söndag, januari 28, 2007

Socialstyrelsen diskriminerar smärtpatienter

Jag läser på Smärtföreningens hemsida att föreningen för tredje året i rad fått avslag på deras ansökan om statsbidrag. Socialstyrelsens (bort?)förklaringar blir märkligare för varje gång. Först tyckte man inte att kronisk smärta var ett handikapp. Nu, när det påståendet motbevisats av en massa internationella vetenskapliga studier, motiverar Socialstyrelsen avslaget med att föreningen inte är verksam inom tillräckligt många samhällssektorer. Vad som nu menas med det?

Måste patientföreningar agera som politiska partier? Kanske blir det lättare att få statsbidrag om medlemmarna kollektivansluts till några stora partier? Som i gamla DDR eller Kina. Smärtföreningen måste kanske fjäska lite mer för överheten, inte vara så kritisk till den politik som förs. Är det där som skon klämmer?

Alla ni som drabbats av kronisk värk, eller har en anhörig eller vän som lider av långvarig smärta, mejla till Socialstyrelsen och fråga vad de håller på med. Påminn byråkraterna om vem som betalar deras löner. Inte bara sjukvården diskrimerar smärtpatienter. Nu särbehandlas vi också av myndigheterna, statliga verk som egentligen har till uppgift att ta tillvara våra rättigheter.

Skriv även till DO, HO och några ansvariga riksdagsledamöter och politiker. Kanske borde även JO ta sig en titt på hur Socialstyrelsen fattar beslut om vem som får bidrag. Besluten går ju inte attt överklaga. Eller ska man tipsa Uppdrag Granskning och Kalla Fakta?

Läs Smärtföreningens dagsedel Märkliga beslut hos Socialstyrelsen!

Andra bloggar om: , , , , , , ,