fredag, mars 31, 2006

RTP protesterar mot vilseledande skrift

Pressmeddelande RTP

RTP Göteborg har fått kännedom om att trafikskadade i flera fall har fått sina skador omvärderade och förlorat sin ersättning från Försäkringskassan på grund av rapporten "Besvär efter stukad halsrygg".

I skriften generaliserar författarna, försäkringsläkarna Jorma Styf och Artur Tenenbaum, grovt genom att påstå att alla whiplashskador läker inom 3-4 månader och att alla kan arbeta efter den tiden. De menar att whiplashskadade inte är sjukskrivna på grund av sin nackskada och att orsaken till symtomen i stället skulle vara t ex inaktivitet, förväntan om ekonomisk ersättning och tidigare depressioner. Skriften är i övrigt full av insinuationer och felaktiga slutsatser, bland annat baserade på ensidigt urval av fakta. Det är upprörande att whiplashskadade nekas ersättning på grund av innehållet i en ”intern skrivelse” som vilseleder personal och allmänhet. Försäkringskassan hävdar att den inte ligger till grund för beslut, men flera trafikskadade har vittnat om motsatsen och att Jorma Styfs läkarutlåtanden också går i denna riktning.

Den allmänt accepterade uppfattningen hos experter, är istället att till exempel depression är en följd av den långvariga smärtan (SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Whiplashkommisionen). En del drabbas också av akut - eller posttraumatisk stress pga det trauma de utsätts för vid olyckan.

Att whiplashskadade skulle ge upp sitt arbete och välja social isolering, ständig granskning och ifrågasättande, för att få ersättning från försäkringssystemet är långsökt. Den ekonomiska ersättningen från Försäkringskassa och försäkringsbolag uppväger inte den ekonomiska förlusten för den enskilde (Sjukförsäkringsutredningens rapport nr 6). Det finns heller inget stöd i befintlig forskning som tyder på att de skadade blir ”friska” sedan ersättningen utbetalats.

RTP Göteborg anser att Försäkringskassan i Västra Götaland borde använda vetenskapliga rapporter som är allmänt accepterade av svensk expertis som underlag för beslut, och inte vidta åtgärder som upplevs som godtyckliga och kränkande för den enskilde. Kunder hos Försäkringskassan har rätt att få veta på vilka grunder beslut som rör deras framtid fattas, samt få sakliga läkarutlåtanden som motiverar beslutet.

RTP Göteborg anser också att man kan ställa krav på objektivitet och rättvisa av en statlig myndighet. Försäkringskassan borde därför öppet kunna redovisa sina riktlinjer och underlag för beslut, istället för att på detta sätt väcka misstro och förakt mot de skadade.

Ett överklagande tar över ett år, vilket förmodligen innebär att många får söka socialbidrag istället och är en hård belastning på rättssystemet. De flesta får ingen hjälp av juridiskt ombud, utan tvingas själva skriva ihop ett överklagande. Den trygghet som sjuk- och arbetsskadeföräkringen ska vara för den enskilde, är nu istället ett moment 22. Jakten på besparingar och utlåtanden från oseriösa försäkringsläkare avgör de whiplashskadades ekonomiska framtid, samtidigt som de är i underläge pga sin smärta och de konsekvenser den medför.

Relaterade inlägg: Kassans läkare pratar strunt om whiplash

HSAN inte till för patienten?

1 Comments:

At 11:18 fm, Blogger Hannelore said...

Det stora problemet är att slutsatserna och fördomarna i skriften har använts mot oss skadade av både försäkringskassor och försäkringsbolag långt innan denna skrivelse har publicerats.

 

Skicka en kommentar

<< Home