kliniskt steril från de långtidssjukas perspektiv på hur folkhälsan kan förbättras.

Varje dag kan man läsa om sjuka som är arga, upprörda och förtvivlade. Två artiklar i dagens Norrländska Socialdemokraten har rubrikerna "Människor behandlas som sopor" och Hon är skitsamhället personifierat. Här intervjuas Helen Wallström, en av tusentals som ramlat igenom skyddsnätet.
"Det är många människor i det här landet som detta valår 2006 inte känner igen beteckningen Välfärdssverige. De bor i landet men de är inte berörda av välfärden. De står utanför den. Slängda på sophögen att klara sig bäst de kan. Utlämnade åt sitt öde."

"Från en dag till en annan gör någon ett stort hål i skyddsnätet och låter dig falla ner. Obarmhärtigt. Landa på asfalten."
Dagens konferens arrangeras av Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum. Hans Karlsson berättar om regeringens satsning på att halvera sjukfrånvaron till år 2008. I fokus står regeringens och Landstingets miljardavtal för en starkare samverkan mellan landsting, Försäkringskassan och arbetsgivare i syfte att minska sjukskrivningarna.

Nu undrar jag om denna samverkan också är en kniv i ryggen på många långtidssjuka. Blir det som i debattartikeln i en gotländsk tidning, där en läkare undrar om sjukskrivningen har blivit en handelsvara? Hon syftar på det faktum att läkare och vårdgivare får bonus för varje patient som blir friskskriven. Med andra ord handlar det om ännu ett sätt att ge avkall på läkaretiken, friskförklara folk på papperet och hyfsa till statistiken.

Läs också: Myndighetssverige sviker funktionshindrade

Andra bloggar om: , , , , ,