måndag, december 04, 2006

Försäkringsbolagens användning av patientjournaler

Vad många inte känner till är att sjukvårdens krav på sekretess inte gäller så fort patientjournaler hamnar på exempelvis försäkringsbolagens bord. Som försäkringskund har man ingen garanti att känslig information hanteras på ett betryggande sätt.

Det är också regel att bolagen begär ut fullmakt av en försäkringskund för att kunna ha fri tillgång till gamla och nya patientjournaler när personskador regleras. Som försäkringstagare är du oftast omedveten om denna praxis när en försäkring tecknas. Den oinskränkta fullmakten skapar problem, då journalanteckningar ju inte upprättas med hänsyn till hur försäkringsbolagen kan komma att använda informationen. Många läkare förstår inte att journalerna inte bara är en medicinsk utan även en juridisk handling, som av försäkringsbolagen vid senare tillfälle kan användas mot den skadade kunden.

Journalanteckningar är ofta ofullständiga och innehåller fel, vilket innebär att informationen senare kan feltolkas. Något som försäkringsbolagen flitigt utnyttjar för att kunna neka ersättning.

Som försäkringskunder behöver vi ett starkare skydd än det förslag som regeringen har lämnat till lagrådet. Det avser bara sekretess av genetisk information.

Relaterade länkar: Regeringen föreslår regler för sekretess i försäkringsbolag om genetisk information

Symposium ang. försäkringsbolagens tillgång till patientjournaler

Andra bloggar om: , , , , , , , ,