söndag, maj 07, 2006

Reform av vårdsystemet "politisk bomb"

Den 11:e skriften i SOUs serie ”Samtal om socialförsäkringen” heter Företagshälsovård på tre ben och är författad av Jan Bröms, ledamot i försäkringsbolaget Salus Ansvar, tillika sekreterare i Socialförsäkringsutredningen, tidigare chefsekonom vid SACO. Utredare är Anna Hedborg.

Förslaget går i stort ut på att ge företagshälsovården det övergripande ansvaret vid sjukskrivningar. Citerat ur texten:

"Företagshälsovåden blir i det lång perspektivet den reella sjukskrivaren även i sjukfall där man inte är behandlande läkare."
Förslaget sägs också innebära "en sjukskrivningsprocess vars utgångspunkt är individens ansvar för sitt eget liv."

Vidare föreslås också att sjukintygen avskaffas, som man uttrycker det: "För försäkringen, hur den än kommer att organiseras, blir så väl kostnadsaspekten som de psykologiska konsekvenserna av att sjukintygen kanske helt kan avskaffas något ganska revolutionerande."

"Utrymmet för sk. reservoarpenneläkare skulle drastiskt beskäras" och "primärvårdsläkarna befrias från sin kuratorsroll", menar Jan Bröms. Han skriver också att "det handlar om att utveckla en helt ny disciplin, en läkar- och sjukvårdsspecialitet att leta efter det friska och inte det sjuka".

Tidningen Expressen väljer att kalla den tilltänkta reformen av vårdsystemet för en "politisk bomb". Det måste i så fall vara en bomb med ovanligt lång stubin eftersom hela skriftserien till största delen går att känna igen i SACOs skrift Parterna och socialförsäkringarna utgiven i november 2005. Denna skrift uppges i sin tur ”bygga på tankegångarna” i ESO-rapporten En social försäkring, utgiven redan 1994 och författad av samme Jan Bröms som nu alltså medverkar i SOUs skriftserie.

Innehållet i denna ”politiska bomb” verkar alltså ha planerats rätt länge. Även Svenskt näringsliv har en liknande rapport signerad Jan Bröms, Socialförsäkringarna – förslag till en reformstrategi, utgiven den 1 mars 2002.

Expressen skriver också: ”Jan Bröms förslag kommer att tas på allvar. Han har stort inflytande och har tidigare varit inspiratör till såväl det nya skattesystemet som det nya pensionssystemet.”

Troligen har Expressen rätt, Bröms verkar ha inflytande. Man kan nära nog höra jublet bland åhörarna när man läser de yttranden som Bröms fällt på ett seminarium arrangerat av Skattebetalarnas förening den 13 februari 2004: ”Det är en växande grupp som ägnar sig åt att erhålla bidrag och undvika skatt. Det finns ett klart samband mellan hur människor beter sig och vad som lönar sig enligt regelverket.”

Bröms anser där också att det ska vara tuffare att kvalificera sig för systemen.”Om man ställer krav på två års arbete innan man kan få sjukskriva sig så är vi ju i mål” , menar han.

Citaten från Skattebetalarnas seminarium finns att läsa här

Det börjar kännas allt svårare att kommentera alla dessa rapporter och skrifter som hela tiden fokuserar på vad som i det närmaste utmålas som ett nationalekonomiskt trauma, dvs ”ohälsotalet”. Rapporterna vinklas helt åt samma håll, vilket gör att det mycket sällan nämns att det till exempel existerar människor med svår daglig smärta.

Dock skulle det vara intressant att få ett förtydligande från Bröms angående hans uttalande på Skattebetalarnas seminarium om ”Den växande grupp som ägnar sig åt att erhålla bidrag”. Vilka är det han syftar på?

Se även tidigare inlägg: Företagsläkaren ska kunna stoppa din sjukskrivning

Sjukförsäkring på egna ben