fredag, maj 30, 2008

Ännu en lögnaktig rapport om sjukfrånvaron

Åter en forskningsrapport som ser ut som ett beställningsjobb från regeringskansliet, presenteras lagom några dagar innan Riksdagen ska rösta om de största försämringarna någonsin i sjukförsäkringen.

Sjukfrånvarons längd beror på hur länge vänner, grannar och kolleger är borta när de är sjuka. Beteendet smittar, anser forskaren Patrik Hesselius.
Att många i dagens speedade, prestationsfixerade samhällsklimat känner sig pressade att jobba trots att de är sjuka, det har Hesselius tydligen inte haft en tanke på. Och det stora problemet med ohälsan är ju de långa sjukperioderna, inte de max två veckorna som han verkar ha undersökt. Så vad visar denna studie egentligen?

DN har också tystat ner den massiva kritiken mot de nya sjukförsäkringsreglerna från alla remissinstanser och hävdar samtidigt att regeringen backat om lagförslaget. Men det stämmer inte, enligt nätverket Resurs, som har koll på varje kommatecken i regeringens proposition.

I allt väsentligt är lagförslaget oförändrat sedan remissrundan. De inhumana, inflexibla tidsgränserna finns kvar, avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen finns kvar, beräkningen att ca 100 000 långtidssjuka svenskar förlorar sin ekonomiska grundtrygghet står fast.
Sjuka prenumeranter påskyndar bäst läkningsprocessen genom att genast säga upp sin prenumeration på tidningar som ständigt insinuerar att de flesta sjukskrivna är fuskare och simulanter. Det är den medicin som Resurs läkare ordinerar. Jag håller med trots att jag inte är läkare. DN har jag slutat prenumerera på för länge sedan, men snart orkar jag inte längre kommentera alla påhopp.

I går skrev jag i en kommentar till Ikaro-priset, som Kaliber fått för sitt reportage om Försäkringskassans sjuka utredningar, att det behövs fler journalister som gräver fram obehagliga sanningar om hur sjuka behandlas i dagens Sverige, i stället för allt vidarebefordrande av tillrättalagda pressmeddelanden och nyheter. TT-notisen om "sjukfrånvaron som smittar" är ett exempel på en sådan nyhet som okritiskt publiceras i nästan alla nyhetsmedier. Inga obekväma frågor ställs, ingen närmare granskning av hur studien har genomförts, vem som bekostat den och varför den publiceras just nu.

Artikel i DN: Sjukfrånvaro smittar

Som motvikt till forskningsrapporten, läs denna artikel i MedicalLink: Arbete inom kyrka och vård medför hälsorisker och senaste Resursblogg-kommentarerna: Stress och sjuknärvaro ger kapitalförstöring samt Skattebetalarna finansierar och media levererar regeringens propaganda

Uppdaterat:

Bloggen den Den osynliga patienten har redan grävt fram mera fakta och konstaterar att det inte är oberoende forskare som skrivit rapporten om den smittande sjukfrånvaron.

I Ekots inslag Längd på sjukfrånvaro smittar av sig framkommer det att Hesselius studie huvudsakligen har gjorts på invandrare. Även här saknas ett kritiskt anslag. Nog är urvalet lite märkligt. Varför redovisar man inte öppet varför man tydligen inte inkluderat så många svenskfödda i undersökningen?

Och ännu en i raden av undersökningar som misstänkliggör sjuka: Läkare känner sig hotade

Läs även Göran Rosenbergs krönika i Journalisten Jorden är platt – och andra nyheter

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

torsdag, maj 29, 2008

"Allians" mot utanförskap ett dåligt skämt

Via blogggen Den osynliga patienten hittar jag detta märkliga minister-uttalande.
- Cristina Husmark Pehrsson, socialförsäkringsminister och nordisk samarbetsminister, efterfrågade en allians för att hjälpa människor att komma tillbaka till arbetslivet. Vi borde bilda en allians för dem som har hamnat i utanförskap. Myndigheter, politiker och organisationer, alla i närheten, borde samverka för att bistå den som är utsatt.
Ett försenat aprilskämt? Samma politiker som kastar ut sjuka ur försäkringen och tvingar dem till uppsägning, a-kassa och socialen ska nu plötsligt hjälpa alla tillbaka till något arbetsliv. Och det är arbete som är Prio nummer ett - inte konvalescens och vård. Den medicinska rehabiliteringen tycks man hoppa över även denna gång. Och vad är det för jobb som avses? Inte arbeten med anständiga villkor som folk kan försörja sig på, misstänker jag. För då skulle man lika gärna kunna skapa nya jobb inom den offentliga sektorn, där många går på knäna och blir sjuka just på grund av slimmade, anorektiska organisationer. Det fattas armar och ben överallt inom vården och äldreomsorgen, till exempel.

Det här om samverkan mellan olika myndigheter och aktörer, har man inte pratat om den nu i minst tio år, med resultatet att samarbetet är lika med noll. Det är de sjuka som själva får försöka pussla ihop alla bitar till en helhet. Många ger upp på vägen...

Kära minister, lyssna på de långtidssjuka i stället om du törs. Det är vi som har gjort dyrköpta erfarenheter som sitter inne med lösningen. Vi behöver vård och vi behöver rättssäkerhet. Inte någon allians eller coach, som Ylva Johansson (s) nyligen föreslog, utan professionellt stöd i form av kunniga och engagerade specialistläkare och juridiska ombud som kan hjälpa oss överklaga myndighetsbeslut och lotsa oss rätt i den bykråkratiska djungel som ni politiker har varit med och skapat de senaste 15 åren för sjuka och funktionshindrade. Vård och rättshjälp är faktiskt mänskliga rättigheter enligt internationella konventioner. Försök inte prata bort dessa elementära rättigheter.

Varför ska vi tro att samma grupper av politiker som har förvärrat problemen för oss nu som i ett trollslag ska lösa allt med nya lagar och förslag som skapar ännu mer osäkerhet och otrygghet? Släng era lagförslag i papperskorgen och börja om från början!

Relaterat:

"Bilda en allians för dem i utanförskap"

Ändrade regler för återgång till arbete

Utanförskapsallians - en ny höjdpunkt Ilsemaries blogg

Vakna Svensson! Sjukförsäkringen snart ett minne blott

Kassans byråkrati enorm

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

onsdag, maj 28, 2008

"Enkel beskaffenhet" avskaffa den svenska modellen

Pressrelease från Nätverket Resurs:

Den 4 juni röstar Riksdagen om århundradets kraftigaste förändring i socialförsäkringen, som enligt socialförsäkringsutskottets betänkande kommer att leda till att ca 100 000 sjuka inom de närmsta 4 åren förlorar sin ersättning. Remissinstanser och allmänhet har opponerat sig kraftigt. Lagförslaget, som presenterades till riksdagen veckan efter påsk, har inte granskats av lagrådet, eftersom det, enligt regeringspropostionen är en sk "enkel beskaffenhet."

Sverige har sedan minst ett halvt sekel utvecklats till ett land med en uttalad individualistisk kultur. Detta innebär att varje vuxen individ, oavsett kön, i princip ansvarat för sin egen försörjning. Detta står i tydlig kontrast mot flertalet andra länder, där familjen utgjort den minsta försörjningsenheten. Det individualistiska systemet har många fördelar, individen blir relativt fri och oberoende från familjen, vilket många svenskar nu uppfattar som en självklarhet. Att ett bröllop faktiskt innebär att försörjningsplikt inträder är nog många som inte beaktar innan de byter ringar i kyrkan.

Det individualistiska systemet har också nackdelar. En av dem är att om en individ blir sjuk eller får barn och tillfälligtvis är förhindrad från att förvärvsarbeta så blir den personen beroende av det allmänna i stället för familjen. I Sverige har vi löst detta genom den kollektiva försäkringar och utbetalningar och inrättande av myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Nu står vi inför ett paradigmskifte som kommer att skaka om oss alla då vi återkommer från midsommarfirandet. Över en natt så drar staten undan stödet från det allmänna och hänvisar sjuka till att instället bli försörjda av sina familjer, eller om man saknar familj och tillgångar, av kommunernas socialtjänst. Plötsligt blir det åter av yttersta vikt att veta om man har möjlighet att försörja den man är intresserad av att gifta sig med.

Men detta är enligt socialdepartementet en så "enkel beskaffenhet" (prop 136 sid 34) att det skulle vara slöseri med skattebetalarnas pengar att låta lagrådet undersöka om den blivande lagen är laglig (det finns en del som tyder på att den inte är det) innan den klubbas i Riksdagen. Vi inom Resurs uppmärksammar att socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson tycks något ambivalent på denna punkt. Så här sa hon vid riksdagens offentliga utfrågning den 6 maj: "Jag har försökt att flitigt anteckna de många synpunkter som finns här. Jag kan börja med att säga att det är en stor reform. Den är komplicerad och komplex. Det är ingen som säger att socialförsäkringar är enkel materia, utan det kräver mycket kunskap." 2007/08:SfU12 bilaga 4 offentlig urfrågning, sid 86

Resurs kräver att:

1) Lagrådet får möjlighet att bedöma lagförslagets laglighet

2) En ordentlig konsekvensanalys genomförs, utifrån barn-perspektiv, kvinnoperspektiv, demokratiperspekiv och folkhälsopersektiv, liksom givetvis medicinska och juridiska analyser. Hur denna lag påverkar regeringens nollvision mot suicid måste särskilt tas i akt med tanke på att det finns stora farhågor att antalet självmord kommer att öka drastiskt till följd av detta lagförslag, alldeles oavsett om det benämns som en stor reform eller "enkel beskaffenhet".

Resurs vill på detta sätt markera att vi tagit del av socialförsäkringutskottets betänkande som i dag skickas för tryckning. Namninsamlingen och protestaktionerna mot "Utförsäkringslagen" eller "Införande av Kränkningskedja för ökad utslagning av sjuka" fortsätter under parollen "Trampa inte på min kompis". Vi har också annonserat att vi är intresserade av att uppta upprättelse-/försoningssamtal med de parter som i ord och handling tar avstånd från propostion 136 samt övriga beslut i samma riktning.

RESURS, Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället, är en partipolitiskt obundet nätverk som grundades av en grupp läkare och juridiskt kunniga i mars 2008. Nätverket har nu ett 60 tal aktiva samt ca 3 000 namnunderskifter.

RESURS lanserade PÅSKUPPROPET mot utförsäkringslagen i samband med att att propositonen presenterades för riksdagen. Påskuppropets har överlämnat protestlistor till Gunnar Axén och Helena Riviere i socialförsäkringsutskottet, skickat mail och försökt föra dialog med socialförsäkringsutskottet under beredningtiden. Den 20 maj överlämnade vi vår protestlista, med drygt 2 000 namn til Christina Husmark Pehrson, vilket uppmärksammandes i Tv4 Nyheterna samt i tidningen Kollega.

Nästa planerade framträdande blir den 3 juni, dels som ett seminarium i riksdagen dels under manifestationen "Trampa inte på min kompis" på Mynttorget.

Läs mer på: http://resurs.blogg.se

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

tisdag, maj 27, 2008

Nya kampanjer mot slakten av sjukförsäkringen

Skärmdump från Kommunals hemsida med kampanjvykort.

Efter att nätverket Resurs tog initiativ till påskupporet har flera organisationer startat egna kampanjer, protestaktioner och namninsamlingar.

Kommunal har redan samlat in över 50 000 underskrifter och nu gör dessutom flera fackförbund gemensam sak med handikapporganisationerna; Fackförbundet ST, Unionen, Lärarförbundet och SKTF drar tillsammans med Handikappförbunden igång en namninsamling och vykortskampanj och kräver en blocköverskridande parlamentarisk socialförsäkringsutredning i stället för de föreslagna försämringarna. Det är tunga förbund som nu börjar vakna lite sent, men det är bra att protesterna blir massiva. En stor manifestation på Mynttorget den 3 juni i Stockholm är planerad. Läs mera här och på Resursbloggen.

Fack- och handikappförbundens gemensamma namninsamling

Kommunals namninsamling

Resurs-nätverkets namninsamling

Relaterat: Försämringar av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen

Protester mot hårdare sjukregler

Gigantiskt sparande på sjuka

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sjukförsäkringen och socialdemokraternas dubbelspel

Det kommer många mail till bloggen just nu om den planerade "utförsäkringslagen".

Mail till några riksdagsledamöter från EP:
Hej, jag undrar varför denna lag inte kritiseras?

De få som fuskar skall självklart inte få någon ersättning. Men vi andra blir nu stressade och oroade över att förlora vår tidsbegränsade sjukersättning eller sjukskrivning! Rehabilitering tar tid. Denna lag kör inte bara över oss, utan även läkarna som är de som beslutar om arbetsförmågan. Försäkringskassan skall sedan godkänna eller avslå läkarens beslut.

Om denna lag träder i kraft kommer de flesta sjuka tvingas ut i arbete eller leva på socialbidrag! Varför inte satsa på sjukvården och på att stoppa fusket i stället? Man får tjata sig fram till specialistvård eftersom det kostar pengar. Man får själv be läkaren om remiss, eftersom läkarna har för mycket att göra...Hur tror ni att man skall bli friskare av stress, oro och flytt?

Om en sjuk tvingas flytta för att få ett jobb, kan man ju undra varför inte ens friska får ett jobb, trots flytt? Hur skall en som är sjuk bli godkänd av någon arbetsgivare? Skall alla sjuka hamna på Samhall som också saknar resurser? Nej, det är bättre om denna lag inte godkänns och det satsas pengar på sjukvården. Vi sjuka har det nog kämpigt ändå. Många får inte nödvändig rehabilitering. En del behöver bara lugn och ro ett tag för att kunna bli bättre. Denna lag skapar bara ännu mer stress.
Mail från Anna Andersson:
Är det inte hög tid nu att granska Socialdemokraterna och socialdemokraten och enmansutredaren Anna Hedborg, handplockad av s-toppen, vars utredningar är beställda av s-toppen. Det är dessa utredningar som ligger till grund för hela den nya sjukförsäkringen. Varför blunda?

Det är även dags att aktivt börja ifrågasätta vad Curt Malmborg (s) och Erik Åsbrink (s) gör på sina poster. Socialdemokraterna försöker låta påskina att de ingenting har med regeringens förslag att göra. De ställer till med buller och bång på Mynttorget och föser fram Lo-ordföranden Wanja Lundby Wedin för att protestera mot Reinfeldt och alliansens politik, när det i själva verket är Anna Hedborgs (s) förslag som Husmark lutar sig mot. Tro inte att s-toppen inte är fullkomligt på det klara med vem som innehar vilka positioner och i vilket syfte.

Tiden är knapp och den svagaste länken i protesten mot den nya sjukförsäkringslagen är socialdemokraterna. Kommer deras dubbelspel upp i ljuset så kan s inte komma och anklaga regeringen för att ha ökat den sociala utslagningen av sjuka och funktionshindrade. När det de facto är sossarna själva som med hjälp av Hedborg har riggat hela systemet.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

söndag, maj 25, 2008

Ännu inget svar från lagrådet om nya sjukförsäkringslagen

Nätverket Resurs har flera gånger ställt några frågor till lagrådet om den planerade sjukförsäkringslagen, men ännu inte fått något svar:

Bästa jurister i lagrådet!

Jag har ännu inte fått någon svar på min fråga om ert yttrande över sjukförsäkringspropostionen. Riksdagen ska votera den 4 juni, i århundrats största nedmontering av sjukförsäkringen, och ännu vet vi inte om lagen är laglig.

Det finns allvarliga tecken till att den inte är det!

1. Riksdagsledamot Chatrine Påhlson skrev till oss: "Särskilt eftersom man idag inte i detalj kan säga hur utfallet kommer att bli för var och en..."

Tycker du att det är det är helt i sin ordning, d v s rättssäkert och rättstryggt, att en så betydande förändring skall träda i kraft utan att medborgarna kan förutse de juridiska och ekonomiska konsekvenserna om de blir sjuka?

2. I den nya lagen ska arbetsförmågan senast efter 181 dagar bedömas gentemot hela den nationella arbetsmarknaden, utan hänsyn till utbildning, tidigare yrkeserfarenhet eller bostadsort. Det vill säga en deprimerad jurist i Skåne ska efter 6 månader bedömas om han klarar att dela ut tidningar någonstans i Sverige. Det finns ingen metod för att bedöma arbetsförmåga om man inte har ett arbete att jämföra med. Anna Hedborg kommer med sin utredning om arbetsförmåga den 31 maj, NÄSTA ÅR! Först då kan vi veta vad arbetsförmåga är ur ett juridiskt persektiv. Hur ska riksdagen då kunna ta ställning till konsekvenserna av denna lag?

Propositionsförfattarna anser dock inte att detta är något problem:

Sid 34 Lagrådet

”Emellertid innebär förslaget en förändring av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.”

Därför har inte heller Lagrådet granskat lagen, trots att denna inte alls är av enkel beskaffenhet. Som enkel beskaffenhet räknas till exempel byte av namn på en myndighet. Denna lag berör 67 763 sjukskriva personer (sjukskriva mer en ett år enligt Försärkingskassans senaste statistik) och 53 035 sjuka med tidsbegränsad sjukersättning (Robin Lapidus presskontakt FK), som i dagsläget inte har en aning om hur de kommer att bli bedömda eller om de kommer att falla mellan stolarna. Allt beroende på att saken inte är utredd av Lagrådet, som ska peka på kopplingen till andra lagar och regler.

Tycker ni i lagrådet att detta är acceptabelt? Är det inte kränkande att inte ni jurister får avgöra om propositionen är av en enkel beskaffenhet eller inte?

Med bästa hälsningar

Jenny F

Jag ber att detta brev ska diarieföras och vidarebefordras till lagrådets ledamöter! Vad säger det om vår demokrati om jag inte får något svar på detta?


Tidigare brev:

Hej!

Jag heter Jenny och jobbar för nätverket Resurs, Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället. Som en del av vår ansträngning att värna de svagaste i samhället följer vi noga vad som händer med regeringens nya sjukförsäkringslag, som för närvarande ligger hos Riksdagens socialförsäkringsutskott. Då vi inom Resurs varit tveksamma till om denna lag verkligen är "laglig" försökte jag ta del av lagrådets yttrande. Till min förvåning hittade jag ingen länk till detta lagförslag i ert arkiv. Jag undrar därför vad ert yttrande blir. Lagen ska ju träda i kraft redan den 1 juli 2008 så det är ju viktigt att vi vet vad som gäller i god tid innan Riksdagens votering den 4 juni.

Våra synpunkter på lagen är flera:

Låt oss med börja med vår diskussion med riksdagsledamot Catrine Påhlsson om lagens rättssäkerthet.

Catrine Påhlson: "Särskilt eftersom man idag inte i detalj kan säga hur utfallet kommer att bli för var och en..."

M Gmar skriver:

Tycker du att det är det är helt i sin ordning, d v s rättssäkert och rättstryggt, att en så betydande förändring skall träda i kraft utan att medborgarna kan förutse de juridiska och ekonomiska konsekvenserna om de blir sjuka?

Resurs skriver:

Så många andra förändringar som kommer att påverka tillämpningen av denna lag är oklara. Hur ska arbetsförmåga bedömas i framtiden? Utredning pågår fortfarande. Kommer det att bli några resursjobb? Utredningen har inte börjat ännu?

Vilka diagnoser blir undantagna? Är det rättssäkert att bygga en stor del av lagens tillämpning på undantag? Riskerar inte detta att leda till mycket rättsosäkerhet?

Till exempel: Två patienter med samma sjukdom och med samma allvarlighetsgrad insjuknar initialt med olika symtom. Låt oss säga tjocktarmscancer. Den ena patienten söker läkare fram för allt för den trötthet som den ännu dolda cancersjukdomen för med sig och blir sjukskriven under den ospecifika diagnosen trötthet. Han kommer inte att skyddas av några undantag. Han kommer att bli utförsäkrad efter 6 månaders sjukdomstid. Den andra patienten upptäcker att det är lite blod i toaletten och söker för det, han får snabbt korrekt diagnos och kan med sin cancerdiagnos få sin sjukpenning skyddad för åtminstone 1 års tid. Båda opereras så småningom och blir åter arbetsföra efter 2 år. Är det då rimligt att den ena har sin anställning och sin sjukpenning kvar och den andra är utförsäkrad och arbetslös? Observera att det endast var diagnossättningen som var olika, sjukdomen och arbetsförmågan den samma.

Oklarheterna i lagförslaget är så stora att inte ens riksdagsledamöterna i socialförsäkringsutskottet tycks vara klara med lagförslagets konsekvenser. Är det rimligt bara några veckor innan beslutet ska tas?

Catrine Pålson skriver: "Man ansöker hos Försäkringskassan om fortsatt ersättning med 80 procent (sid 81). Någon gräns för hur många ytterligare dagar en försäkrad kan uppbära sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten på grund av synnerliga skäl föreslås inte. (sid 81)."

Kommentar: Departementschefen skriver i propositionen på s 81 som Pålson själv hänvisar till: "Förlängd sjukpenning kan lämnas för 550 dagar". Var står det att förlängd sjukpenning medges med ytterligare 550 dagar utöver de 914 dagarna? Vem skall man lita på? Pålson eller propositionen? För Pålson gör tydligen egna tolkningar av propositionen.

Med vänlig hälsning

Jenny för Resurs
Resurs-nätverkets informationsmaterial för nedladdning och utskrift

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

måndag, maj 19, 2008

Snart är det för sent att protestera

Regeringen stiftar nya lagar i rasande fart så att få kan hålla koll och sätta sig in i konsekvenserna. Nya lagar väller fram som en lavaflod, skrev nyligen en annan bloggare.

De flesta svenskar är fortfarande lyckligt ovetande om att regeringen nu håller på att avveckla sjukförsäkringen. Och de som vet eller anar vad som är på gång orkar kanske inte bry sig, tänker att det drabbar inte mig, jag är ju kärnfrisk, jag tänker inte bli sjuk. Alla som har privata sjukförsäkringar eller redan är sjukpensionerade enligt de gamla reglerna tror måhända att de har sitt på det torra. Vissa tycker kanske att allt redan är så eländigt att det knappast kan bli värre. Eller också tror man att det bara är fuskare och simulanter som råkar illa ut, inte folk med "riktiga" sjukdomar och diagnoser. Listan kan göras hur lång som helst.

Den bistra sanningen är att ingen går säker.

I sammanhanget passar det bra att citera den tyske antinazistiske prästen Martin Niemöller:

Först förföljde de kommunisterna,

men jag protesterade inte

för jag var inte kommunist.

Sedan förföljde de fackföreningsfolket,

men jag protesterade inte

för jag var inte fackföreningsman.

Sedan förföljde de judarna och zigenarna,

men jag protesterade inte

för jag var inte jude eller zigenare.

Sedan förföljde de de homosexuella,

men jag protesterade inte

för jag var inte homosexuell.

När de sedan förföljde oss,

fanns ingen kvar som kunde protestera.

Protestera kan du fortfarande göra här, men snart är det för sent.

Mer info på Resursbloggen

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

lördag, maj 17, 2008

Rehabilitering kräver sjukskrivning

När nu regeringen kraftigt vill begränsa sjukas rätt att vara sjukskrivna och ständigt upprepar mantrat om arbetslinjen kan det vara lämpligt att påminna om en flera år gammal artikel av smärtläkaren Jan Lidbeck i Läkartidningen. Den visar att forskning ignoreras och göms undan in någon byrålåda om den inte passar bestämda politiska syften. Artikelns rubrik är: "Förlegade teorier och statliga direktiv hinder för effektiv rehabilitering".

En rapport från försäkringskassan i Stockholm om aktuell rehabiliteringsforskning ger en bild som stämmer väl överens med vår professionella verklighet. Att den inte rönt berättigad uppmärksamhet kan bero på att den går på tvärs med statsmakternas strategier för att minska sjuktalen.

Att t ex påstå att sjukskrivning - i vissa fall under längre period - kan vara en förutsättning för en lyckad arbetslivsrehabilitering är som att svära i kyrkan och bli beskylld för kätteri.
Läs hela debattartikeln

Glöm inte att skriva på namninsamlingen mot utförsäkringslagen. Nu är det bara några få dagar kvar innan den överlämnas till Cristina Husmark Pehrson. Se föregående inlägg.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Manifestation mot utförsäkringslagen

Det kom ett mail från nätverket Resurs.

Den senaste veckan har för mig präglats av att försöka ordna ett tillfälle att personligen överlämna Resurs namninsamlingen till Christina Husmark Pehrson. Jag känner att jag blivit dribblad hit och dit men i eftermiddag fick jag äntligen besked.

Tisdagen den 20/5 kl 17.00-17.10 har jag fått tid att överlämna listan till Christina Husmark Pehrson på Socialdepartementet. Jag hoppas på god uppslutning från alla som har möjlighet från kl 16.45 till kl 17.30. De som kan tänka sig att följa med in måste ange namn. Jag hoppas att några av er kommer med in med mig. Jag ska också kontakta media.

Det blir alltså ingen manifestation den 19, utan den 20/5.

Väl mött vid Fredsgatan 8, tisdag kl 16.45! VG SPRID DETTA!

Meddela gärna om du har möjlighet att komma!

Jenny
Mer information om påskupproret på Resursbloggen

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

tisdag, maj 06, 2008

Öppen utfrågning om "utförsäkringslagen"

Dagens öppna utfrågning i socialförsäkrinsgutskottet om regeringens nya proposition "en reformerad sjukskrivningsprocess" kan du se på Riksdagens webb-tv. Jag har inte hunnit titta ännu. Om man spelar upp videosnuttarna direkt så saknas ljudet. Men ljudet fungerar om du laddar ner filerna till hårddisken först.

Råkade lyssna lite kort på arbetsgivarnas synpunkter. Även de är negativa till proppen. Undrar om det finns någon som inte är kritisk, förutom regeringen?

Om du också är kritisk, glöm inte namninsamlingen mot utförsäkringslagen. Sprid gärna länken.

Mer info på Resursbloggen.

Relaterat: Allt färre beviljas förtidspension Svt

Systemskifte i sjukförsäkringen Folkbladet Opinion

Uppdaterat 2008-05-07

Läs även min kommentar till artikeln Kritiker underkänner nya sjukförsäkringsregler samt Försäkringssjälvmord - ett nytt begrepp Ilsemaries blogg

En sammanfattning av handikappförbundens synpunkter kan du läsa här

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,