onsdag, mars 28, 2007

Kontroversiellt om bantning

Stenålderskost, Atkins, Skaldeman, GI-metoden och ett otal andra bantningsdieter. Vilken metod är bäst? Jag har under en tid följt debatter och artiklar om olika kost- och bantningsråd. Några talar om fettparadoxen, att personer som äter fet och till och med kolesterolrik kost, men samtidigt undviker socker och alltför mycket kolhydrater, går ner i vikt utan ansträngning och tröttsamt kaloriräknande. I motsats till alla som följer de officiella kostråden.

Vem ska man tro på? Min personliga uppfattning är att det inte finns en bantningsmetod eller kostrekommendation som passar alla. Extrema dieter har sina risker om man följer dem under en längre tid. Därmed inte sagt att alla bantningsråd som jag räknar upp här är ensidiga. Lagom är nog bäst, som i många andra sammanhang. Prova dig fram och var beredd på olika bakslag, är mitt tips för dagen.

Många måste också ta hänsyn till sjukdomar, medicinering, allergier och annat som kan vara svårt att kombinera med en viss diet.

Upprörd blir jag när myndigheterna förföljer läkare som ger sina patienter råd, som inte stämmer överens med den officiella linjen. Varför omyndigförklarar man läkare och patienter som tycker att deras erfarenheter går stick i stäv med de ”vanliga” kostråden?

Allmänläkaren Annika Dahlqvist har fått mycket uppmärksamhet sedan hon förbjöds rekommendera kolhydratfattig kost till patienter på vårdcentralen där hon arbetade. Motivet var att verksamheten måste arbeta i enlighet med "vetenskap och beprövad erfarenhet".

Men experterna på livsmedelsverket är köpta, säger de som tycker att Annika Dahlqvist har rätt. Det finns nämligen ingen oberoende forskning och inga oberoende experter.

Så här skriver bloggen Toxiska epistlar om studien som varnar för att Atkins-kost kan leda till för tidig död hos kvinnor.
Detta är sannolikt en beställd studie som vaskats fram i rekordfart för att den är behövd. Man har febrilt sökt i en gammal patientdatabas och fixat fram ett beställt resultat. Studien visar inte särskilt mycket, men det behövs inte. Det viktigaste syftet med studien är uppfyllt genom att den rör till begreppen. Man behöver inte visa att lågkolhydrat är farligt. Det räcker att visa att det "möjligen kanske eventuellt" inte är så nyttigt.

Vi är extremt korkade om vi tror att detta har med vetenskap att göra. Det handlar enligt vår mening om makt, politik och ekonomi. Och i förlängningen kommer det även att handla om juridik.

Relaterade länkar:

Bantningshistoria upprepar sig SvD Blogg

Inget stöd för att Atkins är farligt DN

GI-experten svarar på kritiken av Atkins Expressen

Dieter hit och dieter dit Medical-Link

Rapport från Hearingen i Rosenbad 16 mars Toxiska epistlar

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fredag, mars 23, 2007

Upprop om bättre tillgång till alternativ vård

I senaste numret av tidningen Leva med Smärta startar Smärtföreningen ett upprop och kräver ett införande av BOT-avdrag, enligt läkaren Christina Doctares förslag. Avdragsrätten ska gälla behandling hos försäkrade och förbundsanslutna terapeuter inom komplementärmedicinen. Rolf Malm, ordförande för Svenska Smärtföreningen, skriver:
Det är viktigt att de politiker som inte är bundna till läkemedelsbolagens finansiella ägare vågar reagera och få en bättre balans i vårdutbudet. Det är rimligt att en mindre del av skattebetalarnas pengar avsätts för alternativa behandlingsmetoder. Enligt en undersökning av Karolinska institutet, på uppdrag av Stockholms läns landsting, önskar 75 procent av befolkningen att alternativa behandlingsmetoder införlivas med vårdutbudet och finansieras via skattepengar.

Christina Doctare skrev, 13/2 2006, ett inlägg i Svenska Dagbladet med ett förslag om att införa BOT-avdrag för att öka förutsättningarna för egenvård. Idag existerar ett så kallat ROT-avdrag för renovering av risiga hus på 35.000 kr. Bidraget skapar arbetstillfällen för snickare, en sektor som fullständigt domineras av män. Sektorn alternativmedicin domineras av kvinnor.

Ett likartat BOT-avdrag hade i stället gett effekten att alla dessa kvinnor får en reell möjlighet till försörjning i sina små egna företag. Vår erfarenhet är att ytterst få kvinnor kan försörja sig, trots att ett stort intresse från kunderna finns. Men nödvändigheten av att finansiera den alternativa vården med egna pengar medför att majoriteten avstår.

Christina Doctare uppskattar att ett BOT- avdrag hade skapat 20.000 nya arbetstillfällen, vilket hade genererat en enorm vinst för samhället med ökad skattebas - förutom friskare befolkning.
Jag tycker själv att Christina Doctares förslag inte är tillräckligt. För att alla som har behov av komplementärmedicinska behandlingar ska få råd med dem borde fler terapier ingå i det utbud som den skattefinansierade vården tillhandahåller. Dessutom är det osäkert vilka behandlingar som Doctare vill inkludera i avdraget.

Ulf Brånell, Svenska institutet för ekologisk medicin, har tidigare kritiserat Doctares förslag för att det bara gäller förbundsanslutna terapeuter. Han påpekar också att Doctare själv anser sig botad genom en resa till Indien med ayurvedisk behandling av inhemska specialister. "Det förslag som nu lanseras i hennes namn möjliggör inte samma exklusiva behandling för andra svenskar. Och den långvarigt sjuke, vars ekonomi uttunnats till bristningsgränsen, har över huvud taget inget att hämta i BOT-avdragets värld”, menar Ulf Brånell.

Trots brister och frågetecken tycker jag att Doctares förslag är ett mycket bra initiativ som är värt att uppmärksammas och stödjas. Det är ovanligt i Sverige att läkare propagerar för bättre tillgång till alternativa behandlingar. En stor portion mod krävs för att utmana socialstyrelsens och det medicinska etablissemangets ortodoxa syn på så kallad ”vetenskap och beprövad erfarenhet".

Och det är viktigt att komplementärmedicin nu äntligen hamnar högt upp på den politiska agendan. Det går inte att reducera ohälsotalen utan att samtidigt erbjuda bättre, behovsanpassad vård.

Varför tycker myndigheter och politiker att vi patienter inte själva kan bestämma över våra kroppar och själar och avgöra vilka behandlingar som är bäst? Läkare och vårdbyråkrater är dessutom sponsrade av de stora läkemedelsbolagen och inte helt objektiva och opartiska. Läkarnas forskning och vidareutbildning finansieras till stor del av läkemedelsbranschen. Även läkemedelsverkets verksamhet.

Dags nu att utmana läkemedelsindustrins behandlingsmonopol. Många olika slags terapier behövs för patienternas bästa. Både konventionella och alternativa.

Du kan stödja uppropet genom att mejla eller skriva till Svenska Smärtföreningen. Märk med ”Stöd till Christina Doctares förslag om BOT-avdrag”.

E-post Namninsamlingen
Svenska Smärtföreningen
Sabbatsberg Sjukhus
Olivecronas väg 7
113 24 Stockholm

Breven förmedlas till initiativtagarna och till ansvariga politiker.

Relaterade länkar: Kroppen behöver botavdrag

Glöm inte BOT-avdraget!

Blev botad från tinnitus och astma

Referat från en artikel i tidningen Året Runt

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

onsdag, mars 14, 2007

Bidragsfusk?

Nu visar det sig att Göran Perssons memoarer inte alls har med forskning att göra. Bokbidraget från Riksbankens Jubileumsfond är därför ett regelbrott, skriver i dag Stig Hadenius, professor i journalistik, på DN Debatt. Han tycker till och med att stödet till bokprojektet är en förolämpning mot forskningen.
Jubileumsfonden är inte till för att pytsa ut större eller mindre summor till aldrig så behjärtansvärda ändamål som ligger utanför forskningssektorn. Varken Persson eller hans gamle medarbetare i statsrådsberedningen Mats Andersson kan åberopa några forskningsinsatser.
Måste kännas bittert för alla seriösa forskare som sökt betydligt mindre belopp än Göran Persson, men fått avslag.

Stig Hadenius avslöjar också att Göran Persson har ett mycket förmånligt avtal med Albert Bonniers förlag. Där ingår även assistenthjälp. Eftersom fonden ska prioritera insatser som inte tillgodoses på annat sätt är bokbidraget ett avsteg från stadgarna i dubbel bemärkelse.

Fonder som delar ut pengar till behövande sjuka och gamla måste vara noga med att inte ge en krona till fel person, för att inte stiftelsen och mottagaren ska riskera att betala skatt. Hur blir det nu med Riksbankens Jubileumsfond? Vem granskar fondens verksamhet? Länsstyrelsen, skatteverket eller någon annan instans?

Det är inte säkert att Göran Persson har gjort något formellt fel, men det har tydligen fonden gjort. Vem orkar bry sig? Är ju viktigare att jaga alla som kanske fått en tusenlapp för mycket i sjuk- eller föräldrapenning.

Relaterat: Journalistikprofessorn: "En förolämpning mot forskningen" SvD

Godsägare får bidrag - men inte behövande

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

söndag, mars 11, 2007

Godsägare får bidrag - men inte behövande

Vet inte hur många som upprörs över att Göran Persson har fått 700 000 kronor i bidrag för att kunna skriva sina memoarer.

Jag blir i alla fall arg. Inte i första hand för den summa pengar som Göran Persson får - utan för att det finns många i det här landet som inte får en ynka krona i bidrag ur någon fond, trots ömmande behov.

Först undrar jag om det bistånd Göran Persson får verkligen går till research och forskning, enligt SvD, DN och tidningen Fokus. Vem kan kontrollera om bokbidraget inte i själva verket används till en spökskrivare och sekreterare? Assistentens arbete har kanske inte alls med forskning att göra. Vill Göran Persson bara överlåta det tråkiga slitgörat till någon annan? Jag läste lite på Riksbanken hemsida om fonden. Om jag förstått saken rätt så är det svenska folkets pengar som Riksbankens jubileumsfond delar ut. Eller finns det någon privat donation i botten?

Har inte Göran Persson råd att finansiera sin bok själv? Han kan väl låna några kronor från Anitra om inte hans pension på över 100 000 i månaden räcker. Dessutom lär han göra en nätt liten vinst när boken säljs. Får säkert en del gratisreklam i medierna också.

Det som är mest stötande är att vi har skatteregler som lämnar människor som behöver bidrag till något livsviktigt och behjärtansvärt ändamål nästan helt i sticket. När politiker och myndigheter numera leker svarte Petter med sjuka och handikappade blir det moment 22 för många behövande även när de söker stipendiebidrag. Jag ska förklara.

Alla som söker ekonomiskt bistånd ur fonder till just behövande, till exempel sjuka och pensionärer, får nästan inte äga någonting. När jag själv för ett tag sedan kollade vilka stiftelser som finns och sammanställde en liten guide, upptäckte jag en del märkligheter. För att få bidrag från FVO (Föreningen för välgörenhetens ordnande) till exempel, får man inte ha en årsinkomst som överstiger ca 180 000 och en förmögenhet på över 40 000 kronor (siffrorna gällde för år 2004). Äger du en bostadsrätt kan du i princip inte söka några bidrag från FVO. Föreningen förvaltar över 300 fonder.

För att få fondbidrag måste du alltså leva på socialbidragsnorm. Men till socialbidragstagare delar föreningen inte heller ut några pengar, enligt stadgarna. Anslagen ska nämligen inte gå till sånt som det allmänna är ansvarig för. Samma för nästan alla stiftelser som vänder sig till "behövande".

Man skyller på skattereglerna. Nu anger inte skatteverket några exakta belopp för just stiftelser, men många som förvaltar ideella fonder lägger sig tydligen på en mycket låg nivå för att vara på den säkra sidan. Att du som äger en bostadsrätt inte kan äta av den tar man ingen hänsyn till. En handikappanpassad bil räknas också in i det ekonomiska underlaget. Av skatteverket anses du inte som behövande, även om du behöver hjälp till sånt som inte täcks av det allmänna. Till exempel alternativa behandlingar eller tandvård.

Om du av en stiftelse ändå får ekonomiskt bistånd, trots att inkomst eller förmögenhet överstiger fastställda gränser, förlorar stiftelsen sin skattefrihet och måste betala en stor del av sin avkastning i skatt i stället för som stöd till drabbade människor. Även du riskerar att skatta för slantarna.
Sverige är ett snålt land när det gäller skatter och allmännyttiga ändamål. Skattemyndigheten borde kunna tolka nuvarande regler mera generöst. Men det krävs också politisk handling.

Politikerna måste ge skattemyndigheten klara instruktioner och oss alla medborgare ett tydligt svar på frågan: vem är behövande? Det svaret måste bli ett annat än Skatteverkets ensidiga krav på maximal skatteindrivning, skrev Lillemor Mundebo och Leif Mutén på SvD Brännpunkt för några år sedan.
För stiftelser och fonder som delar ut pengar till studier, forskning, idrott och vissa andra ändamål gäller av någon konstig anledning inte samma snåla regler. Den sökande behöver inte redogöra för hela sin ekonomiska situation.

Mest upprörd är jag inte för att Göran Persson verkligen är en mästare på att utnyttja sin ställning för att gynna sig själv, sin familj och sina partikompisar, utan för att han under sin tid som statsminister helt har struntat i alla orättvisor och fört en politik som mångdubbelt ökat klyftorna i samhället.

Sverige är ett land där politikerna skryter med att man hjälper hela världen, men där nästan ingen bryr sig när människor som lever och betalar skatt här inte får nödvändig vård och humanitär hjälp av vare sig det allmänna eller ideella organisationer och stiftelser.

Kanske idé för alla behövande att skicka in en ansökan till Riksbankens jubileumsfond? Kurt Lundgren på bloggen Östra Ölands fria horisont har mejlat för att fråga om hans sjuka svärmor kan ta över Görans assistent när han är klar med boken.

Läs också: "Persson utnyttjar skattesystemet maximalt för att finansiera huset" DN

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

lördag, mars 10, 2007

Protestera mot storebror

Rättssamhället monteras ned i snabb takt. Men Försvarsminister Mikael Odenberg försvarar avlyssningsförslaget med att det stärker integriteten. Orwell roterar nog i sin grav nu.
- Sverige har bedrivit signalspaning helt utan lagreglering i över 50 år, sade Odenberg och tackade sig själv för att avlyssningen nu äntligen lagregleras.
Så känn dig trygg. Men om du inte litar på Odenberg, Bodström m fl så kan du protestera mot lagen som ger Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att avlyssna all data- och telefontrafik som förs över landets gränser.

Skriv på här

Artikeln i DN: "Integriteten stärks genom avlyssningsförslaget"

Tack för tipset Kerstin

Tidigare inlägg i ämnet: Växande kritik mot nya avlyssningslagen

Kategori: Sekretess & integritet

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Kamp för alternativ sjukvård i England

Ett sjukhus i England som framgångsrikt behandlat många patienter med homeopati i 150 år är nu hotat. Starka krafter verkar för att man där bara ska få ägna sig åt traditionell sjukvård. Vad patienterna tycker är tydligen inte intressant när politikerna fattar beslut.

Jag publicerar informationen, som skickats via ANH (Alliance for Natural Health), på engelska:

Thanks for your attention - I hope that you will read to the end of this email, for there is a travesty in progress.

The Royal London Homeopathic Hospital (RLHH) - the visible presence of homeopathy within the National Heath Service (NHS) - an institute putting homeopathy in the public mind for the last 150 years - the place where homeopathy was seen to perform so well in the cholera epidemic of 1840's - is being dealt a DEATH BLOW.

The moves are subtle and insidious, but nonetheless relentless and they won't stop until the hospital is closed. In these insane times, I have to protect my source but I have it on absolute authority that without a highly visible, vocal and active campaign, the hospital will be closed within the year, with other homeopathic institutions to follow.

The recent (smear) media campaign led by Prof. Ernst, Exeter University, Chair of Complementary and Alternative Medicine, and cost cutting in an NHS strapped for cash, are cited as the main reasons. Yet the RLHH is one of the very few areas of
the NHS that actually makes money over it's budget!

Without a doubt politics are at work.

A little history of the Stealth involved . . .The In Patient beds at the RLHH were the first to go. Patients then received day care at the hospital and were put up in a local hotel as a means of saving money. Now this has been stopped and treatment restricted to Outpatients only.

In typical media outrage - led again by Prof Ernst - it was claimed that the 43 million pound revamp of the RLHH building was NHS money that should never have been used for a therapy that doesn't work. (As per Prof Ernst's Lancet article in 2005.)

The fact of the matter is that the money for the revamp was donated by benefactors to be used for the homeophatic hospital alone. It was not money that could have been allocated elsewhere in the NHS. But of course (and call me cynical) if you allow the hospital to be revamped and then push out the homeopaths, you can use a state of the art building for all kinds of other NHS departments.

The Camden PCT (Primary Care Trust - the local control unit of the NHS) dictated that the homeopathic allergy clinic must now be held over at the main University College Hospital site. It's perfect - now the brand new rooms are not being used by the homeopaths and in order to be economically effective must be used by some other department - like the neighbouring neurology department's private practice! (I kid you not - what was initially a once a month event is now several times a week - the neurologists have already got their feet under the consulting desk....)

A number of PCTs have already cut funding and others intend to, so that their patients will not be able to obtain homeopathy on the NHS. Hammersmith and Fulham are not allowing new referrals to the RLHH, six PCTs including Islington have already, or plan to, cut their contracts from April this year, other PCTs plan to follow suit and direct GP's NOT to refer patients to the RLHH. Then Camden PCT can accuse the RLHH of a reducing patient base. Perfect. If this wasn't a literal account of events, it might be amusing in it's bizarre simplicity. And all this at a time when the Government is committed to patient choice in a patient led NHS.

The PCTs even want to change the RLHH's name, and remove the word Homeopathic from the title, despite the building being a local landmark for more than 150 years!

The "Powers that be' at the RLHH have mounted (imho) a token gesture of a campaign - a letter is given to each patient and they are asked to write to their MP. Best case scenario is political naivety. There has been no attempt to utilize the internet, no attempt to contact the royal family, which in itself is mystifying since the Queen is the RLHH's Royal Patron. No attempt to contact the wider homeopathic community. I have heard a serious 'rumour' that staff have been told to keep a low profile.

No matter what your party politics, it seems to me that this is in line with the modus operanda of the day - quiet insidious shenanigans until - oops it's a faite accomplish and too late to do anything. Whatever you might think about the quality of homeopathy being practiced at the RLHH, they are doing important work especially in the areas of allergies, autism and ADD even given their limitation of a 20 minute consultation. They are devoted homeopaths doing their best in a less than ideal situation.

They provide a credible face of homeopathy for the general public and with 40,000 patient appointments every year make homeopathy available on the NHS for a significant number of patients who could not afford to have it otherwise.

In 2005 "67% of individual GPS and 85% of practices in the host PCT (Camden) referred patients; an increase of 29%...." (Interesting timing of this move to close the hospital ...)

The RLHH provides a: "....holistic, patient centred, low risk, low cost, low tech approach...It offers effective and cost-effective treatments; averts multiple referrals and investigations, and treatments with which many patients fail to comply or find ineffective."

We live in a time when many are afraid to speak their truth for fear of ridicule from colleagues, friends and family; fear of loss of position or status or research funding; fear in many form and guises... we live in a time when imho building bridges is more important than standing on ceremony. I know first hand that the RLHH people have respect for professional homeopaths, the work we do, the standard of our education.

I presented at a homeopathic educators conference in 2004 in Malvern - 110 homeopaths there - some of you were also there - professional homeopaths, medical homeopaths, homeopathic vets, homeopathic pharmacists - the first time we were all sharing ideas and learning from each other on a level playing field - it was amazing. If we are to keep homeopathy on the table of health care options, we have to work together. If you share my view, please take action now, this concerted effort to remove homeopathy from the NHS is already in progress. It might be that Prof Ernst will put in motion another campaign to remove the remaining homeopathic community still practicing this 'ineffective' form of medicine.

We all know the issues, it's not about saving the NHS money, it's about politics and multi-national drug companies and the commercialization of medicine etc. etc. ...and it's my contention that those of us working in the same arena need to support each other. United we stand, divided we....well you know the rest!

...Get out your best fountain pen and drop a line to Her Majesty Queen Elizabeth and ask her to intervene to preserve this 150 year old institution of which she is the Royal Patron.

Anything else you can think - please don't hesitate to send me emails with your ideas and I will pass them on. This is a personal campaign, not associated with anyone at the RLHH and driven purely by my inability to stand by and watch this institution die.

Thanks for your time. I hope you spread the word and make your feelings known.

Onward!

Carol Boyce MCH, CCH, RSHom (NA)
Concerned Homeopath and Teacher
carolboyce@earthlink.net

Andra bloggar om: , , , , , , ,