tisdag, oktober 28, 2008

Ideologiska låsningar förvärrar krisen

En bra ledare av Lotta Fogde i DN

Bunkerpunka

Den internationella finanskrisen har ställt en del tidigare självklara föreställningar på huvudet. I fortsättningen är det till exempel svårt att hävda att bankernas bonussystem är en angelägenhet enbart för dem själva. I så fall borde ju även ansvaret för krishantering vara det.

Bankbranschen framstår dessutom alltmer som en skyddad verkstad. Bankhöjdarnas löner skär sig mot den nya fonden.

Med socialiseringen av banker i västland efter västland faller också föreställningen att staten alltid är en sämre ägare än privata intressen. Den stabilitet och långsiktighet som stater kan erbjuda har visat sig eftersträvansvärd på senare tid.

På det hela taget stämmer händelseförloppet till ödmjuk eftertanke kring de tvärsäkra dogmer och det flockbeteende som vid varje tid tenderar att dominera samhällsdebatt och politik. Nu visar det sig att såväl politik som ekonomi de senaste tjugo åren har präglats av en övertro på marknadslösningar.

Man kan undra om regeringen inte målat in sig i ett hörn med allt prat om arbetslinjen och nedmonteringen av a-kassan och sjukförsäkringen. En politik som kraftigt riskerar att förvärra krisen om alliansen inte snarast vågar tänka om. Nu när varsel och uppsägningar står som spön i backen och vi snabbt närmar oss en recession lär det inte hjälpa mycket att ställa (i en del fall omänskliga) krav på arbetslösa och sjuka och sänka skatterna mest för de som redan har så det räcker och blir över. I stället borde ekonomin stimuleras genom att kraftigt förbättra för de grupper som lever på marginalen eller under existensminimum - fattigpensionärer, långtidssjuka, arbetslösa och lågavlönade. Ger garanterat störst effekt.

Så här skriver Conny Gustafsson i en kommentar på Resursbloggen.
Vid depressionen på 30-talet i USA kom man med ett paket för att stimulera efterfrågan. Det var "The new deal", där man bl a ökade köpkraften hos de som hade det dåligt ställt. Någonting sådant skulle vi behöva göra nu. Det tror jag verkligen på.


Relaterade länkar:

Flockmentalitet och ideologisk blindhet Ett hjärta RÖTT

Ekonomi förr och nu, reflektion i kristider Resursbloggen

Gör kapitalet mindre anonymt Aftonbladet Debatt

Den gömda finansbubblan Etc.se

Vi måste skapa ett nytt penningsystem Tankar om pengar

Ekonomiexperter stAn

En marknadsliberalistisk spekulationskris Etc insändare

Hon vet vad hårdare tag innebär för arbetslösa Dalarnas Tidningar

Lyssna noga och hör vad dom säger... det handlar om "hjärntvätt" Jag reserverar mig...

I borgarnas Sverige sätts marknaden ur spel Henrik-Alexandersson.se

Finanskrisen ingen överraskning

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,