tisdag, november 20, 2007

Slarvig fuskutredning

Det går inte en dag utan att sjuka och arbetslösa pekas ut som ett hot mot nationalekonomin. Medierna återger oftast myndigheters rapporter helt okritiskt, som om det vore vetenskap, trots att det mest handlar om att misstänkligöra sjuka och arbetslösa, peka ut alla som presumtiva brottslingar. Sjuka orkar inte längre bemöta all denna propaganda och offentligt sanktionerade smutskastning.

Äntligen någon som närmare granskar den senaste av alla attacker mot "bidragstagarna", den statliga utredningen om "fusket inom socialförsäkringen". Efter att man läst artikeln i Aftonbladet undrar man vem som egentligen fuskar mest, bidragsfuskarna eller fuskutredarna och de som formulerat pressinformationen? Är inte manipulation och slarv med statistik också fusk?
”Fusk och missbruk kostar 18-20 miljarder kronor i bidragssystemen.”

Så sammanfattade tidningarnas nyhetssidor FUT-delegationens beräkning av svinnet i 46 försäkrings- och bidragssystem.

...Den som läste noggrannare fick veta att siffrorna i själva verket är osäkra, att det mest handlade om bedömningar. Men vem minns det om några veckor? Dessa 10 fuskmiljarder och 20 svinnmiljarder kommer nu att leva sitt eget liv och användas för att driva fram hårdare kontroller.

...Moderaternas skinnömsning till de ”nya moderaterna” har bland annat byggt på att man hetsat medelklass och skötsam arbetarklass mot en vagt definierad underklass som man hävdar ”befinner sig i utanförskap”, det vill säga sjukskrivna, arbetslösa, förtidspensionärer, socialbidragstagare – alla som ”inte jobbar”.

Denna grupp finns naturligtvis inte som grupp i verkligheten. I själva verket är de flesta av oss arbetslösa eller sjuka en del av våra liv, medan vi arbetar en annan del. Men genom att ställa arbetande mot icke-arbetande har moderaterna konstruerat en fiendebild som inte bara kan användas för mobilisering, utan också för att undergräva de trygghetssystem man säger sig värna.
Relaterat: "Inget omfattande fusk" NSD Ledare

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

onsdag, november 07, 2007

Maxdoser av vitaminer och mineraler

Eva Lindgren har skickat aktuell information om Kosttillskottsdirektivet och Codex Alimentarius. (Kort historik längst ned på svenska.)

EU arbetar för fullt med EU-regler för att bestämma maxdoser av vitaminer och mineraler i kosttillskott och Functional Food/Mervärdesmat. De beräknar att vara klara under 2009. Dessa regler kommer även att användas av Codex Alimentarius när de beslutar om motsvarande gränser för tillskott i mat över hela världen.

ANH presenterade den 24 oktober sin rapport till EU-Kommissionen där de ifrågasätter, ger sina synpunkter och ber EU-Kommissionen att revidera bristerna i de metoder och modeller som används för att fastställa dessa maxdoser.

Som Dr Robert Verkerk säger: Man förstår att något är fel när de tänker begränsa dosen av Betakaroten till den mängd som finns i två morötter eller Selen till den mängd som det finns i två brasilianska nötter (frukten av Bertholletia excelsa). Det verkar inte som om de ens försöker att testa modellerna mot verkliga data. Om EU-Kommissionen verkligen trodde att detta skulle vara de högsta säkraste doserna; varför skriker de då inte efter varningstexter på morotspåsarna?

Hälsningar

EvaLi


Dear EvaLi,

Please distribute widely!

Today the ANH has released its ground-breaking critique of the European Commission's proposal to impose EU-wide restrictions on maximum dosages of vitamins and minerals in food supplements and fortified foods. These methods are likely to form the basis for internationally agreed maximum levels for food/dietary supplements containing vitamins and minerals through Codex Alimentarius, so they have global relevance.

ANH PRESS RELEASE

EU COMMISSION’S PROPOSALS TO LIMIT VITAMIN AND MINERAL DOSES NOT FIT FOR PURPOSE

A group of scientists and doctors, led by Scientific Director of the Alliance for Natural Health (ANH), Dr Robert Verkerk, and ANH’s Medical Director, Dr Damien Downing, is calling for the European Commission to review the methods it is contemplating using to set maximum permitted levels for vitamins and minerals in food supplements and fortified foods. The scientists claim that the methods being considered are both “unscientific” and “flawed”.

Today the ANH unveils its position paper which explains its reasons for criticising the Commission’s proposals, which are planned to become law EU-wide within the next two years. Robert Verkerk says, “The Commission claims that its methods are scientific but we have found that they do not stand up to scientific scrutiny”.

Under the Food Supplements Directive and Fortified Foods Regulation, the Commission is required to propose maximum and minimum levels of vitamins and minerals for both food supplements and fortified foods. It is expected that the levels will be finalised in 2009 and early indications are that Member States such as the UK, Netherlands, Sweden and Ireland, that have until now allowed relatively high levels, might have to face big reductions in dosages.

Dr Robert Verkerk added: “You know something is wrong when they are thinking of limiting the dose of beta-carotene to the amount you’d find in just two carrots, and restricting selenium to the amount present in less than two brazil nuts. There seems to have been no attempt to test the models against real data. If the Commission really believed these doses might be the highest safe doses, why aren’t they screaming for warning labels to be put on bags of carrots and brazil nuts?”

Dr Damien Downing, also President of the British Society of Ecological Medicine and Editor of the peer reviewed scientific journal, Journal of Nutritional & Environmental Medicine, added: “The methods are simply not fit for purpose. It is the multiple use of safety or uncertainty factors that further compounds the reduction of levels from so-called Safe Upper Levels, that are often overly cautious to begin with. The resulting maximum levels, should these be implemented in law, would prevent many consumers from ingesting the levels of vitamins and minerals needed for optimal health and would also greatly interfere with consumer choice.”

Jill Bell, President of the Irish Association of Health Stores, stated: “The fact that the setting of maximum dosages for vitamins and minerals is being based on such poor science makes a mockery of the EU’s attempts to regulate this area.”

The ANH is meeting today in Dublin with Green Party Health Spokesperson Senator Deirdre de Burca, as well as with the heads of other key organizations, Nutritional Therapists of Ireland, the Irish Association of Nutritional Therapy, the Irish Association of Health Stores and the Irish Health Trade Association.

The ANH’s position paper includes a consideration of features that would be required for the development of a new, scientifically valid and proportionate risk management model. Verkerk added: “We believe a new model should be developed within an independent, academic setting rather than being subject to the often conflicting pressures of industrial stakeholders and political processes. We are hoping that concerns about the European Commission’s proposed approach will help it to drastically alter its proposed approach to the determination of maximum levels, which would otherwise be disproportionate in its effect and may in turn be subject to legal challenge.”

ENDS.


CONTACT

Dr Robert Verkerk
Executive & Scientific Director
Alliance for Natural Health
The Atrium, Curtis Road
Dorking, Surrey RH4 1XA
United Kingdom
Tel +44 (0)1306 646 600
Fax +44 (0)1306 646 552
Email info@anhcampaign.org

NOTES FOR EDITORS

About the European Commission’s proposal

European Commission

Discussion Paper, June 2006


Consultation Responses to Discussion Paper

Alliance for Natural Health

ANH Position Paper on Maximum Permitted Levels (released 24 October 2007)

ANH consultation response (September 2006)

About the Alliance for Natural Health (ANH)

The ANH was founded in 2002 and is a UK-based, internationally-active, non-governmental organization, working to help positively shape the regulatory and scientific framework affecting natural health. As an alliance, the ANH brings together, globally, scientists, medical doctors, integrative practitioners, lawyers and consumers, as well as suppliers of food supplements and other health foods, as a means of working towards the development of sustainable approaches to healthcare. The ANH has been involved in extensive consultations with the World Health Organisation, the European Commission, the European Food Safety Authority and a range of EU Member State governments. The ANH brought a legal challenge to the Food Supplements Directive in 2003 which was heard in the European Court of Justice in Luxembourg in 2004-5 where it received important clarification.

www.anhcampaign.org

The ANH is supported solely by donations. Please help us to help you by making a donation to fund our unique and vital work. Thank you.

Codex Alimentarius Kommission
Codex Alimentarius Kommisionen bildades 1963 av födo - och jordbruksorganisationen (FAO), underställd FN och WHO-världshälsoorganisationen. Syftet var att utveckla en standard för definition, kvalitet och säkerhet av föda, för att värna om konsumenters hälsa och för rättvis handel med mat i världen. Huvudkontoret ligger i Rom.

Det finns 20 grupper i Codex. Bland andra en kommitté för Speciell Näring och Föda för Dietär Användning (CCNFSDU). Varje land har en röst.

Processen går ut på att åstadkomma ett regelverk som gäller över hela världen. För det krävs ett godkänt 8 stegs program. Förslaget cirkulerar sedan runt hos olika regeringar och internationella organisationer för kommentarer och överväganden. Representanterna är politiskt tillsatta personer.

I november 2004 nåddes sista steget i Bonn, vad gäller kosttillskott. Resultatet av det mötet är att Codex i princip kommer att följa EUs regelverk. Nu arbetar de med att fastställa gränser för dosering. Ett dokument har skapats där siffrorna för doserna ännu inte är ifyllda. Detta arbete sker genom att ett antal personer världen över har kontakt via internet.

1990 undertecknades ansökan om medlemskap i WTO – världshandelsorganisationen av i många länder, bl a Sverige. Även USA är medlem. Detta innebör att enskilda länder inte kan stifta lagar som går emot WTO utan man måste agera i överensstämmelse med regler för multilaterala organ.

På så sätt kan EU-direktiven spridas över världen via Codex. Se www.codexalimentarius.net.

MINIKORT HISTORIK OM EU Kosttillskottsdirektivet:

EU Kosttillskottsdirektivet 2002/46/EG. Sveriges beteckning: LIVSFS 2003:9.

EU Kosttillskottsdirektivet, innebär att EU har två listor med godkända ämnen av vitaminer och mineraler. För att få sina ämnen införda på dessa listor hade tillverkare av kosttillskott fram till sommaren 2005 på sig att lämna in dokumentation. Fakta, som i många fall var mycket dyra att sammanställa. EU ska nu, fram till dec 2009 kontrollera dessa uppgifter. När som helst under denna tid kan de säga ja eller nej till ett ämne. Ett nej innebär att alla tillverkare får avsluta sin produktion omedelbart. Om EU säger ja, så blir det klartecken till alla.

Kosttillskottsdirektivet infördes i lagen 050801. Innan dess hade ANH – Alliance for Natural Health, www.anhcampaign.com, en då liten organisation, utmanat direktivet genom att gå till EG-domstolen. EG-domstolens dom, 050717, gav följande utslag, vilket hittills verkar ignoreras av EU.

  • Direktivet kommer inte att gälla naturliga former av vitaminer och mineraler som normalt finns i mat
  • När ett ämne behöver komma med på den så kallade Positivlistan kommer godkännandeproceduren att bli enklare, mindre tidsödande och mindre kostsam.
  • Bevisbördan att ett ämne är skadligt kommer att ligga på myndigheten och inte på att tillverkaren ska bevisa motsatsen.


Mars 2007

ANH har varit nästan ensam om att säga att EG-domstolens dom i juli 2005 visade att naturliga vitaminer och mineraler inte ska behöva kontrolleras för dyra pengar för att få finnas i kosttillskott. I mars 2007 sände ANH in 15 nya ansökningar till EU, för noga utvalda naturliga ämne. De valde ut ämnen som finns i mat och som det finns forskning om att vi får för lite av, via maten. Detta för att testa kontrollsystemet.

Augusti 2007
ANH fick det glädjande svaret att tre av ämnena får tillsättas i kosttillskott utan ytterligare kontroll. De måste inte heller finnas på den sk Positiva listan, för att få användas i kosttillskott.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Kul bild

Tycker att han ser rar, komisk och tuff ut, killen som virkar i tunnelbanan - eller vad det nu är för handarbete han sysslar med. Skulle gärna vilja beställa en mössa av honom, fast i en annan färg och modell än den han har på sig.

Klicka här.

Andra bloggar om: