onsdag, oktober 11, 2006

Deprimerande läsning

Ofta får man läsa i medierna att svenskarna knaprar "lyckopiller" i tid och otid. Men nu skriver Dagens Nyheter att deprimerade svenskar inte får den medicinering de behöver. En undersökning i Jämtland visar nämligen att tre av fyra deprimerade var utan behandling.

Jag undrar om man kan lita på den undersökningen, med tanke på att de flesta läkemedelsstudier sponsras av de stora läkemedelsbolagen? Och måste verkligen alla depressioner behandlas med mediciner, även lättare deppighet? Är det inte naturligt att ibland vara lite nedstämd? Är det alltid bra att undvika obehagliga känslor?

Jag är ingen expert på området, vet inte var gränsen går för nödvändig behandling med antidepressiva. Men Rolf på
Smärtföreningen är i alla fall rätt säker på att många är underbehandlade.

I Vetenskapsradion får jag samtidigt höra att 40 procent av de som behandlas inte blir hjälpta av medicinerna. Har studien i Jämtland tagit hänsyn till dessa rön?

Andra bloggar om: , , , , , , ,

2 Comments:

At 6:29 em, Anonymous Ingrid said...

Samma fråga har jag ställt mig ett flertal gånger. Måste man verkligen behandla med antideppressiva alla gånger?

Naturligtvis finns det ett berättigande för de medicinerna, men många gånger kanske den mänskliga kontakten hjälper bättre.

Min enda erfarenhet av antideppressiva blev kort. Jag hade en rätt djup depression efter en anhörigs hastiga bortgång och fick recept utskrivet på ett mildare preparat. Det hjälpte inte mycket, men samtalsterapi hjälpte desto mer så pillerburken fick gå i retur för min del.

Jag är ju heller ingen expert så det är svårt att uttala sig, men jag får intrycket av att antideppressiva ofta förskrivs för att det är ett relativt billigt och lättvindigt sätt att behandla deprimerade patienter på.

Samtalsterapi och andra mer "mänskliga" behandlingar som t ex taktil massage osv är nog kostsammare och kräver sina resurser också vad gäller utbildad personal på de områdena.

Svår fråga, och säkerligen många olika svar som i slutänden kan vara "rätt", beroende på vem man frågar.
En sak verkar då fullständigt klar och det är att den psykiatriska vården i Sverige inte håller måttet. Det visas ju t ex av att antalet självmord, särskilt bland yngre, ökar.

 
At 10:26 em, Blogger Hannelore said...

Johannisört är bra mot lätt nedstämdhet och oro och har nästan inga biverkningar i rätt doser. Men naturmedel subventioneras ju inte i Sverige och alla har inte råd att betala medicinen både via skattsedeln och sedan en gång till.

Men man slipper momsen om man får ett naturläkemedel på läkarrecept.

 

Skicka en kommentar

<< Home