söndag, juli 30, 2006

Fuskjakt med förlust

Försäkringskassan kommer att få tillbaka högst hälften av de pengar som fuskjakten kostar. Samtidigt bedöms skattefusket, som främst utövas av höginkomsttagare, omfatta ca 20 gånger så mycket pengar som det påstådda fifflet i socialförsäkringssystemet. Det skriver tidningen Arbetaren i den avslöjande artikeln En halv fuskare per fuskjägare:
Försäkringskassan har fått 150 extramiljoner av regeringen för att anställa 300 nya fuskjägare. Men myndigheten räknar själv med att varje fuskjägare kommer att lyckas få mindre än en fuskare dömd, och det är möjligt att man bara kommer att få igen hälften så mycket pengar som satsningen kostat...Till de 150 miljonerna från regeringen ska läggas de kostnader polis och rättsväsende har för anmälningarna.
Tidningen Arbetaren påpekar också att regeringen i regleringsbrevet har gett ovanligt detaljerade instruktioner för hur Försäkringskassan ska återrapportera uppfyllelsen av den utökade fuskjakten.
Som jämförelse har myndigheten inga krav alls på att återrapportera hur den uppfyller det generella målet ”vårdens kvalitet och tillgänglighet ska förbättras” eller ”tandhälsan ska förbättras för de grupper som är mest eftersatta ur tandhälsosynpunkt”.

Så man kan ju undra vilka märkliga prioriteringar regeringen gör och varför. Många sjuka och föräldralediga måste numera vänta i flera månader på utbetalningar från försäkringskassan, samtidigt som man tydligen tycker det är viktigare att nyanställa till fuskjakten i stället för till den ordinarie verksamheten, där det råder kronisk brist på personal.

Läs även: I väntan på pengar Borås Tidning

Skattefusk bland privata vårdgivare

Uppdaterad 2006-09-26

En miljard i bidragsfusk enligt F-kassan

Andra bloggar om: , , , , ,