tisdag, april 11, 2006

Sjukförsäkring på egna ben

SOUs webbplats finns en skriftserie, Samtal om socialförsäkringen. Ett av dokumenten heter "Sjukförsäkring på egna ben". Förslaget går ut på, just som titeln anger, att sjukförsäkringen ska vara en helt fristående försäkring. Så här förklaras det i dokumentet: ”Försäkringen tvingas klara sig själv på så sätt att avgiftsinkomsterna från försäkringstagarna måste finansiera försäkringens utgifter.” Vilket då alltså ger en helt marknadsmässig försäkring.

Ur texten: ”Överskott används till att förbättra villkoren eller sänka premien. Underskott leder till att premien höjs eller att villkoren försämras (fler karensdagar, lägre ersättningsnivå, bortre parantes eller stopp för ersättning vid viss diagnos)”. Stopp för ersättning vid vilka diagnoser kan man fråga sig?

Vidare: ”Om premien höjs drabbas försäkringstagarna, inte skattebetalarna.” Något dubbeltydigt tycker jag, i nästa stycke står nämligen: ”Endast den vars premie är betald är försäkrad. Om man vill att arbetslösa, studerande, föräldralediga och nyanställda ska slippa betala premie och ändå vara försäkrade måste premien betalas av övriga försäkringstagare eller av staten.” Betalas premien då av staten så är det väl skattebetalarna som avses ändå?

Jag reagerade också på ordvalet i föregående citat, nämligen ”Om man vill….” Man kan ju hoppas att det är en rent språkmässig groda för det ger faktiskt intryck av att de som inte har lönearbete kan lämnas utanför försäkringen.

Vidare anses det som en positiv effekt av förslaget att ”en självständig allmän försäkring aktiverar egenintressen som kan leda till beteendeförändringar som gör försäkringen bättre”. Vilken typ av beteendeförändringar avses här? Är det i vanlig ordning fusket, eller är det någon hittills helt okänd ”beteendeförändring”?

En annan effekt av denna försäkring är enligt skriften att man ”kommer att se en koppling mellan sin egen ekonomi och sjukfrånvaron”. Så här uttrycks det i texten: ”Om fler upplever det som ett problem att en kollega eller granne är sjukskriven så ökar kraven på försäkringen, sjukvården, arbetsgivaren, facket och andra som kan göra något för att den sjukskrivne ska kunna återgå i arbete”.

I och för sig vore det mycket lovvärt om alla ansträngningar gjordes för att man som sjukskriven ska kunna återgå helt eller delvis till sitt arbete. Men anledningen ifrågasätter jag desto mer. Ska incitament för att hjälpa den sjuke tillbaka till arbete vara ”lägre försäkringspremie för alla”, då är man väl ändå ute på en särdeles vilsen cykeltur? Denna uppfattning speglar en minst lika förvriden människosyn som den som idag redan existerar. Individens bästa hamnar sist, för det mesta glöms det helt bort. Och de som är både sjuka och arbetslösa nämns ju inte över huvud taget i förslaget, så i det fallet är det väl tänkt att fungera som idag då, dvs man "nollas" och har inte rätt till någon hjälp med rehabilitering.

Lika cyniskt är det också om grannen eller kollegan ser problemet med den sjukskrivne enbart ur just det egna ekonomiska perspektivet. Det förbättrar väl knappast dagens inhumana syn på de sjuka?

Många funderingar infann sig efter läsning av denna skrift. Där framkom inget om t ex riskbedömning och inte heller vem som i så fall ska göra den bedömningen. Som avslutande ord i dokumentet står: ”Rimligt långa efterskydd kan finansieras av dem som själva betalar sin premie, större avvikelser från principen att endast de som betalat premie kan vara försäkrade bör undvikas”. Vilket gör att man återigen får intryck av att det är en försäkring som inte alla kommer att kunna vara med i.

Återstår att se vad Anna Hedborg och hennes medarbetare åstadkommer med detta.

Läs också tidigare artiklar i samma ämne: Fler vinklade rapporter om sjukskrivningar och Hur människor mår saknar betydelse

Uppdaterad:

"Lyft sjukförsäkringen ur statsbudgeten" Dagens Nyheter Debatt

Parterna kan ta över sjukförsäkringen Dagens Nyheter Ekonomi

Andra bloggar om: , , , , , ,