lördag, november 29, 2008

Skolk och grundlagsbrott

Mystiken tätnar kring omröstningen om Lissabonfördraget. Fler som tycker det är märkligt med så många frånvarande och att riksdagen struntade i att beslutet strider mot grundlagen. Läs debattartikeln på Svt Opion av Ulf Öberg, advokat, och Gunnar Person, juris doktor: 54 ledamöter skolkade från Lissabonomröstningen

Några riksdagsledamöter försvarar sitt skolk med utkvittning. Men alla kan knappast ha blivit utkvittade eftersom många fler från ja-sidan än nej-sidan var frånvarande. Sedan kan man diskutera det meningsfulla med kvittning i en omröstning som kräver kvalificerad majoritet. Ja- och nejsidans röster väger då inte lika tungt.

Bedrövligt också att ett tiotal fegade ur och la ner sina röster i stället för att rösta nej. Bara en ledamot vågade trotsa partipiskan, Sven Bergström (c) från Gävleborgs län. Det ska han ha en eloge för.

Med 249 röster mot 45 beslutade riksdagen den 20 november år 2008 att Lissabonfördraget inte skulle godkännas på samma sätt som för stiftande av grundlag, dvs. med två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval.

...Enligt vår uppfattning strider dessa beslut mot principen att all offentlig makt i Sverige utgår från folket enligt 1 kap. 1 § regeringsformen, samt mot förfarandet för grundlagsändringar i 8 kap. 15 § i regeringsformen.

Ratifikationen och det eventuella ikraftträdandet av Lissabonfördraget kommer nämligen att innebära en grundlagsändring, eftersom ett flertal bestämmelser i våra grundlagar då inte längre gäller.

...Vår fråga är hur 54 av riksdagens ledamöter kunde vara frånvarande från denna mandatperiods viktigaste omröstning. De beslutsformer som tillämpades enligt 2 kap. 12 § 3 stycket och 10 kap. 5 § regeringsformen krävde nämligen kvalificerade majoriteter av fem sjättedelar respektive tre fjärdedelar av de röstande.

Hur kunde riksdagens andre vice talman, Birgitta Sellén (c), f.d. talmannen och före detta statsrådet Björn von Sydow (s), konstitutionsutskottets ordförande Berit Andnor (s) och vice ordföranden i utrikesutskottet Urban Ahlin (s) underlåta att delta i omröstningen i dessa grundläggande konstitutionella frågor?

Hur kunde partiledaren Lars Ohly (v) och folkpartiets rättspolitiske talman Johan Pehrson - tillika ledamot i justitieutskottet och i utrikesnämnden - vara frånvarande från denna omröstning?

Relaterade länkar: Dags för kvarsittning för 54 skolkande ledamöter Alliansupproret

Att närvara eller inte närvara Norra Västerbotten Åsikter

Trippelfel Efter Arbetet

Ulvskog i fårakläder Barometern Opinion

Ny folkomröstning om EU-fördraget på Irland nästa höst HAX

Makten, massmedia, den begynnande polisstaten och munkaveln Den Osynliga Patienten

Hur mår vår demokrati? Anders Widén

Visst kan Sverige få undantag för arbetsrätten Norrländska Socialdemokraten

Självgodhetens rike HAX

USA-säkerhetstjänst kritiserar EU:s demokratibrist EU-kritik.se

EU-möten kostar polisen 200 miljoner Skånskan

"Höjd pensionsålder för tryggad välfärd" Europaparlamentet

Protestera med vit armbindel

Så har ledamöterna röstat Riksdagen

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,