fredag, oktober 27, 2006

Skenheligt Hedborg!

LO-tidningen har en artikel där Anna Hedborg gör ett utspel angående alliansens planer för sjukförsäkringen. Hedborg efterlyser i artikeln ”en generös sjukförsäkring som politikerna inte kan peta i”, vilket då antagligen ska ge sken av att socialdemokraterna aldrig "petat" i sjukförsäkringen.

Tyvärr blir det lite skenheligt a la Pastor Jansson när hon försöker framhäva sig själv som den goda fen för de sjuka. I färskt minne finns t ex FKs kampanj ”Hela Sverige – halva sjukfrånvaron” som kom till efter den socialdemokratiska regeringens krav på halvering av sjukfrånvaron till 2008.

Denna kampanj satte bollen i rullning, mediadrevet mot de sjuka visste inga gränser. Många ”arga skattebetalare” öste sitt hat över de sjuka i debatter och insändare. Hedborg jobbade oförtrutet på med sina SOU-skrifter där rubriker som t ex "Sjuk eller ledsen" angav den föraktfulla tonen mot de sjuka i rapporterna.

Den genomgående linjen var att ifrågasätta de sjuka, att misstro husläkarna och att utpeka FKs försäkringsläkare i kombination med företagshälsovård som enda pålitliga bedömare i sjukskrivningsärenden. Därutöver ifrågasattes också så kallade "symtombaserade diagnoser", vilka enligt Hedborg äventyrade hela legitimiteten för sjukförsäkringen.

Anna Hedborg framstår ungefär lika trovärdig som Curt Malmborg när han under en intervju i SVT 24 utbrister att han är ”sjukförsäkringens beskyddare” och i samma anda meddelar att ”enligt undersökningar har det visat sig att det är de sjuka själva som bestämmer om de ska vara sjukskrivna eller inte”, en ståndpunkt som idiotförklarar hela läkarkåren tillsammans med de sjuka.

Anna Hedborg, som likt Malmborg också misstror husläkarna, idiotförklarar förutom nyss nämnda grupper även samtliga väljare när hon vill att vi ska tro att socialdemokraterna är ”de goda” och de borgerliga är ”de onda”. Sanningen är ju den att skillnaden är obetydlig över blockgränserna just i det fallet. Båda blocken verkar rörande eniga om att sjukskrivna och förtidspensionerade utgör ett nationalekonomiskt hot som bör motarbetas till varje pris.

Läs också Fred Torssanders artikel Anna Hedborg: För fristående med noll koll som skrevs i maj i år.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

5 Comments:

At 12:38 fm, Anonymous Anonym said...

Helt rätt Hannelore:
Det var länge sedan socialdemokraterna övergav sin solidaritetslinje och sin traditionella människosyn och under de senaste 15 åren har de låtit precis som de borgerliga, möjligen har de inte varit riktigt så djävliga som den borgerliga regeringen är nu.

Jag har tidigare skrivit att sossarna kokade oss långsamt, så att vi inte skulle märka hur allt blev sämre för de sämst ställda och de utsatta, medan de borgerliga vill slänga oss rakt ner i kokande vatten och döda oss direkt.

 
At 10:45 fm, Anonymous Anonym said...

Det var en bra liknelse det med kokande vatten.
Jag undrar ibland varför politikerna inte säger rent ut som det är, berätta sanningen. Berätta att vi sjuka anses obekväma i samhället, berätta att det är förlegat med solidaritet osv osv.

Det vore visserligen som att få ett slag i motljus men det skulle bespara oss den eviga väntan och oron.

Det värsta tycker jag är nyspråket som politikerna kör med, det blir allt vanligare att de försämrar och hotar under förespeglingen "de sjukas bästa". Det nöts in i folks medvetande successivt, och till slut blir det till "sanning".

Mycket otäck utveckling, gäller verkligen att vara stark för att orka vara sjuk nu.

 
At 6:24 em, Blogger Hannelore said...

Ja, det är en otäck utveckling. Verkar som det inte spelar så stor roll vilket parti man röstar på. Politikens inriktning avgörs inte längre i de nationella parlamenten. Samma slags politik, med inflationsbekämpning som högsta mål och ständiga nedskärningar i trygghetssystemen, ser vi i nästan alla EU-länder. Klyftorna bara växer. Siffror och statistik blir viktigare än hur människor mår.

Det värsta (och ironiska) är att folkhälsan kommer att bli ännu sämre till följd av all stress och press som arbetslösa och sjuka tvingas leva med. Och de som har jobb måste acceptera sämre villkor.

Man kan inte beordra människor att bli friska. Och man kan inte bekämpa de stora samhällsproblemen med samma sätt att tänka som skapade dem.

 
At 11:01 fm, Anonymous Anonym said...

Ja,Anna Hedborg ska nog inte säga för mycket..
Kommer mycket väl ihåg när drevet mot oss sjuka startade..

 
At 10:55 em, Blogger Hannelore said...

"Sedan 1993 har politiska skräddare klippt in över 500 ändringar i socialförsäkringarnas förändringar!", enligt Bertil på Whiplash Infos blogg år 2005. Det är just Anna Hedborg som har en stor del av alla "petningar" på sitt samvete.

 

Skicka en kommentar

<< Home