torsdag, augusti 31, 2006

Dö i förtid av leda?

I DN kan man läsa att Thorne Wallman, läkare i Eskilstuna och doktorand i allmänmedicin har publicerat en rapport, där han konstaterar att förtidspensionerade dör i förtid. Han menar att ”det är den bristande självkänslan som uppkommer av förtidspensioneringen, som är orsaken till dödsfallen”.

Jag tyckte rapporten verkade rätt bekant. Efter en stunds sökande hittade jag förklaringen, nämligen en artikel publicerad redan 2001 i tidningen Dagens Arbete, signerad samme Thorne Wallman. Denna artikel handlar om förtidspensionerade män som dör i förtid.

Thorne Wallman menar även i denna undersökning att det är förtidspensioneringen i sig som leder till döden, inte den bakomvarande sjukdomen. I artikeln får han frågan ”Vad är förklaringen, vad har de dött av”? På detta svarar Wallman: ”Kanske av leda. Många har ju väldigt trista liv, det vet vi eftersom vi har frågat dem.” Ingen av de här bägge artiklarna innehåller någon annan konkret förklaring till för tidig död bland förtidspensionerade än just ”bristande självkänsla” och ”leda”.

Så den saliggörande medicinen för ett långt liv är alltså arbete? I vilket skick man än befinner sig?

Konsumtion av stora mängder smärtstillande medicin har alltså inget med för tidig död att göra? Inte heller självmord på grund av outhärdliga smärtor i kroppen? Eller cancer? Utan det är alltså bara ”ledan” och ”självkänslan” som ställer till det?

Verkar inte direkt trovärdigt tycker jag, men det är ju sannerligen en rapport som ligger väl i tiden nu. Hädanefter ska det kanske ses som en ”livräddande insats” då när människor blir fråntagna sin sjukpenning och hamnar mellan stolarna?

Tidigare artikel i ämnet.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

fredag, augusti 11, 2006

Vården sviker smärtpatienterna

Om du vill ha din smärta utredd och behandlad måste du vänta drygt 4 år och besöka mer än 6 läkare, läser jag i senaste Leva, Svenska Smärtföreningens tidning. Här refereras en färsk medlemsundersökning från RTP. Undersökningen, som baserar sig på en enkät till drygt 1 000 personer, visar att smärtpatienter bollas runt i vården och i många fall inte får den hjälp de behöver. Endast 50 procent har fått behandling på smärtklinik med multimodal smärtrehabilitering, trots att många av RTPs skadegrupper lever med en komplicerad smärtproblematik i mer än 13 år. 10 procent har svarat att de inte har fått någon behandling alls.

Läs mer om smärtprojektet på RTPs hemsida, där det även går att ladda ner hela rapporten i pdf-format.

Andra bloggar om: , , , ,

torsdag, augusti 10, 2006

Se till att bli EU-politiker innan du blir sjuk

Orkar och hinner inte skriva så mycket just nu, men jag kan inte låta bli att tipsa om ett intressant inlägg i bloggen Östra Ölands fria horisont om EU-politikernas otroliga privilegier. Jag inser nu att jag valde fel bransch innan jag blev skadad. Har bara en bråkdel av alla förmåner som de förtroendevalda inom EU åtnjuter:

28 dagars gratis vistelse på spa, tydligen även för friska, 28 dagars betald konvalescens. Gratis tandvård och glasögon, förutom all annan kostnadsfri sjukvård. Subventionerade alternativa behandlingar. 400 000 kronor per år för den som drabbas av handikapp - som man förmodligen får utan att behöva stå med mössan i hand och krångla med försäkringskassans obegripliga blanketter, överklaga och vänta i flera år på beslut. Varje parlamentariker får en rad försäkringar gratis, 50 00 kronor om året till en språkkurs, 2 680 kr per dag i omkostnadsersättning, etc. Hela familjen omfattas av de generösa förmånerna - även barn vid sidan av äktenskapet.

Jag tycker inte längre att vi bör ha en folkomröstning om EU:s nya konstitution utan om utträde ur EU.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Kategori: EU-relaterat