tisdag, december 12, 2006

Nu får det vara nog!

Med den deklarationen till regeringen kan man kanske sammanfatta den intressanta smärtkonferensen i Stockholms Konserthus den 5 december, som arrangerades av Svenska Smärtföreningen i samarbete med internetportalen Smärtguiden och smärtläkaren och eldsjälen Dr Bragée.

Jag hade inte möjlighet att vara med, klarar inte av att sitta en heldag på konferens, men jag har hört att alla föreläsningar har filmats. Kanske kan man köpa en dvd så småningom. I medierna har jag inte hittat något reportage och smärtkonferenser lär nog aldrig bli lika omskrivna som Nobelpriserna. Nu finns dock lite artiklar och rapporter från konferensen på arrangörernas hemsidor:
Uppmaning till nya regeringen: Kom ihåg smärtpatienterna!

Nära 20 procent av alla svenskar lever med långvarig smärta som har hög, konstant eller återkommande intensitet (1). 13 procent har allvarliga tillstånd av smärta som påverkar det dagliga livet och/eller medför sjukskrivning (2). Många unga är drabbade, medelåldern för smärttillstånd är 42 år (1). Trots att många smärtpatienter har lägst upplevd livskvalitet av alla patientkategorier så har smärtbehandling låg prioritering inom såväl sjukvård som politik. Dessutom urholkas smärtvården alltmer.

I sin regeringsförklaring sätter Fredrik Reinfeldt som mål: ”att skapa ett samhälle där alla som kan och vill ska ha möjligheter att försörja sig genom eget arbete och få uppleva arbetsglädje och arbetsgemenskap under trygga villkor. Alla sjukskrivna ska få en personlig koordinator, och en rehabiliteringsutredning ska genomföras inom fyra veckor. Rätten till rehabilitering ska lagfästas och skyldigheten att delta preciseras”. Av regeringsförklaringen borde rimligen komma förslag för en utvecklad smärtvård och för ett trygghetssystem där hänsyn tas till smärtpatienters hela livssituation...

Smärtan är något de drabbade måste leva med och arbetssituationen måste i många fall anpassas därefter. En stor del av de förtidspensionerade och långtidssjukskrivna kommer inte att kunna rehabiliteras tillbaka till sysselsättning. De sänkningar av ersättningsnivåerna som regeringen nu tagit beslut om riskerar därför att slå mycket hårt mot en redan utsatt grupp. Det rimmar illa med regeringens höga ambitioner om jämställdhet, mångfald och trygghet.

Långvarig eller återkommande smärta är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar. Samhällets kostnader för långvarig smärta uppskattades 2006 till cirka 87,5 miljarder kronor. Av dessa var 7,5 miljarder direkta, vårdrelaterade kostnader och 80 miljarder indirekta kostnader för produktionsbortfall (3). En väl utvecklad smärtvård ger samhället en enorm ekonomisk förtjänst.

1994 presenterade Socialstyrelsen en nationell rapport med rekommendationer för behandlingen av landets smärtpatienter (4). Grundläggande var kravet på multidisciplinära smärtmottagningar på alla länssjukhus. Det skulle även finnas tillgång till smärtrehabiliteringsteam. Endast ett fåtal länssjukhus har idag sådan smärtvård. De får kontinuerligt minskade resurser och/eller läggs ner. Till de flesta krävs remiss och väntetiderna är långa upp till ett år eller mer. Läs mer...
I efterdyningarna av Svenska Smärtföreningens stora smärtkonferens i Stockholms Konserthus dyker det upp historia efter historia om hur smärtpatienter inte tas på allvar när de söker hjälp i sjukvården. Senast finns i Expressen en historia om hur en kvinna skickades hem med besked om att hon hade alkoholproblem – något som hon enligt hennes man definitivt inte hade. I brist på vård dog hon. Men enligt hennes man kunde hon ha räddats om sjukvården tagit hennes berättelse om svår smärta på allvar! Läs mer...
Över 400 deltagare firar Årets Smärtpatient 2006
På väg hem från Smärtföreningens årsmöte 2004 stannar Eksjöbon Göran Sommansson vid McDonalds i Borås och frågar om hamburgaren innehåller gluten. När svaret blir nej vågar Göran, som har ungdomsdiabetes och grav glutenallergi ta sig lite snabbmat som färdkost. Restaurangen har dock gett fel upplysning och med stigande problem under dygnet blir det raka resan till lasarettet i Eksjö för inläggning. Komplikationer tillstöter, vilket till slut efter en lång kedja av händelser leder till amputation av ett ben på grund av kallbrand. McDonalds har erkänt att de givit honom felaktig mat och utlovat ersättning, men har därefter backat och säger nu genom sitt försäkringsbolag att sambandet är uteslutet, och att någon ersättning inte kommer att utgå.

Men nu har Sommansson fått en viss upprättelse och erkänsla när han blev den femte patienten och den förste mannen sedan 1997 med hederstiteln Årets Smärtpatient, för "enastående insatser för andra drabbade av kronisk smärta". Det får han inte för sin sjukdom eller för sin smärta utan för att ha hjälpt andra ideellt under många år.
Smärtbehandling är en mänsklig rättighet Program

Relaterat: Sjuk av McDonalds hamburgare - får ingen ersättning

McDonald´s mötte Göran i hemlighet

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

fredag, december 08, 2006

Sjuk vård- och försäkringspolitik

Förra månadens motgift från Kloka gubben handlar om "sjuk vård- och försäkringspolitik". Det är svidande kritik mot både sossarnas och alliansens (ut)försäkringspolitik.

Intressant att socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson berömmer Anna Hedborg. Mig förvånar det inte alls, men kanske än och annan som hade förväntat sig större skillnader mellan de politiska blocken.
Förre försäkringskassedirektören Anna Hedborg, under vars ledning sjukskrivningstalen nådde historiska nivåer, har också presenterat en ny s k utredning med nya käcka förslag för att försämra den svenska folkhälsan och ytterligare uttunna resterna av en s k solidarisk socialpolitik. Förslagen i korthet:

AH:s Förslag 1) Sjukförsäkringen ska bli mer lik en vanlig försäkring och bära sina egna kostnader. Ansvarig socialförsäkringsminister kommenterar: ”Där tycker jag att Anna Hedborg sätter fingret på en viktig sak, nämligen att det har varit för lätt att komma in i sjukförsäkringen för väldigt många, och för svårt att komma ut, säger Cristina Husmark Pehrsson”.

SIEMS kommentar: Precis som en vanlig försäkring - t ex villa-, liv- eller bilförsäkring - bör då naturligtvis medborgarna indelas i olika riskgrupper och bonusklasser, med graderade premier och självrisknivåer. Då blir det väl riktigt bra och försäkringslikt? De allra sjukligaste får betala för de andra allra sjukligaste, medan de friska slipper och bara behöver betala för sig själva. Då blir väl både Anna Hedborg och den moderate socialförsäkringsministern nöjd - liksom alla andra som är totalt tomma i roten när det gäller socialförsäkringar. Ty de sjukaste kommer naturligtvis inte ha råd att betala premien, och de friskaste har ingen anledning. Så slipper vi både sjukförsäkring och bidragsberoende, ty det finns inte längre några bidrag att bli beroende av. Svält, sjuklighet och fattigdom kan dock bestå.

AH:s Förslag 2) Sjukpenningen begränsas till ett år. Därefter slussas personen över till a-kassan eller tillbaka till jobbet. Bedöms personen helt sakna arbetsförmåga återstår sjukpension.

SIEMS kommentar: Ett betydande antal skador och sjukdomstillstånd drar i dag ut över ettårsgränsen, speciellt om de kommer under medicinsk behandling. Förslaget är ägnat att snabbt mångdubbla sjukpensionssifforna, och/eller kasta ut sjuka människor helt utan försörjning. Att en tidigare LO-utredare med tillhörighet i den s k arbetarrörelsen kan komma med ett förslag av denna kaliber är bevis på att äpplen kan falla hur långt från trädet som helst, bara jordmånen är fet på arvoden...

"Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att medborgarrätt heter pengar", skrev en gång den ärkekonservative Verner von Heidenstam. Vad skulle han då ha sagt om Anna Hedborgs utredning?
Läs hela SIEMs Månadsmagasin Nov 2006

Tidigare inlägg i ämnet: Reform av vårdsystemet "politisk bomb"

Skenheligt Hedborg!

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

måndag, december 04, 2006

Försäkringsbolagens användning av patientjournaler

Vad många inte känner till är att sjukvårdens krav på sekretess inte gäller så fort patientjournaler hamnar på exempelvis försäkringsbolagens bord. Som försäkringskund har man ingen garanti att känslig information hanteras på ett betryggande sätt.

Det är också regel att bolagen begär ut fullmakt av en försäkringskund för att kunna ha fri tillgång till gamla och nya patientjournaler när personskador regleras. Som försäkringstagare är du oftast omedveten om denna praxis när en försäkring tecknas. Den oinskränkta fullmakten skapar problem, då journalanteckningar ju inte upprättas med hänsyn till hur försäkringsbolagen kan komma att använda informationen. Många läkare förstår inte att journalerna inte bara är en medicinsk utan även en juridisk handling, som av försäkringsbolagen vid senare tillfälle kan användas mot den skadade kunden.

Journalanteckningar är ofta ofullständiga och innehåller fel, vilket innebär att informationen senare kan feltolkas. Något som försäkringsbolagen flitigt utnyttjar för att kunna neka ersättning.

Som försäkringskunder behöver vi ett starkare skydd än det förslag som regeringen har lämnat till lagrådet. Det avser bara sekretess av genetisk information.

Relaterade länkar: Regeringen föreslår regler för sekretess i försäkringsbolag om genetisk information

Symposium ang. försäkringsbolagens tillgång till patientjournaler

Andra bloggar om: , , , , , , , ,