söndag, april 09, 2006

"Suck, alltför väntade synpunkter"

Massage Nu har även Smärtguidens doktor Björn Bragée recenserat SBUs rapport om långvarig smärta. Precis som vi här på Ryggraden verkar han vara måttligt imponerad. Tycker att resultatet mest är gammal skåpmat.
"Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har tagit sig an att söka vetenskapliga svar inom området kronisk smärta. Det låter ju spännande, äntligen skall vi få nya kunskaper och svar?

Ack nej, så går det inte till. Metoden är i stället att tålmodigt läsa och utvärdera vad andra har skrivit, det vill säga bedöma allt det som publicerats om kronisk smärta. Man söker i elektroniska databaser helt enkelt. Det har ju den stora nackdelen att behandlingar som inte så ofta beskrivs i vetenskapliga artiklar blir kraftigt missgynnade, och mycket riktigt känner SBU att det är rimligt att kasta ut en rad metoder som patienterna upplever väldigt värdefulla. Och naturligtvis kommer fokus helt bli på industrifinansierade läkemedelsstudier, helt enkelt för att de är många. Det är dyrt att forska."
Metoder som massage och blockader passar inte in i de vetenskapliga mallarna därför att det är så svårt att göra "sockerpillerbehandling" för kontrollgruppen, menar smärtläkare Bragée. Och vad gäller akupunktur så har man helt koncentrerat sig på den förenklade västerländska nålstickar-metoden.

Viktigt att förstå är att "effekt" inte är samma sak som "bra smärtlindring hos många". Ett exempel är gabapentin vid nervsmärta. Det hjälper ca var tredje patient och ger ungefär 30 procentig smärtlindring, vilket kan vara mycket värdefullt för dessa patienter. Men det normala är alltså att det inte hjälper, ens vid rätt diagnos. Läs hela recensionen.

Tidigare inlägg i ämnet: Rörig rapport om långvarig smärta Alternativmetoder mot smärta döms ut Bred behandling lindrar smärta Behandling av långvarig smärta – en litteraturöversikt