lördag, maj 06, 2006

Kaos i vården med de borgerliga partiernas förslag

De fyra borgerliga partierna har föreslagit att sjukskrivna ska lämna sjukintyg från första dagen, men de redovisar inte de kostnader och det kaos inom vården deras förslag kommer medföra, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

- Varje vecka sjukskriver sig över 70 000 människor. Med de borgerligas förslag kommer det kräva mängder läkare som arbetar på heltid med att skriva ut sjukintyg åt dem.

- Om en läkare ska ägna minst tio-femton minuter åt varje patient för att skriva sjukintyg för enkla åkommor som vanlig influensa, eller feber och förkylning, eller magsjuka, eller mensvärk så kommer det orsaka köer och belasta sjukvården med kaos och höga kostnader för vården.
Visst är sjukintyg från första dagen ett idiotiskt förslag, men det är ju redan kaos i sjukvård, försäkring och rättsväsende med den rödgröna majoriteten. Allt fler sjuka är tvungna att överklaga kassans beslut om nekad sjukpenning, sjukersättning, arbetsskadeersättning, handikappersättning, bilstöd med mera, vilket ökar pappersexercisen inom sjukvården. Oftast krävs nya intyg för att ompröva och överklaga beslut. Det är misshushållning med sjukvårdens och domstolarnas resurser. Regeringens politik förbättrar statistiken men inte folkhälsan eller ekonomin. De verkliga kostnaderna redovisas inte.

Så det blir att välja mellan pest och kolera i höst.