söndag, september 30, 2007

Sjuka pengar - om läkemedelsbolagens skumma affärsmetoder

För några veckor sedan läste jag boken Sjuka Pengar av den svenske läkaren Peter Rost. Det var som att läsa en thriller, jag kunde nästan inte lägga boken ifrån mig när jag väl kom igång. Har inte varit i form för att skriva en recension eller längre kommentar, men nu ser jag att Motvallsbloggen på ett utmärkt sätt sammanfattar det viktigaste av bokens innehåll, hur läkemedelsbolagen på olika sätt påverkar och lurar läkare och den allmänna opinionen och hur de myndighetspersoner som ska granska företagens produkter ofta har dubbla lojaliteter.

Peter Rost var vice vd för Pfizer, världens största läkemedelsbolag, då han slog larm om en rad ekonomiska oegentligheter; mutor i form av konsultarvoden, illegal försäljning av läkemedel, manipulation med försäljningsstatistik och bonusar och annan organiserad brottslighet i läkemedelsindustrin.

För mig kommer det inte som en överraskning att läkemedelsbranschens försäljnings- och marknadsföringsmetoder inte alltid är etiska eller lagliga. Jag har läst och hört en hel del om det medicinsk-industriella komplexet, hur beroende sjukvård och myndigheter är av de stora läkemedelsbolagen, som bekostar både forskning, professurer och läkarnas vidareutbildning. Det har inte saknats avslöjanden om mutor, mörkade läkemedelstester, manipulerade forskningsresultat och korruption.

Det som förvånar mig mest är att det i Sverige aldrig blir någon stor, offentlig debatt om läkemedelsföretagens affärspolicy och deras monopol på forsknings- och behandlingsmetoder.

Peter Rost betonar att han inte är emot läkemedelsindustrin. Han inser att många av deras mediciner behövs, är livsviktiga för många människor, men han tror att bolagens kortsiktiga fokus på vinst i längden skadar branschen mer än den gynnar.

I boken berättar han mycket detaljerat om hur Pharmacia och Pfizer försökte frysa ut och misskreditera honom, efter att han påtalade upptäckten av en del illegala försäljningsmetoder inom företaget:
Plötsligt insåg jag vilket misstag jag hade gjort när jag försökte få hjälp av Pharmacias jurist. Jag mindes att han under vårt samtal hade föreslagit att jag skulle ta kontakt med företagets personalstödsprogram. Denna attityd borde kanske inte ha förvånat mig; Pharmacias jurist ansåg uppenbarligen att den som försökte göra någonting åt potentiell kriminell verksamhet inom företaget och samtidigt ville behålla sitt jobb måste vara ett fall för mentalvården.

Situationen påminde mig om de oliktänkande i det tidigare Sovjetunionen som släpades iväg av män i vita rockar till mentalinstitutioner. De måste ju vara tokiga om de inte tyckte att kommunismen var det bästa systemet i världen, eller hur? Jag insåg till min fasa att det företag som jag hade respekterat och tjänat i flera år tydligen hade en liknande filosofi. Jag hade trott att det här företaget var annorlunda, jag hade imponerats av våra chefer och nu kände jag mig förrådd.

I det ögonblicket lovade jag mig själv att jag skulle avslöja läkemedelsindustrin och deras metoder. Jag skulle visa världen vad som försiggick bakom stängda dörrar och vad dessa företag verkligen gick för. Men först måste jag lösa problemen inom min avdelning. Som vice VD för mitt affärsområde måste jag göra allt jag kunde för att rätta till saker och ting, annars kunde jag själv stå på tur, anklagad för oegentligheter...
Peter Rost nämner också andra företags tvivelaktiga marknadsföringsmetoder och brottslighet. Till exempel chockades han av de affärer som Merck varit inbladad i. En jury i New Jersey fann våren 2006 att Merck hade vilselett FDA (det amerikanska läkemedelsverket) angående riskerna med den smärtstillande storsäljaren Vioxx.
Företaget ansågs ha agerat med »lättsinnig nonchalans mot de patienter som använder läkemedlet«. Juryn utdömde 9 miljoner dollar i skadestånd utöver 4,5 miljoner dollar i personligt skadestånd till en kärande. Denne hade fått en hjärtattack efter att ha tagit Vioxx under fyra år. Merck hade nu förlorat två av de fyra fall som gått till rättegång.

Merck stod också inför andra potentiella problem. Många jurister har sagt att företaget förmodligen även kan stämmas av de aktieägare som skadats ekonomiskt av Mercks ras på börsen. Det pågår redan ett värdepappersmål mot Merck vid en federal domstol i New Orleans. I målet hävdas att priset på företagets aktier hade drivits upp på ett konstlat sätt. Merck befinner sig verkligen i en utsatt position.

Men Vioxx var inte det enda exemplet på att Merck hade hamnat i svårigheter. 1 november 2006 offentliggjorde Merck att företaget är involverat i fyra separata konflikter med skattemyndigheterna i USA och Kanada. Totala kostnaden, enligt Merck, kan uppgå till 5,6 miljarder dollar. I detta belopp ingår 1,8 miljoner dollar som Kanada kräver av Merck, därför att de hävdar att Merck fuskat med internprissättningen, vilket gjort att de redovisat för låg vinst i Kanada.

Enligt min personliga åsikt är det här något som är mycket vanligt förekommande i läkemedelsbranschen och Sverige är troligen kraftigt drabbat, men har inte resurser och kunnande att granska den här typen av kriminalitet. Det är lättare att jaga snickare och egenföretagare i Svedala än att ge sig på multinationella företag som blåser svenskarna på miljarder.
Det är tråkigt med korrumperade företag, men det är nästan värre när myndigheter som har ansvaret för tillsynen av dessa företag inte fungerar som de ska, menar Peter Rost.
Det amerikanska läkemedelsverket, FDA, sammankallade 2005 en rådgivande kommitté för att avgöra om läkemedlen i Vioxx-klassen — Celebrex, Bextra och Vioxx — var säkra och skulle få vara kvar på marknaden. Då uppdagades att tio av de 32 läkemedelsrådgivarna som myndigheten utsett, tidigare hade arbetat som konsulter åt läkemedelsföretagen. Dessa tio var alla positiva till en fortsatt försäljning av de storsäljande värktabletterna.
Inte ens FDA:s personal litar på FDA, konstaterar Peter Rost.
En intern FDA-undersökning visade att en majoritet av de tillfrågade forskarna — 66 procent — saknade förtroende för »myndighetens förmåga att på ett adekvat sätt övervaka säkerheten hos receptbelagda läkemedel på marknaden«. Denna icke publicerade interna undersökning genomfördes 2002 av det amerikanska Social- och hälsovårdsdepartementet. Undersökningen avslöjade också att 18 procent av forskarna vid FDA hade »fått påtryckningar att godkänna eller rekommendera godkännande av en ny läkemedelsansökan, trots reservationer om läkemedlets säkerhet, effekt och kvalitet.
Peter Rost har en ny bok på gång, Killer Drug. Vargflocken är den svenska titeln. Han kommer för övrigt att medverka vid en konsumenthearing i Riksdagen den 24 oktober. Mer info här och på Kilens hemsida.

Relaterade länkar:

Recension av boken Sjuka Pengar i Tidningen Kulturen

Recension i DI

Storföretag smiter från skatten Dagens Arbete

Peter Rosts blogg

Läkarförbundet ifrågasätter tidigare vd:s nya uppdrag Dagens Medicin

Extraknäcker för Pfizer K-kuriren

Tidigare inlägg i ämnet: Om mutor och moral i läkemedelsbranschen

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

torsdag, september 20, 2007

Ovetenskaplig vetenskap?

Ur SIEMs senaste nyhetsbrev:

Kolesterolmyten

"...Legemiddelindustrien lever høyt av å selge kolesterolsenkende medisiner, statinene. Det er en milliardindustri som man ikke er villig til å gi opp så lett. Så har man slike folk som driver Lipidklinikken, som lever av folks frykt for kolesterolet. Et ordtak sier: Når man bare har en hammer, ser alle problemer ut som en spiker. Når man bare har ett middel til rådighet, statiner, ja da må pasientens problem være for høyt kolesterol. Latterlig, og nå må vi legge dette blindsporet bak oss og finne den virkelige årsaken til hjerte-karsykdommene. Jeg har ingen tro på at jeg skal klare å overbevise dr. Ose og de andre som lever av kolesterolmyten, men jeg har et håp om at vanlige folk snart skal oppdage sannheten...:"

SIEMs kommentar: En överläkare vid norska Rikshospitalet talar ut om kolesterolbluffen. Visa denna artikel för dina statinkäkande vänner! Eller t ex SIEMs artikel om Hjärt- och kärlsjukdomar.

Medicin för äldre döms ut av forskare

"Fönstertittarsjukan", åderförkalkning i benen, är en av de vanligaste sjukdomarna bland äldre. Men för flera av de mest använda behandlingarna saknas bevis för att det gör någon nytta, enligt en stor genomgång av forskningen. ...Bevisad effekt saknas för bland annat medel som ska förhindra blodpropp, behandling med hormoner, syrgasbehandling i tryckkammare och ryggmärgsstimulering. Det gäller även för E-vitamin, B-vitamin/folsyra, Omega-3, vitlök och örtblandningen Padma 28.

Däremot finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att naturläkemedlen Ginko biloba och levokarnitin kan göra det lättare att gå liksom fysisk aktivitet och gångträning. Inte heller för de vanliga kirurgiska ingreppen, by-pass och ballongsprängning, finns studier som är vetenskapligt upplagda med jämförande kontrollgrupper.

SIEMs kommentar: OBS språkbruket: "Bevisad effekt saknas" kan lika gärna betyda att bevis saknas som att effekt saknas. Att bevis saknas för merparten naturläkemedel är inte så konstigt, eftersom det sällan ligger pengar att tjäna i att forska på dem. Att s k vetenskaplig medicin inte heller kan dokumentera effekter är mer anmärkningsvärt, i synnerhet när det gäller djupgående ingrepp som t ex bypassoperationer.

För vem gör man verkningslösa hjärtoperationer?

"...You have to consider how much of that relief is a function of natural history and placebo effects. In one controlled trial of surgery for angina, half the people with the condition underwent an operation in which doctors merely made a skin incision and closed it up; in the other half, the patients had a particular kind of bypass. The numbers from each group whose symptoms were significantly alleviated were about the same".


Läs även nyhetsmagasinet för augusti: Alternativ information om alternativ medicin. Handlar om bl a fetmaoperationer och kostnaderna för sjukfrånvaron och sjuknärvaron.

Andra bloggar om: , , , , , ,

söndag, september 16, 2007

Ingen laglig rätt till vård - när protesterar Svenska Kyrkan?

Tänkte kommentera Karin Långströms Vinges inlägg Sveriges Kristna Råd tar ton i flyktingfrågor. Fungerar inte med kommentarfunktionen av någon anledning, så det får bli ett inlägg här i stället.

"Den som vistas i Sverige utan legal status ska få sjukvård", är ett av kraven.

Låter medmänskligt, fast när ska Svenska Kyrkan engagera sig mera i människor som bor och betalar skatt här, men varken får nödvändig vård eller annan hjälp trots stora behov?

Jag känner trafikskadade som åker till USA och Tyskland för att bli opererade. De bekostar behandlingen ur egen ficka. Många skuldsätter sig.

Det finns faktiskt ingen laglig rätt till vård för någon i det här landet, vilket många inte verkar känna till. Läs Linda Garbéns artikel. Ett otal andra exempel finns.

I Sverige finns en lång tradition att tänka på fattiga länders problem. Det är ju fint, men när ska vi lösa våra egna? Det är så lätt att engagera sig för människor på andra sidan jordklotet, men när närmaste grannen far illa - vem bryr sig då? undrade nyligen min kompis.

Den nya regeringen fortsätter i samma stil som den gamla, att försämra för sjuka och andra som redan har det tillräckligt tufft. Man påstår till och med att de är för de sjukas bästa som det nu ska bli ännu eländigare. Inte har jag hört att Svenska Kyrkan protesterar. Ingen opinionsbildning, inte ett pip.

Många har inte ens råd att hämta ut sina mediciner på Apoteket. Är inte något nytt problem, allt tycks dock bara bli värre hela tiden. Jag läser nu att Svenska Kyrkan hjälper till när patienter varken får kredit på Apoteket eller hjälp av Socialen för att kunna hämta ut sina mediciner. Mycket behjärtansvärt. Vår Svenska Kyrka är generös, dit är alla välkomna, man behöver inte ens vara medlem eller tro på Gud. Men när tänker Kyrkan ta ton för de sjukas rätt? Eller tycker Svenska Kyrkan det är ok att agera socialbyrå så att Anders Borg får ihop sin budget till alla skattesänkningar för de redan välbeställda?

Relaterade artiklar: Sveriges Kristna Råd presenterar sin kravlista

Tiotusentals saknar pengar till läkemedel

Andra bloggar om: , , , , ,

fredag, september 07, 2007

Brev till socialminister Göran Hägglund

Pressmeddelande från RTP
RTP kräver i brev till socialminister Göran Hägglund att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning för att ta ställning till stabiliseringsoperationer av personer som utsatts för whiplashvåld.

Med anledning av den senaste veckans uppgifter om ”stabiliserande operation” utförd i Tyskland av dr Abbas Montazem har behovet av en ny utredning aktualiserats. Enligt uppgift har dr Montazem en utrednings- och rekryteringsklinik etablerad i Enköping. Ett dödsfall i samband med dr Montazems operation är för närvarande under utredning i Tyskland. Under utredningstiden är dr Montazem avstängd från operationer.

Socialstyrelsen och SBU fick hösten 2006 i uppdrag av den dåvarande regeringen att utreda förutsättningar för en svensk utvärdering av kirurgisk behandling vid långvariga besvär efter whiplashvåld. Socialstyrelsen och SBU lämnade sin rapport till regeringen i februari 2007. Socialstyrelsen konstaterade att den vetenskapliga dokumentationen idag är bristfällig och behöver förbättras för att man ska kunna bedöma om metoden är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

RTP är mot bakgrund av ovanstående djupt oroat och kräver därför att det skyndsamt tillsätts en mer djupgående utredning som tar ställning i frågan om denna operationsteknik som
behandlingsmetod.

Ytterligare upplysningar lämnas av Kärstin Ödman Ryberg, ombudsman RTP, tel. 08-629 27 93
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

lördag, september 01, 2007

Politiskt inkorrekt

Den här bloggen handlar nästan bara om politiskt inkorrekta kroppar. Även erfarenheten att vetenskapen inte kan förklara och fixa alla sjukdomar och skador. Därför måste jag länka till Karin Thunbergs träffsäkra krönika i SvD.

Enligt en kommentar till artikeln har vi fortfarande ett av de mest generösa socialförsäkringssystemen i världen. Ja suck, är en av de bäst bevarade myterna för närvarande.

Andra bloggar om: , , , , , , ,