onsdag, april 05, 2006

Protest mot nekad smärtlindring

Kommunpolitiker Göran Hagberg i Ölme ska ha en eloge för att han engagerar sig för de smärtdrabbade i Värmland. Han protesterar nu mot landstingets beslutet att inte längre bevilja smärtpatienter botox-behandling och har skrivit till Socialstyrelsen för att, om det går, göra en anmälan enligt Lex Maria.
"Jag vill härmed anmäla samtliga toppar inom landstingspolitiken för detta sparobjekt att dra in mediciner för människor, med påföljd att dessa människor inte orkar med en normal livssituation utan måste genom galna politiska beslut behöva leva som andra klassens medborgare med ständiga smärtproblem. Sådant kan inte accepteras i dagens samhälle och inom sjukvården i Värmland."
Läs mer på Göran Hagbergs blogg.

Svar från landstinget om botox

Tidigare inlägg i ämnet: Kd vill ha smärtcenter