fredag, mars 23, 2007

Upprop om bättre tillgång till alternativ vård

I senaste numret av tidningen Leva med Smärta startar Smärtföreningen ett upprop och kräver ett införande av BOT-avdrag, enligt läkaren Christina Doctares förslag. Avdragsrätten ska gälla behandling hos försäkrade och förbundsanslutna terapeuter inom komplementärmedicinen. Rolf Malm, ordförande för Svenska Smärtföreningen, skriver:
Det är viktigt att de politiker som inte är bundna till läkemedelsbolagens finansiella ägare vågar reagera och få en bättre balans i vårdutbudet. Det är rimligt att en mindre del av skattebetalarnas pengar avsätts för alternativa behandlingsmetoder. Enligt en undersökning av Karolinska institutet, på uppdrag av Stockholms läns landsting, önskar 75 procent av befolkningen att alternativa behandlingsmetoder införlivas med vårdutbudet och finansieras via skattepengar.

Christina Doctare skrev, 13/2 2006, ett inlägg i Svenska Dagbladet med ett förslag om att införa BOT-avdrag för att öka förutsättningarna för egenvård. Idag existerar ett så kallat ROT-avdrag för renovering av risiga hus på 35.000 kr. Bidraget skapar arbetstillfällen för snickare, en sektor som fullständigt domineras av män. Sektorn alternativmedicin domineras av kvinnor.

Ett likartat BOT-avdrag hade i stället gett effekten att alla dessa kvinnor får en reell möjlighet till försörjning i sina små egna företag. Vår erfarenhet är att ytterst få kvinnor kan försörja sig, trots att ett stort intresse från kunderna finns. Men nödvändigheten av att finansiera den alternativa vården med egna pengar medför att majoriteten avstår.

Christina Doctare uppskattar att ett BOT- avdrag hade skapat 20.000 nya arbetstillfällen, vilket hade genererat en enorm vinst för samhället med ökad skattebas - förutom friskare befolkning.
Jag tycker själv att Christina Doctares förslag inte är tillräckligt. För att alla som har behov av komplementärmedicinska behandlingar ska få råd med dem borde fler terapier ingå i det utbud som den skattefinansierade vården tillhandahåller. Dessutom är det osäkert vilka behandlingar som Doctare vill inkludera i avdraget.

Ulf Brånell, Svenska institutet för ekologisk medicin, har tidigare kritiserat Doctares förslag för att det bara gäller förbundsanslutna terapeuter. Han påpekar också att Doctare själv anser sig botad genom en resa till Indien med ayurvedisk behandling av inhemska specialister. "Det förslag som nu lanseras i hennes namn möjliggör inte samma exklusiva behandling för andra svenskar. Och den långvarigt sjuke, vars ekonomi uttunnats till bristningsgränsen, har över huvud taget inget att hämta i BOT-avdragets värld”, menar Ulf Brånell.

Trots brister och frågetecken tycker jag att Doctares förslag är ett mycket bra initiativ som är värt att uppmärksammas och stödjas. Det är ovanligt i Sverige att läkare propagerar för bättre tillgång till alternativa behandlingar. En stor portion mod krävs för att utmana socialstyrelsens och det medicinska etablissemangets ortodoxa syn på så kallad ”vetenskap och beprövad erfarenhet".

Och det är viktigt att komplementärmedicin nu äntligen hamnar högt upp på den politiska agendan. Det går inte att reducera ohälsotalen utan att samtidigt erbjuda bättre, behovsanpassad vård.

Varför tycker myndigheter och politiker att vi patienter inte själva kan bestämma över våra kroppar och själar och avgöra vilka behandlingar som är bäst? Läkare och vårdbyråkrater är dessutom sponsrade av de stora läkemedelsbolagen och inte helt objektiva och opartiska. Läkarnas forskning och vidareutbildning finansieras till stor del av läkemedelsbranschen. Även läkemedelsverkets verksamhet.

Dags nu att utmana läkemedelsindustrins behandlingsmonopol. Många olika slags terapier behövs för patienternas bästa. Både konventionella och alternativa.

Du kan stödja uppropet genom att mejla eller skriva till Svenska Smärtföreningen. Märk med ”Stöd till Christina Doctares förslag om BOT-avdrag”.

E-post Namninsamlingen
Svenska Smärtföreningen
Sabbatsberg Sjukhus
Olivecronas väg 7
113 24 Stockholm

Breven förmedlas till initiativtagarna och till ansvariga politiker.

Relaterade länkar: Kroppen behöver botavdrag

Glöm inte BOT-avdraget!

Blev botad från tinnitus och astma

Referat från en artikel i tidningen Året Runt

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 Comments:

At 2:09 em, Anonymous Anonym said...

Skador på ryggmärgen förkortar livet och gör det till ett helvete av smärtor!Resten sköts av microvågor som öppnar upp hjärnbarriären och släpper in hormoner,bilirubin och läkemede!Sen finns det bakterier och virus av allehanda slag-deras ämnesomsättningsgifter blir näring åt cancer!Strålning förorsakar genförändringar som kan ge spalter-jonkanaler fritt spelrum till hjärnan,Tumörer i bukspott och lever förgiftar och ger vätska i buken etc etc etc!!!Alla dessa tillstånd förnekas in i det längsta av läkare-ger först psykmedicin till alla.Ser bättre ut i statistiken-för då får de drabbade skylla sig själva!Hjärn tumörer och cystor kan göra människorna till förövare-allt från incest till mord!Tack för ordet!MVH Gladiatan

 

Skicka en kommentar

<< Home