söndag, april 16, 2006

Rättvisa bra för hälsan

Den senaste forskningen visar att rättvisa är välgörande för hälsan.

Det finns enligt vetenskapen ett samband mellan livslängd och människors lycka. Hälsa bidrar till att positiva känslor uppkommer. Omvänt främjar frånvaro av ilska och stress hälsan. Tillfredsställelsen med livet och livslängden har i sin tur ett direkt samband med rättvisan i ett samhälle. Det skriver vetenskapsjournalisten Stefan Klein i boken "Lyckoformeln" och redovisar ett flertal undersökningar som stöder slutsatserna.

Det är inte människornas absoluta välstånd som skapar förutsättningar för ett långt och lyckligt liv utan en jämn fördelning av resurserna, poängterar Klein. Det visar sig även i i-länderna. Växande orättvisor hör statistiskt sett ihop med lägre medellivslängd. Människorna är också nöjdast i samhällen där inkomstutjämningen är störst.

Läs hela recensionen av Stefan Kleins bok Lyckoformeln. Artikeln är uppdaterad efter ett intressant inlägg på Motvallsbloggen, som refererar en bok av professorn i socialepidemiologi, Richard Wilkinson, om hur ekonomisk ojämlikhet påverkar människors hälsa.

Andra bloggar om: , , , , ,

2 Comments:

At 12:49 fm, Blogger Dudette said...

Tycker du kan skriva ut det där, för att det var så bra skrivet, och så går du personligen med det till Göran Persson. Så kan han ju sitta där med sina bortförklaringar och glo.

 
At 6:40 em, Blogger Hannelore said...

Tack dudette. Göran Perssons politik har hittills ökat klyftorna i samhället och jag tycker att den är en katastrof för folkhälsan. Skulle vilja skicka en och annan artikel till honom, men tyvärr tror jag inte han bryr sig om vad vi gräsrötter tycker.

 

Skicka en kommentar

<< Home