torsdag, februari 01, 2007

Medicinens överstepräster

Visste du att begreppet kvacksalvare (Quecksilber = kvicksilver) härrör från den tid då den officiella läkarvetenskapen behandlade sina patienter med kvicksilversalvor? Även i dag prackar man på patienter potentiellt skadliga behandlingar.

Det officiella argumentet är att man ska välja den ”bästa” behandlingen, och det är bara vetenskapsmän som vet vad som är bäst. Ett sådant argument låter sig lätt ifrågasättas, av en mångfald skäl: Vad vetenskapsmannen - om det nu vore sådana vi hade att göra med i vården - i bästa fall kan veta är hur det tidigare gått för andra patienter som utsatts för det ena eller andra, inte hur det kommer att gå för just den patient som de nu har inför ögonen.
Medicinens kunskapsuppbyggnad styrs av läkemedelsföretagens profitintressen och patentstrategier, personer med en fot i industrin och den andra i forskningsvärlden avgör vilken information som får spridas och vilken som får dödskallestämpel. Vår auktoritetstro grundas främst på vår egen namnlösa rädsla och oro, vårt behov av att hålla nån i handen när åskan går, känslor som effektivt exploateras.

Och där ser vi skälet till att medicinens överstepräster har som främsta uppgift inte att lugna och trösta - utan att med dubbel tunga sprida än mer rädsla och oro. Ty det är den jordmån i vilken auktoritetstron växer och frodas. Eftersom så stor del av medicinens auktoritetsanspråk, vår egen auktoritetstro, och lagstiftarnas påbud grundas på statistiska argument (”vi vet bäst och därför ska du göra som vi säger!”) kan det vara intressant att jämföra med några andra områden, där vårt handlande rakt emot statistikens bud inte bara accepteras utan också högeligen och offentligen uppmuntras:

Svenska Spel, Bingolotto, statliga kasinon och andra delar av det svenska kulturlivet baseras helt på vår enskilda rätt att handla oförnuftigt och ruinera oss - mot överlägset säkerställd statistisk kunskap...
Ur SIEMs Månadmagasin.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Läs också: Vanligt med spökskrivare bakom läkemedelsrapporter