tisdag, november 18, 2008

Stoppa Lissabon-fördraget!

Ett mail från Sjukvårdspartiet/Nordbloggen:

Sveriges Riksdag ska besluta om att godkänna Lissabonfördraget. Det kommer att få stora konsekvenser för svensk arbetsrätt, sjukvård och lagstiftning. Nordbloggen har försökt att göra ett snabbsammandrag av vad som borde sägas före den 20 november.

Gå in på

http://nord.sjukvardspartiet.org

och läs vad som händer dag för dag. Det är bråttom och föga tid att tänka på långbänk. Det är naturligtvis fritt att använda texterna till lokala inlägg i tidningar.

Handla nu! Efter den 20 november är det för sent.

Förslag till debatt eller insändare, men var snabb!

Vad är det som just nu händer i EU och hur tänker de folkvalda?

Den inre marknaden är grunden för allt arbete i EU. Nu tar EU språnget in i nya politikerområden. Det gäller det fria vårdvalet i Europa, Arbetstidsdirektivet, Kollektivavtalet och minimilöner samt den utvidgade rättsordningen där EG-domstolen nu får ytterligare makt, blir överstatlig och sista instans som inte går att överklaga.

EU-minister Cecilia Malmström verkar vara helt överkörd av regeringen. När hon i februari 2008 undertecknar utkastet till den svenska översättningen av Lissabonfördraget skriver hon i förordet: "Här i Sverige kommer riksdagen under hösten att ta ställning till om fördraget ska godkännas. Inför det beslutet är det viktigt att med en bred debatt om vad det nya Lissabonfördraget innebär för Sverige och EU, för demokrati och för möjligheterna att lösa gemensamma problem i Europa."

Har någon sett eller hört någon debatt?

Arbetstidsdirektivet påverkar i högsta grad sjukvårdens organisation, då dagens tolkning blir att jourtid skall räknas som fullt betald tid. Konsekvensen blir att det kommer att saknas 10-tusentals läkare i Europa för att arbetstiderna ska fungera. Ingen kan ju påstå att det snabbt går att få fram sjukvårdspersonal för att täcka upp. Den enda lösning som går att se är att arbetet i läkarkåren organiseras som ett kontinuerligt femskift där jourtjänsten försvinner. För den som akut blir sjuk kan det få konsekvenser som handlar om liv eller död.

Svenskt kollektivavtal kommer inte att godkännas av EU. Före folkomröstningen om EU sa socialdemokraterna, fackföreningar och arbetsgivare att Sverige hade ett undantag till kollektivavtalets fördel. Något sådant har aldrig existerat. Både socialdemokraterna och deras motståndare förde hela Sveriges befolkning bakom ljuset i frågan.

Nu finns en möjlighet att rätta till felet genom att kräva ett undantag i Lissabonfördraget. Tyvärr verkar varken LO:s företrädare Wanja Lundby-Wedin eller socialdemokraternas ordförande Mona Sahlin ha något intresse i att driva frågan. De lägger sig platt för att minimilöner ska införas. De säljer helt sonika ut fackförbundens rätt till kollektivavtal och bejakar att minimilöner införs.

I frågan om det fria vårdvalet var det i grundförslaget uttalat att den fria rörligheten av varor och tjänster skulle ligga till grund för en fri etableringsrätt av vårdgivare. Dagens landsting med i de flesta fall svag politisk ledning skulle utmanas av ett fåtal europeiska vårdbolag. I Sverige pågår processen frivilligt då allt mer verksamhet läggs ut på entreprenad. Skillnaden som uppstår med EUs vårdval blir att landstingspolitikerna inte kan hindra en fri etablering av en vårdgivare utan blir tvungna att betala. Den svaga styrningen i vården riskerar då med allt fler konkurrerande aktörer att försvåra planeringen och framför allt blir det ett hot mot en planerad ekonomi.

Redan ser vi en aggressiv marknadsföring och raggning av patienter som bygger på billigt flyg mellan Sverige och Tyskland. Resan betalar patienten själv men vårdåtgärden får landstinget betala. Sedan återstår ju att lösa vem som tar ansvaret om åtgärden utanför Sverige går fel. Ska den vårdgivaren stå för konsekvenserna eller är det svenska skattebetalare som får notan? Upplagt för långdragna rättsliga processer som kan antas bli kostsamma för den som förlorar. I slutändan riskera både individen och skattekollektivet att bli förlorarna.

När det gäller skrivningen att EG-domstolens beslut alltid gå före nationell domstol finns i Sverige en pågående konflikt om Samernas land. Det är halva Sverige som EUs domstol kan besluta om och på så vis förändra rätten till ägandet av marken. Sverige har ju över Samernas huvud dels konfiskerat landet, dels tvingat samer betala skatt för något de inte äger och slutligen inte reglerat ursprungsbefolkningens rättigheter till landet. Oavsett vad EUs domstol beslutar så kommer vi i Sverige inte att kunna ändra beslutet. Om detta står det 8 rader i Artikel 17, Rätt till egendom. Den lilla texten kommer att få avgörande konsekvenser för svenskt rättstolkning. Om detta är det oerhört tyst.

Vad har EU-minister Cecilia Malmström egentligen gjort i sakfrågan?

Varför är socialdemokraterna så tysta?

I tysthet kommer Riksdagen att flytta över 70 procent av riksdagens ansvarsområden till EU.

Sverige behöver ett parti som han lyfta frågorna till att folket får avgöra om All makt skall utgå från folket eller om det skall vara ett ständigt föränderligt EU som får makten.

Min kommentar: För alla som vill skicka en protest och uppmaning till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna går det också bra via formuläret här.

Junilistans Nils Lundgren talar idag tisdag 18 november kl 13.45 i OBS, Sveriges Radio P1:s kultur- och idédebattprogram. Han kommer att diskutera målet med EU och hur detta skiljer sig mellan makteliten och folket.

Fler länkar:

Folkrörelsen Nej till EU

Låt inte Sveriges riksdag ge bort vår självständighet Världen idag

"Hela Sverige ska leva" stöder Lissabonfördraget och sviker landsbygden Rune Lanestrands blogg

Riksdagen kan komma att sälja ut Sverige den 20:e November Alliansupproret

Rädda den svenska modellen! Alliansupproret

Reinfeldt har gjort inrikespolitik av Lissabon-fördraget AB Debatt

Fyra av fem har inte gjort läxan Sourze

Olagligt ställa språkkrav på EU-läkare

Varför så tyst om Lissabon-fördraget?

Politisk teater i riksdagen Sören Wibe, Norra Västerbotten

Manifestationen som kom av sig. Om att bli överkörda Utsikt från ett tak

Junilistan

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 Comments:

At 4:59 em, Anonymous Anonym said...

Just det. Tydlighet! Parollen lyder: bestämt NEJ.

 

Skicka en kommentar

<< Home