måndag, maj 14, 2007

Lättare få vård i EU

Socialminister Göran Hägglund har fått mycket kritik för att han vill genomföra det socialdemokratiska förslaget på förhandstillstånd för EU-vård. Många som röstat på den borgerliga alliansen för att de trodde den skulle verka för en bättre tillgång till sjukvård - både i Sverige och utomlands - har säkert känt sig lurade. Allt tal om att "sätta patienten i centrum" har hittills mest visat sig vara tomma ord.

Nu ser det dock ut som Göran Hägglund tvingas vika sig.
Det blir sannolikt inget krav på förhandstillstånd för att få vård i andra EU-länder. Socialminister Göran Hägglund är på väg att backa från det hårt kritiserade förslag som lades fram i början av året. Detta efter press från den nya, borgerliga, majoriteten i Sveriges Kommuner och landsting, SKL, skriver DN
Men hur många har fortfarande förtroende för Göran Hägglund efter hans motsägelsefulla utspel?

Och helt fritt fram för vård i EU blir det knappast, framför allt inte för nackskadade. Ansökningar om att få ersättning för undersökningar och operationer i till exempel Tyskland och Spanien brukar numera avslås av Försäkringskassan med motiveringen att de inte är enligt "vetenskap och beprövad erfarenhet". Politikerna kommer även i fortsättningen att via olika byråkratiska hinder kunna neka ersättning för utlandsvård. Ska bli intressant att se hur landstingen hanterar frågan.

Tidigare artikel i ämnet: Ytterligare en kö för sjuka SvD Brännpunkt

Andra bloggar om: , , , , , , ,