fredag, maj 26, 2006

FK-upproret - protestlista

Det kom ett mail som jag väljer att publicera här:

Nu har vi fått nog. Vi kräver att riksdag och regering omgående vidtar kraftfulla åtgärder för att stoppa hetsjakten på sjuka.

Försäkringskassan ska halvera sjuktalen på uppdrag av regeringen. Konsekvensen är Försäkringskassan friskförklarar sjuka människor med motiveringen att de kan arbeta heltid i normalt förekommande arbete. Ingen vet vilka arbeten detta är. Arbetsförmedlingen anser att de är för sjuka för att arbeta och många blir därför hänvisade till socialtjänstens försörjningsstöd.

Försäkringsläkarna har enorm makt i egenskap av experter och rådgivare till handläggarna och agerar helt utan personligt ansvar. De vägrar att förklara sina yttranden för den sjuke. Ingen granskar deras yttranden. Försäkringskassans handläggning och bedömningar är både rättsosäkra och godtyckliga. Försäkringskassan kränker de sjuka när deras sjukpenning dras in trots att de har läkarintyg. Sjuka och svaga patienter blir ännu sjukare när Försäkringskassan ifrågasätter deras rätt till sjukpenning. Är det så här våra politiker vill att medborgarna ska behandlas i dagens Sverige?

Vi kräver:

• Att politikerna omgående förbättrar de sjukskrivnas rättigheter.

• Att rättssäker handläggning skall garanteras den försäkrade.

• Att Försäkringskassan alltid måste ta kontakt med behandlade läkare innan man fattar beslut.

• Att Försäkringskassan måste ta initiativ till ett möte med den försäkrade, dennes läkare och arbetsgivare innan de fattar beslut att dra in sjukpenning. Den försäkrade ska också kunna ta med representant från sin fackliga organisation eller annan person som stöd vid mötet.

• Att försäkringsläkarna ska stå under granskning av myndighet, samt att nämnda ska ha försäkringsmedicinsk utbildning och rätt medicinsk specialitet.

• Att arbetsförmågebegreppet förtydligas och synkroniseras. Det får inte vara så att den som bedöms arbetsför av Försäkringskassan bedöms sakna arbetsförmåga hos den myndighet som har uppdraget att stödja den enskilde att få ett arbete på arbetsmarknaden.

• Att Försäkringskassan åläggs ett tydligt ansvar för konsekvenserna av besluten.

• Att de som har intyg från Arbetsförmedlingen att de blivit felaktigt avskrivna och därmed förlorat pengar som de har laglig rätt till skall ha dessa tillbaka.

• Att den som vill ompröva och överklaga ett beslut från en svensk myndighet garanteras ett kostnadsfritt juridiskt ombud.

Texten finns även här som kommentar till relaterade inlägg och uppropet har startats av forumet
Förkränkningskassan
, där en namnlista lagts ut. Hjälp gärna till att sprida detta upprop och länken till namninsamlingen.


Skriv på

Läs även: En kall vind i samhället

Andra bloggar om: , , , , , ,

1 Comments:

At 4:55 em, Blogger Teame2 said...

Skapande av jobb… det kan vi optimistiskt gå och vänta på såklart. Och hoppas på. Men så länge regeringens version av AMS är normgivande för vägledningen av arbetslösa kommer förbättringen att dröja. AMS fungerar som ett gammalt solkigt filter mellan arbetssökande och arbetsgivare även om/när nu tillväxten ökar.

Uppdatera AMS till 2000-tal.
Utrusta människor med moderna metoder så att de kan finna sina lösningar utan de föråldrade begreppen “matchning” och “förmedling”.

Ge människor förutsättningarna att själva välja sin yrkeslivsutveckling.
Dissa de gamla jobbsökningsmetoderna med ansökningshandlingar och annonser.
Applicera näringslivets mångårigt beprövade karriärrådgivningstjänster och personlig marknadsföring inom en ny motsvarighet till AMS istället.

Läs mer på http://teame2.blogspot.com

E Eklund

 

Skicka en kommentar

<< Home