torsdag, oktober 25, 2007

Konsumenthearingen i Riksdagen

Jag trodde att konsumenthearingen om läkemedel i går skulle sändas i Svt24 Direkt. Där visades tyvärr en annan debatt. Men Läkemedelsvärlden har bevakat hearingen.

Intressant att Peter Rost anser att vi i Sverige betalar överpriser för läkemedel.

Men ska vi verkligen tro på att etikavtalet mellan industri och läkare nu omöjliggör att läkare blir köpta? Något som tydligen politikerna hävdar.

Peter Rost lanserade även sin nya bok på svenska.

Recension i Affärsvärlden: Hetsjakt på pillertrillare

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

onsdag, oktober 24, 2007

Moderaternas hyckleri

Det ska inte löna sig att leva på bidrag, tycker moderaterna. Men det gäller inte det egna partiet, trots att avskaffandet av partistödet tidigare har varit en viktig symbolfråga. Realtid.se har gjort en sammanställning över bidragsmiljonerna som flödar in i partikassan.

...i maj 2004, presenterade Fredrik Reinfeldt sin första, tunga ekonomiska motion som partiledare. Inte bara var kravet på avskaffat partistöd borta. Reinfeldt omfamnade dessutom den socialdemokratiska regeringens höjning av partistödet.

”I vårpropositionen föreslås en höjning av partistödet med 25 miljoner kronor i syfte att återställa anslaget till det reala värde som partistödet hade när det infördes i början av 1970-talet. Moderaterna accepterar detta förslag.”

Moderaternas nya bidragskramande gällde inte alla. I samma motion förespråkade Reinfeldt en ”uppstramning av bidragssystemen”, och föreslog bland annat en sänkning av ersättningsnivåerna i sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkringarna till 75 procent.

...De nya moderaterna har också drivit krav på att andra skattefinansierade verksamheter ska präglas av ”insyn, öppenhet och transparens”. Man har talat om hårdare kontroll för att komma tillrätta med ”överutnyttjandet” av systemet.

Det gäller dock inte moderaterna.

...De olika bidragssystemen är många och snårigt utformade. Men genom att samköra uppgifter från SCB och Sveriges Kommuner och Landsting kan man göra en uträkning. Den visar att moderaterna tar emot minst 213 miljoner kronor per år i partistöd, eller 852 miljoner kronor för mandatperioden.
Utöver bidrag från det allmänna får partiet stöd från företag, organisationer och enskilda som inte redovisas alls.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,

fredag, oktober 19, 2007

Vi är alla brottslingar

Nu vet vi det, vi är alla brottslingar tills vi bevisat motsatsen. Så tolkar jag debattinlägget i DN.

Den uppgift jag saknar i artikeln "95 procent av svenskarna kringgår välfärdssystemen" är om nationalekonomerna som gjort detta sensationella avslöjande själva inkluderar sig i de 95 procenten av befolkningen.

Vad gäller att använda kontakter för att få sjukvård - är det ett brott? Kanske om patienter får en gräddfil i en sjukvårdskö. Sånt är nog vanligt bland topparna i samhället, de har ju oftast de bästa kontakterna. En städerska som behöver vård har säker inte så många vänner och bekanta bland överläkare och professorer. Men om jag förstått syftet med rapporten som refereras i DN-artikeln, så ska den bevisa att det är "vanligt" folk som fuskar mest eller åtminstone lika mycket som eliten.

Själv har jag talat med nackskadade som tidigare arbetat inom vården som läkare och sjuksköterskor, men märkligt nog inte haft någon nytta alls av sina gamla kontakter utan ofta bemötts av samma likgiltighet och inkompetens som alla andra patienter med liknande diagnoser. De har blivit chockade, aldrig kunnat föreställa sig att vården fungerar så dåligt för vissa patientkategorier. Några har åkt utomlands och bekostat undersökningar och operationer ur egen ficka.

Är inte det egentligen det största fusket, att politikerna inte levererar det som de kräver att vi ska skatta för? Jag kan förstå att pengarna inte räcker till allt, men våra beslutsfattare har numera satt i system att ålägga myndigheter och sjukvård besparingar som i praktiken innebär att man måste bryta mot flera lagar för att kunna uppfylla målen.

Jag skulle gärna vilja se hur man har kommit fram till siffrorna som redovisas i rapporten. En bloggare som tittat närmare på uppgifterna berättar att enbart sexton procent säger sig ha fuskat någon gång. Mycket tyder på att resultatet är kraftigt överdrivet. Det motsäger också tidigare undersökningar om fusk och överutnyttjande av bidragssystemen. Man gör inte heller någon skillnad på fusk med några hundralappar och organiserad, ekonomisk brottslighet i miljardklassen.

Ett annat problem är att hela regelverket som har med socialförsäkringar och skatter att göra blivit en djungel, så komplext och snårigt att inte ens "experterna" som handlägger och granskar blanketter och redovisningar alltid vet hur lagar och förordningar bör tolkas och hur man ska räkna. De flesta lagarna på området är otydliga och luddiga och vissa krockar med varandra, vilket leder till godtycke och rättsosäkerhet.

Jag känner flera som avstår från att söka bidrag och stöd de är berättigade till, därför att hela systemet är så obegripligt krångligt, tidsödande och förnedrande och många gånger kräver dyra intyg och rättshjälp som överstiger de summor man i bästa fall kan få.

Lo-ekonomen Dan Andersson menar att det finns en dold agenda bakom debattartikeln i DN.
– Syftet med artikeln är att underminera förtroendet för väldfärdsstaten och minska vår tilltro till andra människor. Det sociala kapitalet är högre i Sverige än i andra länder. Det betyder att vi har mycket hög tilltro till andra människor. Om tilltron blir lägre minskar vår benägenhet att vilja betala skatt.
Sådana misstankar har jag haft länge, långt innan den här undersökningen presenterades. Hårdfokuseringen på det allmänna fusket är ett sätt att legitimera den fortsatta nedmonteringen av våra välfärdssystem. Det handlar med andra ord mer om propaganda än seriös forskning och fuskjakt.

Relaterade länkar: ”De vill underminera förtroendet för väldfärdsstaten” AB

"Nästan alla utnyttjar systemet" SvD

Tror de på sig själva? och Stefan Fölsters lögner Bloggen Svensson

Världens mest uppläxade folk! Feel in the Blogg

Fuskjakt med förlust

Fusk och fiffel

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,

måndag, oktober 08, 2007

Vargflocken - ny thriller av Peter Rost


I förra inlägget skrev jag att Peter Rost har en ny bok på gång, Killer Drug. I slutet av denna månad lanseras den svenska översättningen "Vargflocken". Boken "Sjuka Pengar" var spännande att läsa och nu debuterar Peter Rost som "riktig" thrillerförfattare. Vargflocken beskriver läkemdelsindustrins skumraskmetoder i romanform.

Peter Rost är också ny medarbetare på Realtid.se, informerar bloggen Toxiska epistlar. "So all the Pfizer lawyers following me will have to learn Swedish", konstarerar han smått roat på den egna bloggen.

Peter Rosts senaste artikel handlar om att Bristol-Myers Squibb, ett av världens största läkemedelsföretag, har dömts att betala 3,3 miljarder kronor i böter i USA för bland annat falsk marknadsföring.

Missa inte konsumenthearingen om läkemedel i Riksdagen den 24 oktober, där Peter Rost kommer att medverka. Jag antar att hearingen direktsänds i Svt 24.

I en av kommentarerna till Peter Rosts artikel på Realtid.se hittar jag en intressant passus som visar på en av läkemedelsindustrins tvivelaktiga verksamheter; hur man försöker undertrycka ny kunskap om terapier som kan bli ett alternativ till alla kemiska piller. Jag citerar några rader ur kommentaren här. Har inte kunnat kontrollera om uppgifterna är helt korrekta, men någon annan kanske kan leta reda på källan till informationen. Att EU sedan några år via en inflytelserik lobby gör allt vad den kan för att motarbeta naturmediciner är dock inte någon nyhet för mig.
Det kanske bästa exemplet för att illustrera det medicin-industriella komplexets makt och att det inte är någon ny företeelse, är historien om den amerikanske upppfinnaren Royal Rife. Som uppfinnare av världens starkaste mikroskop för levande material, upptäckte han redan på 1920-talet hur kroppens celler kommunicerar och utvecklade elektromedicinsk utrustning för att bota en mängd sjukdomar, inklusive cancer. När American Medical Assossiation (AMA) upptäckte detta sattes olika mer eller mindre kraftfulla åtgärder in för attt stoppa Royal Rife och de framstående läkare han samarbetade med.

http://www.rife.de/

Denna viktiga medicintekniska och politiska händelseutveckling gömdes sedan bort i historiens annaler ända tills någon upptäckte en del gamla intervjuer med Royal Rife. Dessa låg till grund för den motarbetade boken, "The Cancer Cure That Worked".

http://educate-yourself.org/cn/cancercurethatworked1997.shtml

Genom AMA:s och dess ordförande Fishbeins övergrepp mot Rife och hans forskning lyckades man stoppa elektromedicinsk terapi och har med näbbar och klor slagits för att även i fortsättningen se till så att all medicinsk terapi i större delen av världen baseras på ätande av kemiska piller. Som ett led i detta motarbetas också naturmedicin, till exempel genom FN och EU med den aktuella codex-lagstiftningen.
Program till konsumenthearingen i Riksdagen kan laddas ner från Kilens hemsida.

Det går fortfarande att lyssna på Peter Rosts sommarprogram från den 30 juli.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,