fredag, september 05, 2008

Varning för varningar och upprop mot EU-direktiv

I en artikel av Lotta Friedholm i Forskning o Framsteg nr 6 2008 (ej på nätet) refereras två undersökningar som sägs visa att rökare som tar tillskott av betakaroten löper ökad risk att få lungcancer. (Några data som visar att icke-rökare som tar beta-karoten-tilskott löper några risker har man inte.) Detta lägger man ändå som grund för att generellt avråda alla från kosttillskott. Man mobiliserar ett antal s k experter, bland dem Christian Gluud, som anser att mulitvitamintabletter i allmänhet är "potentiellt dödliga"!

Nu kan man få för sig att tidningen "Forskning och Framsteg" verkligen rapporterar om forskning och framsteg. Den Cochranerapport som är den "sakliga" grunden för artikeln är emellertid redan välkänd och underkänd av andra forskare. Men F&F spekulerar tydligen i allmänhetens okunnighet och gör sitt för att fullfölja den dolda agenda som ska sätta oss alla helt i klorna på läkemedelsindustrin. Det intressanta i detta sammanhang är att den samlade "vetenskapliga" expertisen på F&F (liksom den övriga "vetenskapliga" journalistkåren i detta land) helt tycks ha missat det en populärskribent redan i april skrev, med anledning av Christian Gluuds sk forskning. Med denna artikel i Expressen lyckades Liza Marklund prestera mer vetenskaplig kritisk journalistik än åtskilliga nummer av F&F.

Läs alltså Liza Marklunds artikel i Expressen.

För en djupare bakgrund till kampanjen mot kosttillskotten se SIEMs Månadmagasin Maj 2003

Underteckna också gärna uppropen till försvar av vår frihet till hälsa på Projekt Vitamin Freedom och AKTION ELIANT

Eliant gör uppror mot ett EU-direktiv som vill begränsa användandet av antroposofisk medicin och antroposofiska jordbruksartiklar.

Vitaminfreedom gör uppror mot ett EU-direktiv som vill begränsa innehållet i kosttillskott (till att börja med vitaminer och mineraler) till en övre gräns (Maximum Permitted Level). Skälet är att skydda konsumenterna och det låter bra. Problemet är att den övre gränsen blir löljligt låg och ibland lägre än dagsbehovet. Terapeutiska doser blir omöjliga att använda.

Saxat ur SIEMs Månadmagasin Aug 2008

Relaterat: Begränsa inte utbudet av naturläkemedel

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,