fredag, augusti 11, 2006

Vården sviker smärtpatienterna

Om du vill ha din smärta utredd och behandlad måste du vänta drygt 4 år och besöka mer än 6 läkare, läser jag i senaste Leva, Svenska Smärtföreningens tidning. Här refereras en färsk medlemsundersökning från RTP. Undersökningen, som baserar sig på en enkät till drygt 1 000 personer, visar att smärtpatienter bollas runt i vården och i många fall inte får den hjälp de behöver. Endast 50 procent har fått behandling på smärtklinik med multimodal smärtrehabilitering, trots att många av RTPs skadegrupper lever med en komplicerad smärtproblematik i mer än 13 år. 10 procent har svarat att de inte har fått någon behandling alls.

Läs mer om smärtprojektet på RTPs hemsida, där det även går att ladda ner hela rapporten i pdf-format.

Andra bloggar om: , , , ,