fredag, september 07, 2007

Brev till socialminister Göran Hägglund

Pressmeddelande från RTP
RTP kräver i brev till socialminister Göran Hägglund att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning för att ta ställning till stabiliseringsoperationer av personer som utsatts för whiplashvåld.

Med anledning av den senaste veckans uppgifter om ”stabiliserande operation” utförd i Tyskland av dr Abbas Montazem har behovet av en ny utredning aktualiserats. Enligt uppgift har dr Montazem en utrednings- och rekryteringsklinik etablerad i Enköping. Ett dödsfall i samband med dr Montazems operation är för närvarande under utredning i Tyskland. Under utredningstiden är dr Montazem avstängd från operationer.

Socialstyrelsen och SBU fick hösten 2006 i uppdrag av den dåvarande regeringen att utreda förutsättningar för en svensk utvärdering av kirurgisk behandling vid långvariga besvär efter whiplashvåld. Socialstyrelsen och SBU lämnade sin rapport till regeringen i februari 2007. Socialstyrelsen konstaterade att den vetenskapliga dokumentationen idag är bristfällig och behöver förbättras för att man ska kunna bedöma om metoden är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

RTP är mot bakgrund av ovanstående djupt oroat och kräver därför att det skyndsamt tillsätts en mer djupgående utredning som tar ställning i frågan om denna operationsteknik som
behandlingsmetod.

Ytterligare upplysningar lämnas av Kärstin Ödman Ryberg, ombudsman RTP, tel. 08-629 27 93
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

1 Comments:

At 4:12 em, Anonymous Anonym said...

Hello,

I do not speak your language, but I whish to know more about what is written about stabilizing operations on the neck by Dr. Abbas Montazem.

Could you please let me know, anything positive or negative in your country?

Thank you in advance,

Max

 

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home