fredag, september 22, 2006

Kosttillskottsdirektivet

Eva Lindgren har skickat en rapport från ANH, Alliance for Natural Health, och kan i sammanhanget inte låta bli att förundras över hur måna EU-kommissionen är när det gäller att skydda oss mot för höga intag av kosttillskott, samtidigt som det inte finns något direktiv som begränsar ämnen som alkohol, nikotin, aspartam, socker och kvicksilver.
För att avgöra om kosttillskottsdirektivet verkligen införs på rätt sätt i England, enligt det domslut som togs av EG-domstolen 2005, kommer ANH att ta upp ärendet i Högsta domstolen i London. Detta kommer sedan att ge riktlinjer för hur andra medlemsländer inför direktivet i sina lagar. Det är alltså av stor vikt för oss alla att ANH kan göra detta.

Planer på att förbjuda terapeutiska doser av kosttillskott

EU-Kommissionen vill sätta maxdoser för varje typ av vitamin och mineral som ett kosttillskott får innehålla. De säger sig vilja skydda medborgarna genom att använda sig av säkerhetsargument tagna ur luften. Tillverkare av kosttillskott har bjudits in av EU-Kommissionen, via varje lands myndighet, för att diskutera detta viktiga ärende den 30 september. I dagsläget har inga svenska tillverkare blivit inbjudna.

ANH fortsätter sitt arbete, bland annat via mötet hos EU-kommissionen och genom information till en arbetsgrupp för riskanalysmetoder för Codex Alimentarius, som innehåller internationella riktlinjer för näringsämnen. Förutom detta arbetar ANH med 14 andra stora projekt.

Riskanalysmetoder
ANH har hela tiden påpekat och visat på den bristfälliga vetenskap som ligger bakom de metoder som de europeiska beslutsfattarna använder sig av, för att reglera användandet av näringsämnen.

I ANH’s ögon är det dessa undermåliga vetenskapliga metoder som är det största hotet mot att kunna använda terapeutiska doser av kosttillskott, som så många av oss behöver. Om vi inte ändrar detta nu kommer framtida generationers möjlighet att använda sig av vitaminer, mineraler och örter att kraftigt begränsas.

Det är inte många som har satt sig in i denna invecklade, som det verkar, vetenskapliga gåta. Men vad det handlar om är detta: De nuvarande riskanalysmetoderna är baserade på försiktighetsprincipen och de överskattar kraftigt riskerna för många former av vitaminer och mineraler. De använder sig av godtyckliga tvivelaktiga faktorer och överdriver känslighet. De samlar även olika näringsformer i så kallade näringsgrupper, tex vitamin A, D och E i en grupp och zink, selen, krom och järn i en annan grupp. På så sätt gäller samma maxgräns för alla ämnen i en grupp.

Exempelvis anses Vitamin D3 (cholecalciferol), mer och mer vara ett kraftfullt anticancer-prehormon om det ges i dagliga doser om 2000 IU (50 mcg) eller mer. Då ska man också tänka på att kroppen själv framställer 20 000 IU när du solar en timme i baddräkt. Vitamin D2 (ergocalciferol), som finns i många kosttillskott, anses vara mer riskfyllt att ta. Om man använder sig av de nuvarande riskanalysmetoderna så kommer man att sätta samma gräns för vitamin D3 som för D2. Det kan ju tyckas att det gör detsamma för lekmannen, det kanske till och med bara står vitamin D på burken. Men i praktiken innebär det att den troliga gränsen för D3 kan bli runt 200 IU. Det är den gräns som det tyska riskanalysinstitutet BfR-German Risk Assessment Institute vill sätta. De är en av de ledande som driver på arbetet med att sätta dessa gränser. Detta kommer att allvarligt minska möjligheten att använda D3 på ett nyttigt sätt. Och samma problem kan kopplas till en rad andra ämnen.

Vad är ANH?
ANH är en liten grupp av passionerade och dedikerade experter, men de är vanliga människor och inga miljonärer. De behöver hjälp och har därför en speciell hemsida för alla som vill donera pengar till deras projekt. ANH arbetar med många projekt samtidigt, bland annat med att ta kosttillskottsdirektivet till Högsta domstolen.
Senaste listan över de former av vitaminer och mineraler som tillverkare har sänt in så kallade dossiers på till EU. (pdf-dokument, engelsk text)

Relaterade artiklar: Seger för folkhälsan trots negativt EG-domslut

EU-direktiv om hälsopåstående

Andra bloggar om: , , , , , , ,