fredag, februari 27, 2009

Snart 50 000 underskrifter

Uppropet från Härnösand har nu lyckats samla in över 43 000 underskrifter på nätet mot sjuskrivningsreglerna. Blir kanske 50 000 när alla namnlistor räknats in. Det är sjuksköterskan Margareta Tiger som startat namninsamlingen. Så här skriver hon i ett mail till Resurs:

Vill tacka Resurs för stödet till uppropet från Härnösand. Det betyder så mycket, bara tillsammans blir vi starka.

Fundera över detta:

Jag har i mitt huvud höjt upp detta ämne om de sjukskrivnas situation och hur illa människor far, läget är mycket allvarligt. Det är fara för människors hälsa men också liv.

Hur man än vrider och vänder på saken så är det människans tillstånd som måste vara utgångsläget för de insatser som görs för att komma till rätta med ohälsan. När man jobbar med människor kan man inte utgå ifrån teorier och generaliseringar, det kränker individen. Så människors reaktioner är mycket sunda.

Konsekvensen av den politik som förs gör att jag anser att det bryts mot mänskliga rättigheter. Om mänskliga rättigheter står det att det skall föras en politik som förebygger sjukdom och som leder till bästa uppnåeliga hälsa. Och att Sverige betonar social och ekonomisk trygghet.

Vidare står det (på nätet, skrivet av regeringskansliet) att man måste se till helheten. Människan är en helhet och ett mänskligt och värdigt liv förutsätter att alla rättigheter respekteras.

Och ur handbok i mänskliga rättigheter på kommunal nivå står det att en grundläggande princip avseende mänskliga rättigheter är att de i huvudsak är kopplade till den enskilda personen och att det skall innefatta delaktighet och medbestämmande.

Jag har mailat och frågat Anna Brodin, föreståndare för institutet för mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet, hur en privat person skall göra för att anmäla regeringen för brott mot mänskliga rättigheter. Inte fått svar än.

Jag säger inte att ni måste tycka som jag bara för att jag skriver detta till er, men jag tycker det är viktigt att höja sig över alla personliga berättelser om hur människor blir kränkta och se det ur ett annat perspektiv också.

Visst är det väl meningen att de mänskliga rättigheterna skall fungera i praktiken. Jag säger inte att regeringen medvetet bryter mot mänskliga rättigheter, men det blir ändå konsekvensen.

Plötsligt en dag kom det bara till mig att det är ju det som pågår. Sedan det kom till mig har jag inte kunnat lämna de tankarna, de ger mig ingen ro.

Många håller med mig, andra säger att jag använder för starka argument. Tycker det vore viktigt att få ärendet prövat.

För människor blir fullständigt utslagna och känner så mycket stress och förtvivlan. Det är inte att bedriva en politik som förebygger sjukdom.

Jag får brev varje dag av människor som säger hur ingen lyssnar på deras upplevelse av ohälsan och pengarna dras in, barn påverkas, äktenskap havererar med mera.

Varma kramar till er på Resurs. Jag kommer inte att nämna om de mänskliga rättigheterna i samband med demonstrationen, vill inte tvinga på människor mina åsikter. Det blir ett sidospår som jag tycker är mycket viktigt.


Margaretas hemsida.

Läs också: Härnösand - Sveriges nya centrum? Resursbloggen

Landsomfattande demonstrationsdag den 25 april

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,