tisdag, november 04, 2008

Smärtpatienter ger dåligt betyg till vården

Pressmeddelande från RTP
I en medlemsundersökning gjord av RTP underkänner var tredje smärtpatient vårdens bemötande.

– I mötet med vården finns inte tid för frågor och reflektion. Vi vet att ökad kunskap ger mindre smärta. Trots det missar vården många gånger att informera och utbilda smärtpatienter, säger RTPs förbundsordförande Pelle Kölhed.

RTP har därför tagit fram smärtguider för att hjälpa smärtvårdens patienter.

I RTPs fem nya smärtguider som riktar sig till hjärn-, polio-, ryggmärgs- och whiplashskadade samt amputerade har de samlat ny kunskap som bidrar till en bättre smärthantering för dessa personer som lever med långvarig smärta.

- Vi kräver inte mer vård för våra medlemmar, men vi kräver rätt vård. Av erfarenhet vet vi att den specialiserade vården är dåligt rustad att hantera våra skadegruppers smärta samtidigt som smärtvården är dåligt rustad att hantera konsekvenserna av funktionshindret. Det är vår förhoppning att våra smärtguider och även våra nya behandlingsscheman till vården kan råda bot på detta, säger Pelle Kölhed.

Smärtguiderna är framtagna i RTPs smärtprojekt som sker i samarbete med vården. Projektet startade med en medlemsundersökning och förbundet har efter det tagit fram smärtguider och algoritmer/behandlingsscheman. Nu fortsätter arbetet med att sprida den nya kunskapen till hela landet. Under 2009 genomför RTP därför en landsomfattande smärtturné för medlemmar och allmänhet om smärthantering. Samtidigt kommer de att hålla konferenser för vården. Projektet ska resultera i en mer adekvat och effektiv smärtrehabilitering för RTPs skadegrupper.

Smärtguiderna innehåller fakta om smärta, utredning och behandling, smärtkommunikation samt tips och råd från personer som lever med långvarig smärta. Guiderna är skrivna för att kunna användas i studiecirkelform.

-Vi vet att erfarenhetsutbyte är ett effektivt sätt att öka kunskap hos en person. Just smärta är en gemensam faktor för alla våra skadegrupper och spelar stor roll för livskvaliteten. Därför vill vi bidra till att öka erfarenhetsutbytet mellan medlemmar som lever med långvarig smärta, säger Pelle Kölhed.
För mer information:

Gunilla Åhrén, projektledare 031-27 98 40 eller 0730-55 68 67. E-post: gunilla.ahren@rtp.se

Sofia Segergren, informatör 08-629 27 98 eller 0708-11 15 33 . E-post: sofia.segergren@rtp.se

Smärtprojektet: www.rtp.se/smartprojekt

Konferenser: www.rtp.se/kursochkonferens

Smärtguiderna går att köpa i RTPs butik på: www.rtp.se

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,