söndag, maj 25, 2008

Ännu inget svar från lagrådet om nya sjukförsäkringslagen

Nätverket Resurs har flera gånger ställt några frågor till lagrådet om den planerade sjukförsäkringslagen, men ännu inte fått något svar:

Bästa jurister i lagrådet!

Jag har ännu inte fått någon svar på min fråga om ert yttrande över sjukförsäkringspropostionen. Riksdagen ska votera den 4 juni, i århundrats största nedmontering av sjukförsäkringen, och ännu vet vi inte om lagen är laglig.

Det finns allvarliga tecken till att den inte är det!

1. Riksdagsledamot Chatrine Påhlson skrev till oss: "Särskilt eftersom man idag inte i detalj kan säga hur utfallet kommer att bli för var och en..."

Tycker du att det är det är helt i sin ordning, d v s rättssäkert och rättstryggt, att en så betydande förändring skall träda i kraft utan att medborgarna kan förutse de juridiska och ekonomiska konsekvenserna om de blir sjuka?

2. I den nya lagen ska arbetsförmågan senast efter 181 dagar bedömas gentemot hela den nationella arbetsmarknaden, utan hänsyn till utbildning, tidigare yrkeserfarenhet eller bostadsort. Det vill säga en deprimerad jurist i Skåne ska efter 6 månader bedömas om han klarar att dela ut tidningar någonstans i Sverige. Det finns ingen metod för att bedöma arbetsförmåga om man inte har ett arbete att jämföra med. Anna Hedborg kommer med sin utredning om arbetsförmåga den 31 maj, NÄSTA ÅR! Först då kan vi veta vad arbetsförmåga är ur ett juridiskt persektiv. Hur ska riksdagen då kunna ta ställning till konsekvenserna av denna lag?

Propositionsförfattarna anser dock inte att detta är något problem:

Sid 34 Lagrådet

”Emellertid innebär förslaget en förändring av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.”

Därför har inte heller Lagrådet granskat lagen, trots att denna inte alls är av enkel beskaffenhet. Som enkel beskaffenhet räknas till exempel byte av namn på en myndighet. Denna lag berör 67 763 sjukskriva personer (sjukskriva mer en ett år enligt Försärkingskassans senaste statistik) och 53 035 sjuka med tidsbegränsad sjukersättning (Robin Lapidus presskontakt FK), som i dagsläget inte har en aning om hur de kommer att bli bedömda eller om de kommer att falla mellan stolarna. Allt beroende på att saken inte är utredd av Lagrådet, som ska peka på kopplingen till andra lagar och regler.

Tycker ni i lagrådet att detta är acceptabelt? Är det inte kränkande att inte ni jurister får avgöra om propositionen är av en enkel beskaffenhet eller inte?

Med bästa hälsningar

Jenny F

Jag ber att detta brev ska diarieföras och vidarebefordras till lagrådets ledamöter! Vad säger det om vår demokrati om jag inte får något svar på detta?


Tidigare brev:

Hej!

Jag heter Jenny och jobbar för nätverket Resurs, Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället. Som en del av vår ansträngning att värna de svagaste i samhället följer vi noga vad som händer med regeringens nya sjukförsäkringslag, som för närvarande ligger hos Riksdagens socialförsäkringsutskott. Då vi inom Resurs varit tveksamma till om denna lag verkligen är "laglig" försökte jag ta del av lagrådets yttrande. Till min förvåning hittade jag ingen länk till detta lagförslag i ert arkiv. Jag undrar därför vad ert yttrande blir. Lagen ska ju träda i kraft redan den 1 juli 2008 så det är ju viktigt att vi vet vad som gäller i god tid innan Riksdagens votering den 4 juni.

Våra synpunkter på lagen är flera:

Låt oss med börja med vår diskussion med riksdagsledamot Catrine Påhlsson om lagens rättssäkerthet.

Catrine Påhlson: "Särskilt eftersom man idag inte i detalj kan säga hur utfallet kommer att bli för var och en..."

M Gmar skriver:

Tycker du att det är det är helt i sin ordning, d v s rättssäkert och rättstryggt, att en så betydande förändring skall träda i kraft utan att medborgarna kan förutse de juridiska och ekonomiska konsekvenserna om de blir sjuka?

Resurs skriver:

Så många andra förändringar som kommer att påverka tillämpningen av denna lag är oklara. Hur ska arbetsförmåga bedömas i framtiden? Utredning pågår fortfarande. Kommer det att bli några resursjobb? Utredningen har inte börjat ännu?

Vilka diagnoser blir undantagna? Är det rättssäkert att bygga en stor del av lagens tillämpning på undantag? Riskerar inte detta att leda till mycket rättsosäkerhet?

Till exempel: Två patienter med samma sjukdom och med samma allvarlighetsgrad insjuknar initialt med olika symtom. Låt oss säga tjocktarmscancer. Den ena patienten söker läkare fram för allt för den trötthet som den ännu dolda cancersjukdomen för med sig och blir sjukskriven under den ospecifika diagnosen trötthet. Han kommer inte att skyddas av några undantag. Han kommer att bli utförsäkrad efter 6 månaders sjukdomstid. Den andra patienten upptäcker att det är lite blod i toaletten och söker för det, han får snabbt korrekt diagnos och kan med sin cancerdiagnos få sin sjukpenning skyddad för åtminstone 1 års tid. Båda opereras så småningom och blir åter arbetsföra efter 2 år. Är det då rimligt att den ena har sin anställning och sin sjukpenning kvar och den andra är utförsäkrad och arbetslös? Observera att det endast var diagnossättningen som var olika, sjukdomen och arbetsförmågan den samma.

Oklarheterna i lagförslaget är så stora att inte ens riksdagsledamöterna i socialförsäkringsutskottet tycks vara klara med lagförslagets konsekvenser. Är det rimligt bara några veckor innan beslutet ska tas?

Catrine Pålson skriver: "Man ansöker hos Försäkringskassan om fortsatt ersättning med 80 procent (sid 81). Någon gräns för hur många ytterligare dagar en försäkrad kan uppbära sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten på grund av synnerliga skäl föreslås inte. (sid 81)."

Kommentar: Departementschefen skriver i propositionen på s 81 som Pålson själv hänvisar till: "Förlängd sjukpenning kan lämnas för 550 dagar". Var står det att förlängd sjukpenning medges med ytterligare 550 dagar utöver de 914 dagarna? Vem skall man lita på? Pålson eller propositionen? För Pålson gör tydligen egna tolkningar av propositionen.

Med vänlig hälsning

Jenny för Resurs
Resurs-nätverkets informationsmaterial för nedladdning och utskrift

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 Comments:

At 7:27 em, Anonymous Lena Alm said...

Precis vad jag trodde. Ingen konsekvensanalys alls. Dom här "snorvalparna" ,( Borg, Reinfelt m.fl. Obs jag har varit moderat men inte nu längre!)lever i en helt annan värld och har tyvärr inte förmågan att sätta sig in i hur oerhört rädd man blir och kränkt. Har 50% sjukersättning (förtidspension) sjukskriven på resten. Blev utförsäkrad 5/2 och har efter många tel.samtal fått reda på att min ersättning blir 1 tredjedel av min tidigare sjukpeng. Jag förlorar nästan 6000:-/mån på denna idioti. Aktivitetsstöd ca 3000:- tidigare sjukpeng ca 9000:- Har haft sjukersättning i 13 år och har legat något över gränsen för försörjningsstöd. Jag klarar mina räkningar nu,men har ingenting till mat mm. Vad skulle jag göra om jag inte hade barn som hjälper mig nu?? Kul att kunna köpa födelsedagspresenter till mina barnbarn, men det går inte längre.Varenda litet företag gör konsekvensanalyser vid förändring, men det verkar inte Sveriges styrande och lagrådet ens veta vad det är, eller så struntar dom i det, troligen det senare. Vid tel.samtal med Arbetsmarknads departementet sa dom att alla sjukskrivna ska ha en karens på 3 månader, även jag som tyvärr inte kan arbeta. Arbetsförmedlaren tittade på läkarintyget och sa att det är ju ingen idé med åtgärder för du är för "handikappad" och det har han rätt i. Men böta får jag, för att jag är handikappad, 3 månaders "fängelse" fast jag har jobbat i hela mitt liv fram till rygg, nacke (proteser) och höft (protes) sa stopp. Skit också!!!!

Jag vill gärna komma i kontakt med Resurs, verkar jättebra.
Lena "reservdelskvinnan" Alm

 

Skicka en kommentar

<< Home