tisdag, oktober 10, 2006

Försäkringskassan tar inget ansvar

Många nackskadade har nekats livränta och ersättning för arbetsskador på grund av en vilseledande propagandaskrift som Försäkringskassan har producerat. I skriften påstås bland annat att alla whiplashskador läker inom 3-4 månader och att alla kan arbeta efter den tiden. Försäkringsmedicinska kollegiet har uppmärksammat de felaktiga utredningarna, men kassan vägrar att rätta felen, vill inte ompröva besluten och inte heller ge de drabbade rättshjälp för att kunna överklaga. Är det någon som är förvånad?
Försäkringsmedicinska kollegiet har under senare år konstaterat att ett stor antal nackskadade patienter har blivit felaktigt bedömda hos försäkringskassor till följd av en famös debattskrift som Försäkringskassan har distribuerat...

Försäkringskassan har senare tagit avstånd från skriften. Ett stort antal skadade personer har dock drabbats av följderna av skriften och fått livränta indragen. Förhållandet har påtalats till Försäkringskassans huvudkontor med 10 konkrekta fall samt efterfrågan om och i så fall på vilket sätt kassan kan agera för att stödja felaktigt hanterade personer.

Svar har kommit från kassan (bilaga) där man uppger att man inte konstaterat sådana felaktigheter att särskild ågärd är befogad från kassans sida.
Läs mer på Whiplashgruppens blogg.

Tidigare inlägg i ämnet: RTP protesterar mot vilseledande skrift

Försäkringsmedicinska Kollegiet är en sammanslutning av läkare med intresse för försäkringsmedicin. Kollegiet och dess medlemmar skall vara fristående från försäkringskassor och försäkringsbolag. Kollegiets ändamål är bland annat att kritisk följa och värdera försäkringsmedicinska frågor och deras tillämpning.

Uppdaterad 2006-10-12

Begränsa möjlighet till livränta? Whiplash-gruppens blogg

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,