lördag, augusti 30, 2008

Bättre att vara frisk och rik

Vad är det för mening med alla dessa studier som resulterar i självklarheter av typen "bättre att vara frisk och rik än fattig och sjuk"? Och varför måste alla aktiviteter i det här landet leda till jobb? Kan folk inte längre göra något bara för att det är kul?

Artikel i dagens SvD
Funktionshindrade får ett mycket rikare liv med regelbundna motionsaktiviteter. Livskvaliteten ökar och fler orkar arbeta eller studera än om de är inaktiva. Man har också mindre behov av personlig assistans och samhällskostnaderna kan minska med upp till 300 000 kronor per person och år.

Så himla käckt. Och bra timing, denna undersökning råkar publiceras precis samtidigt med LSS-utredningen, som vill spara 3,3 miljarder på assistansersättning.

Som vanligt när någon studie levererar politiskt korrekta resultat drar man alla över en kam.
Många funktionshindrade blir upprörda när man klankar på dem men eftersom Åsa L Norlin själv har en funktionsnedsättning vågar hon tala klarspråk.

Jag förstår dem som blir upprörda och hoppas de skäller ut Åsa efter noter. Alla som är kroniskt sjuka och funktionshindrade är nog ganska trötta vid det här laget på folk som alltid vet precis vad som är bäst för andra. Hur enfaldig får man vara egentligen? Tror Åsa att alla med funktionshinder har exakt samma förutsättningar att aktivera sig inom idrotten och på andra sätt? Tror hon det är gratis med hjälpmedel, aktiviteter och resor?

I Stockholms läns landsting har man kraftigt sparat in på färdtjänsten sedan 2003, en besparing som egentligen strider mot lagen. För alla som är helt beroende av färdtjänst räckte inte ens resorna till det allra nödvändigaste. Nu har den borgerliga majoriteten i landstinget visserligen utökat resorna något, med 40 enkelresor per år till 180, men samtidigt har man t ex ändrat reglerna för vattengympa, som anordnas av RTP och andra patientföreningar. I år får man inte längre sjukresor till bad i varmvattenbassäng, räknas nu som friskvård. Så för min del blir det inget badande i år. Det här är bara ett litet exempel på alla besparingar som sätter käppar i hjulet för dem som försöker aktivera sig. Läste på en blogg om en kille som måste sluta med rehabiliteringen därför att försäkringskassan inte längre vill lämna bidrag till hans sjukresor. Eftersom bensinen är så dyr har han inte råd...

- Givetvis finns det en kostnad för att skapa idrottsförutsättningar för alla. Men det är bara kortsiktigt, på lite längre sikt finns det bara vinster för samhället, säger Åsa Norlin.

Javisst, om det vore så väl att vi hade politiker och beslutsfattare som i första hand alltid långsiktigt tänker på folkhälsan och hela samhällets bästa, aldrig på sin egen maktposition och plånbok. Men var hittar man sådana sällsynta exemplar? Om Åsa Norlin eller Svenska Dagbladet vill moralisera kan de börja med politikerna.

Relaterat: Tuffare krav för personlig assistans

Piskan viner mot medborgare med funktionshinder

Mediadrev mot handikappade ska sälja oetisk utredning

"Stora brister med LSS"

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

måndag, augusti 25, 2008

Ersättningspaket och socialbidrag

Det känns bra att konstatera att försäkringen i stort fungerar som den är tänkt. Det vill säga den skyddar mot stora inkomstförluster när man blir sjuk. Och när man inte är berättigad till ersättning så går de flesta tillbaka till arbete eller som arbetssökande. ...Påståendet att Försäkringskassan kastar ut personer till socialbidragsberoende och ökar kommunernas kostnader för socialbidragen stämmer inte. Bara 3 procent får försörjningsstöd.
Det skriver Curt Malmborg i en debattartikel i DN.

Bloggen En liten tant föreslår nu att de 3 procenten som inte får någon ersättning av Försäkringskassan borde kunna ta del av Telias ersättningspaket för ledande befattningshavare. Eftersom de är så få att de nästan är försumbara borde det inte vara några problem...

Läs blogginlägget, mycket underhållande.

Kanske har Försäkringskassan också¨något ersättningspaket som kan delas ut till behövande. Varför inte göra som Telia och redovisa paketet på hemsidan? Det består alltså av "fast lön, årlig variabel lön, långsiktig variabel lön, pension och övriga förmåner. Sammantaget utgör dessa delar ett integrerat ersättningspaket."

Relaterat: Försäkringskassan talar med kluven tunga

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

torsdag, augusti 21, 2008

Öppet brev till Mona Sahlin - vad händer med de utförsäkrade?

Nätverket Resurs kräver svar.

Bästa Mona Sahlin!

Vi inom Resurs, Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället, skriver till dig som ledare för socialdemokraterna med anledning av de kraftiga förändringarna i sjukförsäkringslagen som trädde i kraft den 1 juli 2008 (denna lag kommer nedan att kallas Utförsäkringslagen).

Resurs är ett partipolitiskt obundet nätverk som företräder de som genom sjukdom, skada eller mobbning hamnat eller riskerar att hamna utanför det sociala skyddsnätet. Som du säkert vet omfattar denna grupp ca 400 000 svenskar. Många av dessa riskerar att utförsäkras från socialförsäkringen innan september 2010.

Genomdrivandet av Utförsäkringslagen föregicks av en långdragen förtalskampanj där sjuka på mer eller mindre lösa grunder anklagades för att vara fuskare eller simulanter, något som det finns väldigt lite belägg för. Om samma förtalskampanj riktats mot en etnisk grupp hade det troligen klassats som hets mot folkgrupp. Resultatet är att många svenskar nu felaktigt tror att merparten av de sjukskrivna är lata simulanter som borde tvingas till arbetslöshet.

Verkligheten är en helt annan. Verkligheten är att Sverige inte har fler sjuka än andra länder, och att den ohälsa som finns till en inte obetydlig del beror på arbetsmiljöproblem såsom kronisk stress, mobbning och förslitningsskador. Därtill kommer givetvis ohälsa orsakad av cancer, hjärt-kärl sjukdom, neurologiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar, infektionssjukdomar och psykiatriska sjukdomar samt trafikskadade, arbetsskadade, behandlings-skadade, brännskadade m m. Verkligheten är att den nya svenska sjukförsäkringen inte ger det grundläggande trygghet vid sjukdom eller skada som kan förväntas i ett civiliserat samhället.

Den hetskampanj som de senaste åren förts mot sjuka och funktionshindrade påbörjades av socialdemokraternas ambition att halvera ohälsotalet. Många förtidspensionerades mot sin vilja i syfte att förbättra statistiken och minska kostnaderna. Överdrivna anklagelser om fusk ledde till att många sjuka utförsäkrades från sjukförsäkringen och att den allmänna opinionen vändes mot de sjuka. De blev samhällets syndabockar. Denna utveckling accelererade i samband med de våldsdåd som skedde under 2003, men i stället för satsningar på sjukvården för de psykiskt sjuka sågs ytterligare besparingar och neddragningar inom många av Sveriges socialdemokratiskt styrda landsting.

Vi inom Resurs känner stor oro över utvecklingen i vårt land. Vi är övertygande om att utvecklingen mot hårdare tag mot sjuka inte bara drabbar den enskilde och dennes familj, utan även kommer att visa sig förödande för Sveriges ekonomiska och sociala utveckling. Vi vet sedan tidigare att kunskapsintensiva företag, som idag präglar Sveriges ekonomiska utveckling, kräver en modernare syn på människan än vad som präglade industrisamhället. Nyckeln till framgång för det kunskapsbaserade samhället är att rätt förvalta och utveckla människans kreativitet, entusiasm och samarbetsförmåga. Dessa förmågor kan endast frodas i ett samhälle som bygger på en sund och positiv människosyn, med respekt och hänsyn till individernas inneboende kapacitet och mänskliga behov. Ett sådant grundläggande behov är tryggheten om ekonomiskt stöd vid sjukdom.

Vi önskar därför snarast svar på dessa frågor:

1. Vad konkret kommer socialdemokraterna i eventuell regeringsställning göra för dem som utförsäkras pga de regler som trädde i kraft 1 juli 2008/ 1 jan 2009? Dessa personer kommer ju även att ha förlorat sin sjukpenning grundande inkomst (SGI), samt i många fall även sin anställning. Vi förväntar oss att alla som utförsäkras pga den nya lagstiftningen får sin SGI återställd. Krav på skadestånd eller annan ekonomisk ersättning kan också komma att krävas.

2. Lovar ni att riva upp Utförsäkringslagen i sin helhet?

3. Hur kommer behovet av rehabiliteringsåtgärder att tillgodoses för dem som står utan arbetsgivare? De överenskommelser om företagshälsovård som SKL fattat med staten ställer ju effektivt de som sägs upp/utförsäkras utanför rehabiliteringsåtgärder.

4. Kommer ni att acceptera den smyg-privatisering av primärvården som förändringarna i finansiering och uppdrag för företagshälsovården innebär?

5. Hur avser ni att utveckla arbetsrätten/socialförsäkringen för att uppnå en god trygghet vid sjukdom och samtidigt undvika de inlåsningseffekter som förelåg med de tidigare sjukförsäkrings lagstiftningen?

6. Anser ni att rätt till sjukpenning sjukersättning även ska omfatta människor som drabbas av skador och sjukdomar som den medicinska vetenskapen ännu inte har full förståelse för (såsom fibromyalgi, utmattningssyndrom, whiplashskador, el-allergi, amalgamsjuka m m)? Hur kommer ni att försäkra att dessa grupper, samt de med psykiska funktionshinder som inte alltid syns på utsidan, ska mötas av respekt och värdighet i sjukvården och skyddas av den allmänna sjukförsäkringen?

7. Hur ska rättssäkerheten för sjuka och skadade garanteras? Kommer rätt till vård i andra landsting och utlandsvård inom EU kunna garanteras för tex nackskadade?

8. Hur anser ni att arbetsmiljöproblem som mobbning, utbrändhet, förslitningsskador och allvarliga olycksfall bör förhindras?

9. Med tanke på socialdemokraterna Erik Åsbrink och Anna Hedborgs samverkan med allians-regeringen i sjukförsäkringsfrågan anser vi det angeläget med stor tydlighet i svaren. Vi är givetvis redan medvetna om att ni röstade nej till proposition 136, så det är inte det frågan gäller, utan vilka realpolitiska konsekvenser vi kan vänta oss om socialdemokraterna hamnar i regeringsställning efter valet 2010.

Vi inom Resurs kommer att fortsätta att bevaka rättigheterna för Sveriges sjuka och utsatta och kommer att återkomma för önskemål om fortsatt dialog i dessa frågor.

Med bästa hälsningar,

Jenny Fjell

för RESURS

Relaterade länkar: Sätt människan i centrum Hallandsposten.se

Rehabiliterings-bluffen

En statskupp i det tysta

Jag kommer att hänga mig utanför fk:s kontor! Ilsemaries blogg

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

onsdag, augusti 20, 2008

Namninsamling mot nedläggning av kvinnokliniken i Nyköping

Bevara kvinnokliniken i Nyköping och förlossningen genom att delta i namninsamlingen och skapa ett tryck på de ledande politikerna.

Vi i Stockholm klarar inte av våra egna födslar helt och hållet själva, därför behövs BB i Nyköping, Västerås m fl. Våra politiker förstår inte att folk föder barn, skriver Bertil Engfeldt, ordförande för sjukvårdspartiet i Stockholm.
Till namninsamlingen

Relaterat: 700 kan få gå i Sörmlands landsting

Glöm inte heller dessa namninsamlingar:

Upprättelse för Sjuka och Utförsäkrade!

Rehabilitering - inte privatisering!

Nyval nu!

Spara inte på handikappade

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

tisdag, augusti 12, 2008

U-hjälp till krig

Kurt Lundgren, Östra Ölands fria horisont, tycker att den u-hjälp som Sverige skickar till stormakter som Ryssland kan få bättre användning här hemma, bland annat till äldrevården. U-hjälpen till Ryssland uppgår till nästan 300 miljoner kronor per år.

Hur resonerar den politiska överklassen när den tar av våra skattepengar och skänker dem till en stormakt, som för krig? Ryssland har miljardärer vars förmögenhet får svenska Wallenbergfamiljen att framstå som fattiglappar från landet. Ryssland sitter på en tredjedel av världens oljetillgångar.
Mejla till regeringen och kräv att den stoppar detta (storhets?)vansinne!

Relaterat: Sluta skicka pengar till rika Norrköpings Tidningar insändare

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

måndag, augusti 11, 2008

Du gamla du ofria

Vår nya nationalsångHittad via Rune Lanestrands blogg.

Vill du hålla dig uppdaterad med alla turer kring FRA-lagen och andra hot mot rättsstat, frihet och integritet, läs Henrik Alexanderssons blogg. Även Rick Falkvinge (pp), Opassande och Per Ströms blogg är bra källor.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

lördag, augusti 09, 2008

Rehabiliterings-bluffen

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson gör en stor sak av satsningen på rehabilitering på 3,4 miljarder och en så kallad rehabiliteringsgaranti på 175 mijoner, men talar inte om hur mycket som ska sparas i andra änden. Dessutom är de 3,4 miljarderna pengar som tagits från en annan budget - och de ska räcka i tre år.

Den rehabiltiering som utlovas handlar mest om att företagshälsovården byggs ut, men alla kommer inte att kunna ta del av den satsningen; anställda vars arbetsgivare inte tycker att det är värt att investera i de anställdas hälsa, arbetslösa, studerande, sjukpensionärer och ålderspensionärer.

Samtidigt ska det nu sparas 17 miljarder genom att bl a fler sjuka blir utförsäkrade. Även på stöden till funktionshindrade kommer 3,3 miljarder att dras in.

Skulle du tycka det vore fint med en lönehöjning på 300 kronor i månaden när du samtidigt måste avstå 3 000 från den lön du redan har? Det är ungefär samma logik som regeringen använder sig av.

Några namninsamlingar för att protestera mot regeringens politik:

Upprättelse för Sjuka och Utförsäkrade!

Rehabilitering - inte privatisering!

Nyval nu!

Relaterade länkar: Boten värre än soten - Så slår rehabiliteringsgarantin mot Sveriges sjuka Resurs-bloggen

Så plockar företagshälsovården russinen ur kakan Resurs-bloggen

Rehabiliteringsgarantin - 400 kr per sjuk Resurs-bloggen

Stöd till funktionshindrade dras in - 3,3 miljarder sparas Resursbloggen

200 miljoner till "rehab-garanti" Whiplash-Nyheter

"Riksdagsbeslutet har öppnat dammluckorna"

Utrensningen pågår för fullt nu! Alliansupproret

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Svågerpolitik?

Råkade snubbla övre denna nyhet i Dagens Media: Kommunalrådets dotter tar över Östran. Vad ska man kalla det för, svågerpolitik, åldersdiskriminering (finns säkert äldre med erfarenhet av branschen eller yrket) eller rentav korruption?

Hon är idag bankanställd i Kalmar, saknar erfarenhet från mediebranschen, har aldrig jobbat med personalledning i en stor organisation och hade inte ens aktivt sökt tjänsten som ny vd för Nyheterna/Östra Småland. Trots det valdes Karin Mattsson, 35, i dag till ny vd för den socialdemokratiskt ägda mediekoncernen. Karin, som är dotter till det förra kommunalrådet i Kalmar, socialdemokraten Kjell Henriksson, blir därmed bas över cirka 100 anställda.

Snacka om bingo för familjen Mattsson i Kalmar. I förrgår utsågs maken Lars till primärvårdsdirektör för landstinget i Kalmar län och under onsdagen klubbade Östrans styrelse igenom att anställa Karin Mattsson som ny vd för mediekoncernen.
Tyvärr inte det enda exemplet på att det på viktiga poster sitter folk på grund av politiska meriter eller för att de råkar vara släkt med någon inflytelserik person, inte för att de är kompetenta eller brinner för sin uppgift. Fler fall av nepotism eller intressekorruption:

Svågerpolitik styr i skånska HSB-toppen Sydsvenskan

Regeringen anklagas för svågerpolitik Läkemedelsvärlden

Missnöjda poliser skriver till regeringen Svt.se

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

lördag, augusti 02, 2008

Nytt hot mot pressfriheten

Man tror inte det är sant. Regeringsförslagen som hotar pressfrihet och integritet duggar tätt. Ett nytt kontroversiellt förslag motiveras med skydd av företagshemligheter. Lite ironiskt, med tanke på att just FRA-lagen bland annat har kritiserats för att den riskerar avslöja företagshemligheter.

Ett regeringsförslag som syftar till stärkt skydd av företagshemligheter ger Kronofogden rätt att göra husrannsakan hos anställda som misstänkts ha röjt hemligheter. Därmed skräms människor till tystnad och pressfriheten hotas, menar Svenska Journalistförbundet och jämför bland annat med den kritiserade FRA-lagen.

– Detta förslag är, efter lagen om hemlig avlyssning, buggning, FRA-lagen och en rad andra förordningar, det senaste i raden som hotar integriteten, meddelarskyddet och därmed pressfriheten.
Hela artikeln i Arbetaren Tipstack till Kerstin

Läs även debattartikeln i AB av Sverker Gustavsson, professor i statskunskap: Demokrati blir mest ett hinder

FRA-lagen och förringandet av irländarnas nej till Lissabonfördraget är två nyliga, illavarslande tecken på att grundläggande värden nu är hotade.

I vår globala värld utan tydliga ideologiska fiender blir tidigare omhuldade värden som frihet och demokrati snarare konkurrenshinder.

...Allmän rösträtt, yttrandefrihet, organisationsfrihet, konflikträtt och sociala rättigheter antas inte längre gagna tillväxt och sysselsättning.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,