onsdag, maj 31, 2006

Ny bidragsbrottslag kriminaliserar även oaktsamt beteende

Den 1 juli 2007 är det tänkt att en ny lag ska träda i kraft; Bidragsbrottslagen. Om den står att läsa på Regeringens webbsida. Bidragsbrottslagen är tänkt att omfatta alla offentliga bidrag och ersättningar från Försäkringskassan, PPM, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, länsarbetsnämnderna, kommunerna och a-kassan.

Redan namnet ”bidragsbrott” ger huvudbry. Vad gäller t ex sjukförsäkringen poängterar ju FKs Curt Malmborg att utbetalningar från denna inte ska ses som ”bidrag” utan som en försäkring, läs intervju med Malmborg i Västerbottens-kuriren. Märkligt då att det skapas en ny lag med ett så motsägelsefullt namn.

Vidare kommer lagen att gälla inte bara vid bevisat uppsåt utan även vid ”grovt oaktsamma beteenden”, dvs man kan inte längre åberopa att man handlat ”i god tro” när man lämnar uppgifter till myndigheterna.

Straffskalorna motsvarar ungefär desamma som vid bedrägeribrott. Strängare straff döms för större belopp, vilket då benämns ”grovt bidragsbrott”, där straffet då blir fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. Vanligt ”bidragsbrott” ger fängelsestraff i högst 2 år medan ”ringa bidragsbrott” ger böter.

Bidragsbrottslagen konstrueras också med s. k. farerekvisit, till exempel vid fara för att en felaktig utbetalning kommer att göras. Brottet anses vara fullbordat redan när den oriktiga uppgiften lämnas till en myndighet.

Återstår att se hur den nya lagen kommer att tillämpas. Som det nu står skrivet i förslaget verkar det inte finnas några som helst hinder att använda den vid t ex vanliga sjukskrivningar eller förtidspensioneringar. Ett riktigt skräckscenario vore att förutom att man får sin sjukdom underkänd av Försäkringskassan och därmed sin ersättning indragen även döms för ”felaktigt inlämnade uppgifter”, vilket då faller under ”bidragsbrott”.

Det är också rätt svårt att förstå behovet av den nya bidragsbrottslagen. Fusk inom förmånssystemen, t ex uppbärande av bidrag vid samtidigt arbete, är ju redan kriminaliserat och räknas som bedrägeribrott. Att ge möjlighet att kriminalisera handlingar/uppgifter som utförs eller lämnas helt ärligt i god tro kan få förödande konsekvenser för rättsamhället och för dem som är beroende av sina medmänniskors solidaritet för sin överlevnad.

Denna uppfattning har även experten Roland Andersson, som i rapporten getts utrymme för ett särskilt yttrande, där han bl a säger "utvidgningen av det straffbara området till grovt oaktsamma förfaranden kan uppfattas som en lagstiftning riktad mot de svaga och bidragsberoende grupperna i samhället".

För att hålla sig inom lagens råmärken efter 1 juli 2007 krävs alltså att man till punkt och pricka förstått det snåriga reglemente som omger de offentliga bidragen och ersättningarna. Det krävs också att man själv och den berörda myndigheten skriver varje siffra och stavelse korrekt i alla de handlingar man lämnar in. Samt att Försäkringskassan håller med om att man verkligen är sjuk när man själv hävdar att man är det.

Tidigare inlägg i ämnet: Lättare straffa bidragsfuskare med ny lag

Andra bloggar om: , , , , ,

Kategori: Fusk och fiffel

8 Comments:

At 1:34 em, Blogger Hannelore said...

Har hört att det finns liknande lagar vid skattebrott, att man inte kan hänvisa till god tro. Och med tanke på hur krångliga lagarna är, att ofta inte ens juristerna är säkra hur de ska tolkas, så finns stor risk för godtycke med nya bidragsbrottslagen om den klubbas igenom enligt förslaget.

Vi vet redan hur det brukar gå när enskilda hamnar i tvist med staten. Chanserna för den lilla männsikan att få rätt är väldigt små. Så länge varje medborgare inte har rätt till ett juridiskt ombud när han eller hon måste processa mot en myndighet är rättssäkerheten satt ur spel. Ännu fler riskerar att hamna i kläm med den nya lagen.

 
At 5:30 em, Anonymous Anonym said...

Ställer mig ytterst frågande till om vissa whiplash-utsatta och skadade personer öht vet eller kan särskilja på god tro. Vissa är så pass smärtpåverkade och därav påverkade av mediciner att det blir en fars.
Allt vad dessa personer gör/är blir i god tro?

 
At 7:21 em, Anonymous Anonym said...

Nilz Olzon, nu tror jag du tar i lite väl mycket.
Visserligen kan värkmedicin ställa till det rätt mycket, och även smärtan i sig kan göra att man blir okoncentrerad.

Jag kan bara tala för mig själv, men klar i knoppen är jag övervägande delen av min tid. De tillfällen så inte är fallet brukar jag avhålla mig från konersation, både muntlig och skriftlig.

Dessvärre så hjälper det inte alltid hur kvicktänkt man än är då reglementen och lagar är så konstruerade att inte ens den mest erfarna och klarsynte advokat alltid kan tyda dem på rätt sätt.

Så lagförslaget om bidragsfusk kommer säkerligen att skapa en hel del huvudbry för alla, oavsett uppfattningsförmåga. Om det nu går igenom.
Mvh Ingrid

 
At 4:01 em, Blogger Hannelore said...

Ingrid:

Det finns faktiskt många whiplashskadade som har kognitiva problem av varierande slag.

 
At 7:54 em, Anonymous Anonym said...

Ja, visst finns det många som har de problemen, även bland oss ryggskadade.
Själv kan jag vissa dagar vara rätt "borta" när det är som värst.
Fast jag tyckte Nils Olzon lät så definitiv när han skrev "allt vad dessa personer gör/är blir i god tro?"

 
At 11:00 em, Anonymous Anonym said...

OJOJOJ... LÄSER RUNT LITE PÅ OLIKA STRAFFLÄNGDER...OCH DET JAG LÄST HITTILS SÅ VERKAR DET VARA LIKA ALLVARLIGT MED PEDOFILI SOM ATT LURA MYNDIGHETERNA !!??
I ALLA FALL DE STRAFF SOM UTDELAS HITTIL JAG HIITAT PÅ NÄTET...

LÄSKIGT TYCKER JAG!!!

 
At 8:53 em, Anonymous Anonym said...

Det kommer att bli dyrt för staten och skattebetalarna om alla ska sättas in på anstalter ca 2.500 kr per dygn kostar det. Dessutom kommer fler anstalter att byggas och fler anställs och mer miljarder behövs för fångvården. Det blir dyrare att sätta in de i fängelser än att vara ute men regeringen tänker inte längre än vad näsan pekar.

 
At 8:56 em, Anonymous Anonym said...

Det blir dyrt för regeringen om alla ska sitta på anstalter.
Då snålheten bedrar visheten.

 

Skicka en kommentar

<< Home