måndag, april 10, 2006

Dr Bengt Johansson efterlyser försäkringsfall

Jag har i dag talat med Stig Orustfjord, vilken är näst högste person inom Försäkringskassan. Ärendet rörde frågan om kassan har beslutat avslå framställning eller indragning om livränta med hänvisning till att whiplashskador läker ut inom 3-4 månader.

Orustfjord är mycket intresserad av att få exempel på faktiska fall där försäkringskassa med hänvisning till utläkningstiden har avslagit framställningen.

Jag önskar därför att Du i fall som Du har kännedom om, sänder kopia av sådant beslut till mig för vidare befordran till Orustfjord. Det gäller alla sådana fall i hela Sverige och således inte bara i Göteborgsregionen.

mail: drbengt@bostream.nu

Bengt Johansson
Vasavägen 10
182 78 STOCKSUND

PS: Gäller alla fall av traumatiska nackskador där kassan avslagit framställning med motivering att skadan läker ut.

2 Comments:

At 8:51 fm, Anonymous skåne said...

Dr.Bengt
Kan man skriva om ärandet som rör om kassans avslag ansökan om livränta, hänvisnig till diagnos PTSD.

 
At 3:36 em, Blogger Hannelore said...

Hej!

Detta är ett gammalt inlägg från 2006.

Ledsen, Dr Johansson har gått bort.

 

Skicka en kommentar

<< Home