lördag, april 05, 2008

Sprid namninsamlingen - agera nu!

Skriv gärna under namninsamlingen och sprid den vidare. Det finns även pdf-dokument som du kan ladda ner och skriva ut eller vidarebefordra per e-mail. Här kommer mer information om de nya sjukförsäkringsreglerna och protesterna:

"Vi befarar att konsekvenserna av förslagen blir betydligt mer genomgripande än vi tidigare trott!

  1. Det vältrar över statens kostnader för sjukersättning till kommunerna, alla kommunala verksamheter kommer att drabbas av besparingar! Vi kommer att få se kommunala skattehöjningar eller kraftiga besparingar på parker, vägar, skola, förskola, hemtjänst, äldreomsorg, socialpsykiatri, aktivitetscenter för sjuka m fl kommunala verksamheter.

  2. Det är en kvinnofälla. De idag sjukskriva och de med tillfällig sjukersättning kommer att hänvisas till arbetsförmedlingen. Om de då anses för sjuka för att få a-kassa (om de ens har rätt till någon) hänvisas de till försörjningsstöd/socialbidrag. Då räknas dock hela hushållets ekonomi ihop. Har man en man som jobbar, en bostadsrätt, en bil eller pengar på banken blir det inget försörjningsstöd!

  3. Det är en skuldfälla. Den som eventuellt får försörjningsstöd kan t ex inte få beviljad skuldsanering verkställd. Eftersom många sjuka har dragit på sig ekonomiska skulder (det är t ex nästan omöjligt att slippa betala av studielån) innebär detta att man mycket effektivt lägger krokben för varje försök att återhämta sin livssituation. Utan skuldsanering kan man inte få en bostad, och utan bostad är det nästan omöjligt att få ett jobb (utom som au-pair förstås). Stora studielån gör att akademiker drabbas extra hårt!

  4. Det är i praktiken irreversibelt. Lita inte på att det blir någon återställare, det går inte. När en person blir utförsäkrad förlorar den sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Det innebär i klartext att om en ny regering skulle vilja ändra lagen kommer de som är utförsäkrade inte att kunna få tillbaka en imkomstrelaterad ersättning. De är fast i försörjningsstöd tills pensionen.

  5. Arbetsskador blir synnerligen svåra att få godkända, eftersom arbetsskadeutredningar inte inleds förrän efter tidigast ett år med sjukpenning och det blir enormt svårt att få just detta. (Arbetsförmågan för sjukpenning bedöms efter 1 år mot hela den nationella arbetsmarknaden).
Fattigdoms-Sverige är tillbaka!!

Arbetet med påskuppropet pågår oförtrutet. Vi har inlett samarbete med bl a två jurister som håller på att utveckla informationsblad som vi snart kan börja sprida via mail till allmänheten. Du kan förbereda dig genom att samla ihop alla dina kontakter och lägga dem i en lista för utskicket. Tänk, tänk, tänk vilka kan du skicka till. Det ska nå hela SVERIGE!

Någon som kan översätta till våra invandrargrupper - spanska, arabiska, serbokroatiska, bosniska, somaliska, turkiska - hör av er till resursbloggen!

Påskupproret pågår till PINGST ! Då blir det nog march! Informationen uppdateras löpande på resursbloggen.

Massor med kramar från Resurshögkvarteret."

Till Namninsamlingen (Om du inte vill att ditt namn syns kan du bocka ur "Visa mitt namn på denna sida också!")

OBS! En ny Namninsamling har startats.

Resursbloggen

Konsekvenserna av de skärpta sjukskrivningsreglerna (pdf-fil)

Lunchrumsinformation (pdf)

Propositionen pdf)

Consequences of the new law
(pdf)

Lunchroom information sheet (pdf)

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

2 Comments:

At 8:58 em, Blogger FIRIS talesman said...

FIRIS har inte inlett något som helst samarbete med Resurs eller påskupproret trots det gemensamma målet. Detta med anledning av att nätverkets styrelse och aktiva medlemmar inte vågar släppa på sin anonymitet.

 
At 11:50 fm, Blogger Hannelore said...

Det är den information som jag fått via mail från Resurs-nätverket.

Jag stryker nu Firis i inlägget.

 

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home