lördag, februari 17, 2007

Tusentals trafikskadade kan tvingas överklaga

Pressmeddelande från RTP

– Vakna, regeringen och riv upp beslutet att sänka pensionen för landets förtidspensionärer! Den sänkta pensionsberäkningen krockar med trafikskadelagen och kan innebära att tusentals personer med trafikskador kan tvingas överklaga sina framtida pensioner för att få sin lagstadgade ersättning. Det säger förbundsordförande Pelle Kölhed i Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls, och Polioskadade, RTP.

Procentsatsen för hur man ska räkna fram pensionen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, tidigare kallat förtidspension och sjukbidrag, sänktes av regeringen vid årsskiftet. Den tidigare beräkningsgrunden på 93 procent justerades då ner till 80 procent av den tidigare lönen. För personer som skadas eller drabbas av en sjukdom i ganska unga år kan det innebära ett kraftigt pensionsbortfall på upp till 30 procent. Men – denna sänkning omfattar inte personer som skadats i trafiken. Beklagligt nog kan de ändå tvingas överklaga beslut om sina framtida pensioner för att få ut rätt ersättning. Bakgrunden är att den lagreglerade trafikskadeersättningen ska betalas ut som ett skadestånd. Det betyder att ersättningen ska motsvara den skadade personens inkomstförlust. Därför kan den inte grundas på en procentsats som ändras.

– Tänk dig en kvinna på 30-40 år som drabbas av en så invalidiserande whiplashskada vid en trafikolycka att hon inte kan arbeta mer. Hon kommer att få en kraftigt sänkt pension när pengarna som avsätts till hennes framtida pension nu beräknas på 80 i stället för tidigare 93 procent.

– Den direkta konsekvensen kan bli att denna kvinna och alla som får ersättning för förlorad pensionsrätt enligt trafikskadelagen måste vända sig till sina försäkringsbolag och begära omprövning. Är bolagen beredda på att ta den smällen och det extra merarbetet, undrar Pelle Kölhed.

– Följden kommer att bli att försäkringsbolagen vänder sig till Trafikskadenämnden för att få klarhet i frågan, konstaterar RTPs förbundsordförande. Vi kräver att regeringen snarast lämnar ett klargörande besked i denna fråga! Klokast gör man i att riva upp hela pensionsbeslutet. Det drabbar många av våra medlemmar hårt. Inte bara trafikskadade utan även andra som på grund av sjukdomar eller skador har tvingats begära förtidspension för att klara hela eller delar av sin försörjning.

– Vi vänder oss mot regeringens kyliga människosyn. Den innebär större otrygghet och försämrade ekonomiska villkor för människor som oförskyllt hamnat i en situation där man på grund av skador och sjukdomar inte kan arbeta fullt ut.

Relaterat: Trafikskadades pensioner hotas LO-Tidningen

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,