tisdag, september 26, 2006

Stoppa alliansens försäkringsreform!

Jag håller med Rolf Jonsson i dagens insändare i UNT. Försäkringsreformen måste stoppas. Personskaderegleringen fungerar inte i dag, vilket jag har skrivit om flera gånger tidigare. Hur ska det då bli om försäkringsbolagen får ett ännu större ansvar?

Bolagen har i dag ingen riktig tillsynsmyndighet. Finansinspektionen granskar inte enskilda fall och försäkringsbolagen kan i stort sett göra som de vill. Inte heller bolagens handplockade konsultläkare, som i princip bestämmer om de skadade får någon ersättning, har någon tillsynsmyndighet. Vem betalar sjukpenning och sjukersättning om bolagen även med de borgerliga partiernas försäkringsmodell vägrar betala ersättning med hänvisning till försäkringsläkarens "ej samband"? Blir det då ännu fler trafikskadade som får gå till socialen? Hela skaderegleringen kontrolleras hårt av bolagen. Det är de som äger Trafikskadenämnden och har utarbetat all praxis kring personskaderegleringen. En praxis som även domstolarna oftast okritiskt rättar sig efter.

Det är försäkringsbolagen själva som bestämmer om de skadade har råd att stämma dem i domstol, genom utformningen av rättsskyddet som är så lågt att det inte räcker långt i en process. Som kund har du ingen möjlighet att få ett bättre försäkringsskydd genom att byta bolag, för alla har liknande villkor.

Försäkringsbolagen har en oligopol-liknande ställning och det är märkligt att vare sig EU eller Konkurrensverket ingriper. Företagen samarbetar i dag helt öppet. Varför anser inte myndigheterna att det är konkurrenshindrande verksamhet som skadar de försäkrade?

Det är oansvarigt av alliansen att lägga ett förslag om en ny trafikförsäkring innan man har gjort något för att kraftigt förbättra rättssäkerheten och konsumentskyddet för de trafikskadade och övriga personskadade.

Läs även: Utlämnade till försäkringsbolagen GP Debatt

Kraftigt höjd trafikförsäkring Göteborgs-Posten

Ta efter Finlands modell för trafikförsäkringar

Brottslingar får rättshjälp - men inte sjuka

Orimliga påståenden om trafikförsäkringen

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

3 Comments:

At 7:53 em, Anonymous Anonym said...

Det verkar vara ett helt igenom idiotiskt förslag av alliansen. Det måste ju bli helt godtyckligt i bedömningen av t ex rätten till sjukskrivning vid skador om försäkringsbolagen ska styra, där kommer ju avslagen att dugga tätt.
Och vem vågar nu ge sig ut i trafiken utan en rejäl privat sjukförsäkring?
Förslaget innebär ju att de som har höga inkomster och har råd att ta privata sjukförsäkringar kommer att få ett mycket bättre skydd.
Skamligt förslag.

 
At 11:56 fm, Anonymous Anonym said...

Du har så rätt!

 
At 8:33 em, Blogger Hannelore said...

Det är inte ens säkert att det hjälper med extra försäkringar. Om det blir nej på ett ställe så brukar andra bolag följa den bedömningen. Om det blir ja så gör man en egen utredning. Så fungerar det i dag med t ex Försäkringskassan och Afa vad gäller rätt till livränta.

 

Skicka en kommentar

<< Home