onsdag, oktober 24, 2007

Moderaternas hyckleri

Det ska inte löna sig att leva på bidrag, tycker moderaterna. Men det gäller inte det egna partiet, trots att avskaffandet av partistödet tidigare har varit en viktig symbolfråga. Realtid.se har gjort en sammanställning över bidragsmiljonerna som flödar in i partikassan.

...i maj 2004, presenterade Fredrik Reinfeldt sin första, tunga ekonomiska motion som partiledare. Inte bara var kravet på avskaffat partistöd borta. Reinfeldt omfamnade dessutom den socialdemokratiska regeringens höjning av partistödet.

”I vårpropositionen föreslås en höjning av partistödet med 25 miljoner kronor i syfte att återställa anslaget till det reala värde som partistödet hade när det infördes i början av 1970-talet. Moderaterna accepterar detta förslag.”

Moderaternas nya bidragskramande gällde inte alla. I samma motion förespråkade Reinfeldt en ”uppstramning av bidragssystemen”, och föreslog bland annat en sänkning av ersättningsnivåerna i sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkringarna till 75 procent.

...De nya moderaterna har också drivit krav på att andra skattefinansierade verksamheter ska präglas av ”insyn, öppenhet och transparens”. Man har talat om hårdare kontroll för att komma tillrätta med ”överutnyttjandet” av systemet.

Det gäller dock inte moderaterna.

...De olika bidragssystemen är många och snårigt utformade. Men genom att samköra uppgifter från SCB och Sveriges Kommuner och Landsting kan man göra en uträkning. Den visar att moderaterna tar emot minst 213 miljoner kronor per år i partistöd, eller 852 miljoner kronor för mandatperioden.
Utöver bidrag från det allmänna får partiet stöd från företag, organisationer och enskilda som inte redovisas alls.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,